Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Communication. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Loan
Ngày gửi: 19h:21' 13-04-2019
Dung lượng: 12.8 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
A closer
look 1
Vocabulary
Non-verbal language (n):[ non vзbl `læŋwidʒ]

Verbal language (n):[`vзbl `læŋwidʒ]

code(n): [koud]

multimedia (n): [,mʌlti`mi:diə]

Landline phone (n): [`lændlain fəun]

Using music
Leaving a note
Using signs
Painting a picture
Communicating non-verbally language
Using codes
7. Sending flowers
8. Using body land
2: Communication technology .Match the words with the definition

3: Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far .Some can be put in more than one category. Can you add more ideas
Forms of communication
Verbal
Meeting F2F
Non-verbal
Using signs
Multimedia
Texting
Pronunciation
1. competitive 5. ability
2. infinitive 6. possibility
3. repetitive 7. curiosity
4. positive 8. nationality
5. Mark the stress for the following words then listen and repeat .
6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences .Then listen and check
1.What‘s his ……................- He’s Japanese
2.Try not to use this word too often otherwise your text will become ……………..
3.Sport can be either ……….............or non-competitive
4.There’s a good ……………….that they will win
5. Her dancing ………….is impressive
nationality
repetitive
competitive
possibility
ability
 
Gửi ý kiến