Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. Community Service. Lesson 2. A closer look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: bùi thị chin
Ngày gửi: 15h:56' 13-08-2022
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 472
Số lượt thích: 0 người
Unit

HOBBIES

LESSON 2: A CLOSER LOOK 1

Unit

COMMUNITY SERVICE

3

Vocabulary
*Use words related to community activities
Pronunciation
*/t/, /d/, /ɪd/
Bui Thi Chin

Tien Lu secondary school
WARM-UP

Match the verbs with the suitable nouns.
recycle

help

plant
trees

vegetables

small children

old people
books

bottles

cans

homeless children
WARM-UP

Match the verbs with the suitable nouns.

recycle

books

bottles

cans

help

small children

homeless children

old people

plant

trees

vegetables
exchange (v)

trao đổi

/ɪksˈʧeɪnʤ/

VOCABULARY
pick up (phr. v.)

nhặt lên

/pɪk ʌp/

VOCABULARY
tutor (v)

dạy kèm

/ˈtjuːtə/

VOCABULARY
New words

Pronunciation

Meaning
1. exchange (v)

/ɪksˈʧeɪnʤ/

trao đổi
2. pick up (phr. v.)

/pɪk ʌp/

nhặt lên, hái (hoa)
3. tutor (v)

/ˈtjuːtə/

dạy kèm
PRESENTATION
Match a verb in a with a word or phrase in B.

1

VOCABULARY

1. e

2. a

3. d

4. c

5. b
Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box.

2

VOCABULARY

tutor litter water donate used paper for notebooks

1. We pick up ____________ at the local park every Sunday. 2. Children in our village exchange ____________________________ every school year. 3. Tom and his friends ____________ the plants in their neighborhood every weekend. 4. We ____________ old textbooks to children in rural areas. 5. Minh and his friends often ____________ small children in their village.

litter

used paper for notebooks

water

donate

tutor
Use the phrases from the box to write full sentences under the correct pictures.

3

VOCABULARY

0. watering vegetables in the school garden

1. giving gifts to old people

2. exchanging used paper for notebooks

3. planting trees in the park

4. reading books to the elderly

5. donating clothes to poor children

_Example: _

_0. Lan is watering vegetables in the school garden. _

1. She's reading books to the elderly.

1.

2. They're giving gifts to old people.

2.

3.

3. They are exchanging used paper

for notebooks.

4.

4. They're donating clothes to poor children.

5.

5. She's planting trees in the park.
PRONUNCIATION
PRONUNCIATION

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /t/, /d/, and /ɪd/.

4
PRODUCIATION

Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practice the sentences.

5
PRODUCIATION

Game: Broken telephone
/t/

/d/

/ɪd/
picked, booked, helped

tutored, watered, exchanged

donated, planted
WRAP-UP

1

CONSOLIDATION

Vocabulary
*Use words related to community activities
Pronunciation
*/t/, /d/, /ɪd/
HOMEWORK

2

CONSOLIDATION

What can you do to make your neighborhood to be a greener place? Write at least 3 activities.
 
Gửi ý kiến