Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 33. Con chim chiền chiện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Gia Huy
Ngày gửi: 18h:42' 26-04-2016
Dung lượng: 24.4 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12
TrườngTiểu học Hà Huy Giáp
Tập đọc
GV:
Kính chào quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Bài : Con chim chiền chiện
( Ti?t th? 2 - Tu?n 33)
- L?p 42
Mời học sinh đọc bài theo yêu cầu sau :
Kiểm tra bài cũ
Vương quốc vắng nụ cười (tt)
- Đọc đoạn 1, 2 - Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?
- Mời ba học sinh đọc phân vai
- Đọc đoạn 3 - Tiếng cười thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn như thế nào?
Cu chuy?n "Vuong qu?c v?ng n? cu?i" cho chng ta bi?t di?u gì?
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Quan sát tranh và cho biết cảm nhận của em khi nhìn khung cảnh được thể hiện ở trong tranh
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.

Chim ơi, chim nói.
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Tiếng ngọc trong veo
Chim reo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hót không biết mỏi.

Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời … Huy Cận
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy Cận
S/148
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
vút cao
cao hoài
trong veo
chuỗi
- Haõy so saùnh nghóa cuûa hai töø “ Cao hoaøi”, “Cao vôïi”
Thì: Thời điểm thuận lợi để phát triển, thời điểm phát
triển mạnh nhất
Lúa tròn bụng sữa: những hạt lúa non bên trong chứa
chất bột đang hình thành, dạng lỏng như sữa.
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Tìm hiểu bài :
Câu hỏi 1: Con chim chi?n chi?n bay lu?n gi?a khung c?nh thin nhin nhu th? no?
Con chim chieàn chieän bay löôïntreân caùnh ñoàng luùa, giöõa moät khoâng gian raát cao, raát roäng
Đọc thầm bài thơ suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Tìm hiểu bài :
Câu hỏi 2: Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?
Bay vút, vút cao, cao hoài, cao vợi,
chim bay, chim sà, lúa tròn bụng sữa,
cánh đập trời xanh,chim biến mất rồi, chỉ còn tiếng hót, làm xanh da trời, lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Cánh chim bay lượn trong khung cảnh ấy cho ta hiểu điều gì?
Ý chính thứ 1:
Chim chiền chiện bay lượn tự do trên không gian cao rộng
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Tìm hiểu bài :
Câu hỏi 3: Em hãy tìm những câu thơ nói về
tiếng hót của chim chiền chiện.
+ Khổ 1: Khúc hátngọt ngào.
+ Khổ 2: Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.
+ Khổ 3:Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
+ Khổ 4 : Tiếng ngọc trong veo
Chim gieo từng chuỗi.
+ Khổ 5 : Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.
+ Khổ 6 : Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Câu 4:Tiếng hót của con chim chiền chiện gợi cho emnhững cảm giác như thế nào?
+ Tiếng hót của chim chiềnchiện gợi cho em cảm giác về một cuộc sống thanh bình,
ấm no, hạnhphúc.
+ Tiếng hót của chim chiền chiện cho em thấy
một vùng quê trù phú, thanh bình, mộc mạc.
+ Tiếng hót của chim chiền chiện làm cho em
thấy cuộc sống rất tự do, hạnh phúc
+ Tiếng hót của chim chiền chiện làm em thấy
yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh.
+ Tiếng hót của chim chiền chiện làm cho em thấy yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước mình hơn.
Ý chính thứ 2 của bài thơ là gì?
Ý chính 2:
Tiếng hót của chim chiền chiện
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Qua bức tranh bằng thơ của nhà thơ Huy Cận đã giúp em hình dung ra được điều gì?
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy cận
Nội dung bài:
Hình aûnh con chim chieàn chieän töï do bay lieäng trong caûnh thieân nhieân thanh bình cho thaáy söï aám no, haïnh phuùc vaø traøn ñaày tình yeâu trong cuoäc soáng.
Con chim chiền chiện
Bay vút vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào
Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói
Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Con chim chiền chiện
Bay vút
Lòng đây yêu mến
ngọt ngào
trời xanh
Tiếng hót
Chim ơi, chim nói
Chuyện chi, chuyện chi?
D?c di?n c?m v hu?ng d?n h?c thu?c lịng
Hướng dẫn đọc diễn cảm
vút cao
-Theo em trong bài khổ thơ nào là hay nhất?
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013
Taäp ñoïc
Con chim chiền chiện
Huy Cận
Đọc toàn bài với giọng hồn nhiên, vui tươi, tràn đầy tình yêu cuộc sống. Nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả tiếng hót của chim như: ngạt ngào, cao hoài, cao vợi, long lanh, sương chói, chứa chan...
Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.

Chim ơi, chim nói.
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Tiếng ngọc trong veo
Chim reo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hót không biết mỏi.

Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời …
Nhẩm học thuộc lòng bài thơ
chiền chiện
Huy Cận
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.

Chim ơi, chim nói.
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Tiếng ngọc trong veo
Chim reo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hót không biết mỏi.

Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời …
Nhẩm học thuộc lòng bài thơ
Huy Cận
Con chim chiền chiện
Bay vút, vút cao
Lòng đầy yêu mến
Khúc hát ngọt ngào.

Cánh đập trời xanh
Cao hoài, cao vợi
Tiếng hót long lanh
Như cành sương chói.

Chim ơi, chim nói.
Chuyện chi, chuyện chi?
Lòng vui bối rối
Đời lên đến thì …
Tiếng ngọc trong veo
Chim reo từng chuỗi
Lòng chim vui nhiều
Hót không biết mỏi.

Chim bay, chim sà
Lúa tròn bụng sữa
Đồng quê chan chứa
Những lời chim ca.

Bay cao, cao vút
Chim biến mất rồi
Chỉ còn tiếng hót
Làm xanh da trời …
Con chim chi?n chi?n
Huy Cận
- Về nhà tiếp tục tập đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ
- Chuẩn bị trước bài "Tiếng cười là liều thuốc bổ" trang 153 SGK

 
Gửi ý kiến