Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Khánh Ngọc
Ngày gửi: 22h:30' 20-10-2011
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
Quan sát và cho biÕt néi dung tranh?
C
Làm cỏ
Dặm cây
Tưới
A
D
Bón phân
B
Bài 19
CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
I- TỈA, DẶM CÂY

II-LÀM CỎ, VUN XỚI

III-TƯỚI, TIÊU NƯỚC

IV-BÓN THÚC PHÂN
Cây yếu
và bị sâu
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
I . TỈA, DẶM CÂY
Tỉa cây
Cây yếu
và bị sâu
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
I . TỈA, DẶM CÂY
Dặm cây
Tỉa
Dặm
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
- Tỉa bỏ cây yếu, sâu bệnh
- Dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc , bị chết
I . TỈA, DẶM CÂY
Hình: Dặm cây
Hình: Sau khi TØa
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
- Tỉa bỏ cây yếu, sâu bệnh
- Dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc , bị chết
Đảm bảo kho¶ng c¸ch,mật độ cây trồng,lo¹i bá cây bÖnh
I . TỈA, DẶM CÂY
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
Hình 29 (a) và (b)

- Làm cỏ vun xới kịp thời, để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây trồng
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
- Làm cỏ vun xới kịp thời, để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của cây trồng
* Khoanh tròn tr­íc c©u tr¶ lêi đúng:
- Làm cá,vun xíi nh»m mục đích:
a. DiÖt cá d¹i
b. Làm cho ®Êt tơi xèp
c. DiÖt s©u,bÖnh hại
d. H¹n chÕ bèc hơi n­íc,bèc mặn,bèc phÌn
e. Chèng đæ

Mục đích:
+ Diệt cỏ dại
+ Làm đất tơi xốp
+ Chống đổ
+ Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
-Tưới nước đầy đủ , kịp thời.
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
2.Phương pháp tưới
thấm
ngập
phun mưa
vào gốc cây
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
-Tưới nước đầy đủ , kịp thời.
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
2.Phương pháp tưới
-Tới theo hàng, vào gốc cây
-Tới thấm
-Tới ngập
-Tới phun mưa
d

Tưới...
a
b
c
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Em hãy ghi vào bảng các phương pháp tưới và nêu kỹ thuật tưới
Tưới...
Tưới...
Tưới...

Ngập
Thấm
Vào gèc cây
Phun mưa
Tưới ngập
Cho nước ngập tràn mặt ruộng
Theo hàng,vào goỏc
Tưới thấm
Tưới phun mưa
Tưới theo hàng, đều vào gốc
Đưa nước vào rãnh để thấm dần
Phun thnh hạt nh tỏa ra như mưa
d
a
b
c
NỘI DUNG THẢO LUẬN
Em hãy ghi vào bảng các phương pháp tưới và nêu kỹ thuật tưới
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
1. Tưới nước
-Tưới nước đầy đủ , kịp thời.
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
2.Phương pháp tưới
-Tới theo hàng, vào gốc cây
-Tới thấm
-Tới ngập
-Tới phun mưa
3.Tiêu nước
Hệ thống thuỷ lợi kiên cố hoá và trị thuỷ
Quan sát hình cho biết nội dung?
Bón hốc
Bón phun trên lá
Bón theo hµng
Bón vãi
III.TƯỚI,TIÊU NƯỚC
I . TỈA, DẶM CÂY
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Bài 19 : Các biện pháp chAm sóc cây trồng
IV. BÓN THÚC PHÂN
Bón phân hữu cơ hoai mục và phân hoá học
- Sau khi bón phân cần làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất
II. LÀM CỎ, VUN XỚI
Tưới nước :Tưới nước đầy đủ, kòp thôøi
3. Tiu nu?c:Cy b? ng cĩ th? cht
Tiêu kịp thời , nhanh chóng
- Bón bằng phân hữu cơ hoai , mục, phân hoá học
-TØa bá cây yÕu, sâu bÖnh
-DÆm cây khoÎ vào chç cây không mäc , bÞ chÕt
Làm cỏ vun xới kịp thời.
Mục đích: + Diệt cỏ dại +Làm đất tơi xốp +Chống đổ +Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn
I. TỈA, DẶM CÂY
III. TƯỚI, TIÊU NƯỚC
2.Phương pháp tưới : Tưới gốc, tưới ngập, tưới thấm, phun mưa
IV. BÓN THÚC PHÂN
BÀI 19:CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂYTRỒNG
- Sau khi bón phân cần làm cỏ, vun xới, vùi phân vào đất
Câu 1 : Đúng hay sai?

a. Lúa sau khi cấy cần chú tỉa dặm để đảm bảo mật độ và khoảng cách …………………………………………
b. Khi cây ngô lên cao cần phải chú ý vun gốc……………………………………………………………………………………………..
e. Khi lúa, lạc bị sâu, bệnh hại nên bơm nước ngập hết cây sẽ diệt hết sâu bệnh………………………………………………………….
c. Cây lúa phát triển ở thời kì làm đòng cần vun gốc……………………………………………………………..
d. Khi đậu ra hoa cần xới gốc và vun cao…………………………...
Đúng
Đúng
Sai
Đúng
Sai
Câu 2 : Điền từ , cụm từ thích hợp vào chỗ “….” để hoàn thành kết luận sau:
a, Chăm sóc cây trồng phải tiến hành …… , đúng kĩ thuật, phù hợp với………
b, Tuỳ theo mỗi loại cây mà áp dụng các biện pháp…………., vun xới, …………….., bón phân phù hợp để tạo………………..cho cây trồng ……………. và phát triển tốt
kịp thời
yêu cầu của cây
làm cỏ
tưới nước
điều kiện
sinh trưởng
Phân hữu cơ
Tiêu nước
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Hướng dẫn về nhà :
Đọc trước bài 20 ( SGK – tr 47)
Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Sưu tầm thông tin, hình ảnh về thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến