Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Thị Thoa
Người gửi: Ngô Xuân Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:14' 28-05-2014
Dung lượng: 12.1 MB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
Bài 28
GV : Phan Th? Thoa
Tru?ng THCS L Thu?ng Ki?t
XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC
ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ
VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954 - 1965)(tt)
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
IV. Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965)
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960)
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
Sài Gòn- Chợ Lớn.
"Phong trào hoà bình" của nhân dân ở Sài Gòn - Chợ Lớn (8-1954)
"Phong trào hoà bình" của nhân dân ở Sài Gòn - Chợ Lớn (8-1954)
Sài Gòn- Chợ Lớn.
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về “Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ -Diệm, giữ gìn hoà bình” từ năm 1954-1959.
Đấu tranh chính trị
Chống khủng bố, đàn áp, chống “Tố cộng”, “Diệt cộng”
Dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang
Hoà bình
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
- Mở đầu là phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn- Chợ Lớn: “Phong trào hòa bình”( tháng 8/ 1954), những” Ủy ban bảo vệ hòa bình” được thành lập ở khắp miền Nam .
---.> Mĩ – Diệm tiến hành đàn áp, khủng bố, từ năm 1958-1959 phong trào chuyển sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
2/ Phong trào “ Đồng khởi”
( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
12
Luật 10/59 ra đời chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh tố cộng diệt cộng. Lê máy chém đi khắp miền Nam. Chiếc máy chém là công cụ hại chết hàng nghìn người dân vô tội.
Hình ảnh trên chính là tội ác không thể tha thứ của chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
- Trong những năm 1957-1959, Mĩ- Diệm ra sắc lệnh” đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện đạo luật 10-59” tàn sát cách mạng, giết hại nhân dân.
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
- Trong những năm 1957-1959, Mĩ- Diệm ra sắc lệnh” đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện đạo luật 10-59” tàn sát cách mạng, giết hại nhân dân.
- Hội nghị lần thứ 15 của Đảng( đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
b/ Diễn biến:
Lược đồ phong trào Đồng Khởi ở miền Nam
Lược đồ phong trào Đồng Khởi ở miền Nam
17-1-1960
Định Thuỷ
Phước Hiệp
Bình Khánh
PHONG TRÀO NỔ RA Ở BẾN TRE
22
Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Đài tưởng niệm phong trào Đồng Khởi ngày nay.
Bến Tre
Lược đồ phong trào Đồng Khởi ở miền Nam
17-1-1960
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
b/ Diễn biến:
- Phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh- Bình Định, Trà Bồng – Quãng Ngãi…sau lan khắp miền Nam , trở thành cao trào với cuộc “ Đồng Khởi” tiêu biểu vào ngày 17/1/1960 ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre)
---> Đồng khởi lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung- Trung Bộ
c/ Ý nghĩa:
Lược đồ phong trào Đồng Khởi ở miền Nam
17-1-1960
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
b/ Diễn biến:
---> Đồng khởi lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung- Trung Bộ
c/ Ý nghĩa:
- Giáng một đòn nặng vào chính quyền địch, tạo điều kiện cho sự ra đời Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ( 20/12/1960)
- Phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu lẻ tẻ ở Vĩnh Thạnh- Bình Định, Trà Bồng – Quãng Ngãi…sau lan khắp miền Nam , trở thành cao trào với cuộc “ Đồng Khởi” tiêu biểu vào ngày 17/1/1960 ở huyện Mỏ Cày (Bến Tre)
Lược đồ phong trào Đồng Khởi ở miền Nam
17-1-1960
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
IV/ Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961- 1965)
- Hoàn cảnh: cách mạng 2 miền có những bước tiến quan trọng---> Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ 3 họp tại Hà Nội.
- Nội dung:.
+ ĐH xác định nhiệm vụ của từng miền: MB tiến hành cách mạng XHCN, MN đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước.
+ Đề ra đường lối chung của thời kì quá độ lên CNXH ở Miền Bắc.
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
30
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
31
Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất của Đảng
Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
IV/ Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961- 1965)
- Hoàn cảnh: cách mạng 2 miền có những bước tiến quan trọng---> Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ 3 họp tại Hà Nội.
- Nội dung:.
- Ý nghĩa: là nguồn sáng cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH, đấu tranh thống nhất nước nhà.
+ ĐH xác định nhiệm vụ của từng miền: MB tiến hành cách mạng XHCN, MN đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất đất nước.
+ Đề ra đường lối chung của thời kì quá độ lên CNXH ở Miền Bắc.
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Bài 28 XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM
(1954-1965)
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới "Đồng khởi" (1954 - 1960)
1/ Đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)
2/ Phong trào “ Đồng khởi” ( 1959-1960)
a/ Hoàn cảnh lịch sử.
b/ Diễn biến:
--> Đồng khởi lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung- Trung Bộ
c/ Ý nghĩa: - Giáng một đòn nặng vào chính quyền địch, tạo điều kiện cho sự ra đời Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ( 20/12/1960)
- Mở đầu là phong trào đấu tranh chính trị ở Sài Gòn- Chợ Lớn: “Phong trào hòa bình”( tháng 8/ 1954), những” Ủy ban bảo vệ hòa bình” được thành lập ở khắp miền Nam .
--.> Mĩ – Diệm tiến hành đàn áp, khủng bố, từ năm 1958-1959 phong trào chuyển sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
- Trong những năm 1957-1959, Mĩ- Diệm ra sắc lệnh” đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện đạo luật 10-59” tàn sát cách mạng, giết hại nhân dân.
- Phong trào nổi dậy của quần chúng lúc đầu lẻ tẻ ởVĩnh Thạnh- Bình Định, Trà Bồng – Quãng Ngãi…sau lan khắp miền Nam , trở thành cao trào với cuộc “Đồng Khởi” tiêu biểuvào ngày 17/1/1960 ở Mỏ Cày- Bến Tre.

IV/ Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961- 1965)
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
- Hoàn cảnh: cách mạng 2 miền có những bước tiến quan trọng---> Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ 3 họp tại Hà Nội.
- Nội dung:.
- Ý nghĩa: là nguồn sáng cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH…
.
34
Câu hỏi, bài tập củng cố
35
3
1
4
2
ngôi sao may mắn
5
Ngôi sao
may mắn
Luật 10/ 59 ban hành vào thời gian nào?
Tháng 5/ 1959
Ba xã nào của tỉnh Bến Tre đã nổi dậy đầu tiên trong ngày 17/ 1/ 1960
Định Thủy- Phước Hiệp- Bình Khánh
Sau những cuộc nổi dậy chống“ tố cộng, diệt cộng” . Hình thức đấu tranh có gì thay đổi?
Tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
“ Đồng khởi” có nghĩa là
Đồng lọat đứng dậy khởi nghĩa
Hướng dẫn học ở nhà:
- Các em về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị các phần còn lại của bài 28:
+ Mĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”?
+ Những thắng lợi của nhân dân miền Nam trong chiến lược” Chiến tranh đặc biệt”.
+ Hậu phương miền Bắc đã chi diện cho miền Nam như thế nào?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓