Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Cộng hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Xuân Hương
Ngày gửi: 20h:17' 08-11-2022
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
KHỞI ĐỘNG

Tính
:
Bảng con

1 936
+ 408
2 344

17 580
+ 24 919
42 499

KHÁM
PHÁ

1,84 + 2,45 = ?

CỘNG

Toán
HAI

SỐ THẬP
PHÂN

YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết thực hiện phép cộng hai số
thập phân.
- Biết giải bài toán có liên quan đến
phép cộng hai số thập phân.

Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đọan thẳng AB dài
1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp
khúc đó dài bao nhiêu mét?
Ta thực hiện phép cộng:
m
5
C
2,4
1,84 + 2,45 = ? (m)
1,84m

A

B ?m

Làm thế nào để
tính tổng 2 số
thập phân này?

Cô sẽ làm
như sau:

Ta
có:

1,84m = 184cm
2,54m = 245cm
184
+
245
429 (cm)
429cm = 4,29m

Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

Cuối cùng, đặt
Đặt tính sao cho
dấucộng
phẩynhư
ở tổng
Rồi
dấu phẩy của số
cáctự
thẳngbình
cột với
dấu
nhiên
thường.
số hạng thẳng cột
phẩy của các số
nhau.
hạng.

1,84
+
2,45
4 ,29 (m)
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

- Đặt tính.
- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.

Cách nào
nhanh hơn?

Viết
dấu
phẩy

Với
cách
làm
trên,
Đặt tính sao cho dấu
Rồi
cộng
như
số
tự
tổng
thẳng
cột
với
em hãy
phẩy
củathực
các hiện
số
nhiên
bình
thường.
Ta tính
sẽ
làm
như
sau:
các
dấu
phẩy
của
tổng của
hạng thẳng
cột
các
số+hạng.
15,9
8,75.
nhau.

Ví dụ 2:
15,9 +
8,75 = ?
+
Bảng con
15,9
24, 65
Vậy:
15,9
+
8,75
=
8,75
- Đặt tính.
24,65
- Thực hiện phép cộng như cộng các
số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với
các dấu phẩy của các số hạng.

Muốn cộng 2 số thập phân ta làm như thế nào?
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy
của các số hạng.

THỰC
HÀNH

1. Tính:

a) 58,2 b) 19,36
+
+
24,3
4,08
82,5
23,44

n
o
c
g
n

B

c) + 75,8 0
249,19
324,99

d) 0,995
+ 0,868
1,863

2. Đặt tính rồi tính:
a) 7,8 + 9,6 = 17,4
7,8
+
9,6
17, 4

b) 34,82 + 9,75 = 44,57
34,82
+
9,75
4 4,5 7

c) 57,648 + 35,37

c) 57,648 + 35,37 = 93,018
57,648
+
35,37
93 , 0 18

3. Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam
4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt
Bài giải
Nam :

32,6kg

4,8kg

Tiến :
? kg

Nam cân nặng
: 32,6kg
Tiến cân
cân nặng
nặng hơn
hơn Nam
Nam:: 4,8kg
Tiến
4,8kg
Tiến cân nặng
: … kg?

Nhóm

3. Nam cân nặng 32,6kg. Tiến cân nặng hơn Nam
4,8kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt
Bài giải
Nam :

32,6kg

Tiến :
? kg

Tiến cân nặng là:
4,8kg
32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4 kg

Nam cân nặng
: 32,6kg
Tiến cân
cân nặng
nặng hơn
hơn Nam
Nam:: 4,8kg
Tiến
4,8kg
Tiến cân nặng
: … kg?

VẬN DỤNG

Hãy chọn kết quả đúng:
2,5 + 3 = ?
A. 2,8
B. 5,5
C. 2,35

Hãy chọn kết quả đúng:
0,3 + 0,03 = ?
A. 3,3
B. 0,033
C. 0,33

- Đo chiều dài, chiều rộng bàn học của em với
đơn vị đo là m.
- Thực hiện tính tổng chiều dài và chiều rộng
của mặt bàn em vừa đo.

CỦNG CỐ

Muốn cộng hai
số thập phân ta
làm như thế
nào?

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các
chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
phẩy của các số hạng.

THANK
YOU
 
Gửi ý kiến