Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Vân
Ngày gửi: 20h:02' 24-10-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ VIỆT NAM ( Tiếp )
ĐIẠ LÍ DÂN CƯ
Tiết 1-Bài 1
Cộng đồng các dân tộc việt nam
Hãy cho biết:
-Nước ta có bao nhiêu dân tộc?
-Nªu vÝ dô chøng tá nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam phong
phó vµ giµu b¶n s¾c d©n téc ?

I. Các dân tộc ở nưUớc ta
Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nuớc
Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng như ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán
? Cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
? Các dân tộc ít người chiếm bao nhiêu % ?
I. Các dân tộc ở nưUớc ta
-Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nuớc
-Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng như ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán
-Dân tộc Việt ( Kinh ) chiếm 86,2% dân số, là lực luợng đông đảo quan trọng trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, KH-KT
-Các dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số
-Mỗi dân tộc có kinh nghiệm trong 1 số lĩnh vực như trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công
II.Sự phân bố các dân tộc
Quan sát luợc đồ hãy cho biết dân tộc Kinh phân bố ở đâu?
Dân tộc Việt ( Kinh)
- Dân tộc Việt: phân bố tập trung ở các đồng bằng , trung du và duyên hải.
Quan sát luợc đồ hãy cho biết,các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?
2. Các dân tộc ít người
- Chủ yếu ở vùng đồng bằng trung du:
+ Miền núi phía Bắc chủ yếu người Mông, Tày, Mường, Thái,….
+ Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên chủ yếu người Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho
+ Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu người Chăm, Khơ-me, Hoa
 
Gửi ý kiến