Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Công nghệ 10 MỚI. BÀI 9 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC 2022-2023

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị trúc lan
Ngày gửi: 11h:53' 30-10-2022
Dung lượng: 82.6 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi:
- Nêu cách bón phân hóa học?
- Cách bảo quản phân bón hóa học?

Xem video, thảo luận nhóm 4 học sinh trả lời 5
câu hỏi:
1. Công nghệ vi sinh là gì?
2. Sản xuất phân bón vi sinh là gì?
3. Kể tên các loại phân vi sinh được sử dụng
hiện nay.
4. Theo em, yếu tố nào quan trọng nhất trong
sản xuất phân bón vi sinh? Vì sao?
5. Kể tên các nguyên liệu thường được sử dụng
làm chất nền trong sản xuất phân bón vi sinh.

Xem đoạn phim và trả lời các câu hỏi?

1.Công

nghệ vi sinh là ngành công nghệ khai
thác hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất
các sản phẩm có giá trị, phục vụ đời sống và phát
triển kinh tế - xã hội.

2. Sản

xuất phân bón vi sinh là nhân giống vi sinh vật
đặc hiệu, sau đó trộn với chất phụ gia để tạo ra phân
bón vi sinh

Phân vi sinh vật cố định đạm
- Phân vi sinh vật chuyển hóa lân
- Phân vi sinh vật chuyển hóa chất hữu

3 -

cơ.

4. yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất phân
bón vi sinh là: mật độ vi sinh vật.
Vì mật độ vi sinh vật có trong phân phải được
quy định chặt chẽ, tuyệt đối không chứa các loại
vi khuẩn có thể gây bệnh hại. 

5. Các nguyên liệu thường được sử dụng làm
chất nền trong sản xuất phân bón vi sinh:
- Than bùn
- Nguyên tố vi lượng
- Chất khoáng
- Dớn trắng

Xem video, thảo luận nhóm 4 học sinh trả lời 5
câu hỏi:
1. Công nghệ vi sinh là gì?
2. Sản xuất phân bón vi sinh là gì?
3. Kể tên các loại phân vi sinh được sử dụng
hiện nay.
4. Theo em, yếu tố nào quan trọng nhất trong
sản xuất phân bón vi sinh? Vì sao?
5. Kể tên các nguyên liệu thường được sử dụng
làm chất nền trong sản xuất phân bón vi sinh.

- Tự chia nhóm
- Cùng nhóm = cùng địa phương (cùng
ấp)
- Thực hiện dự án ““ Tìm hiểu loại
phân bón vi sinh được sử dụng nhiều
trong trồng trọt ở địa phương”

PHIẾU HỌC TẬP
1. Hoàn thành bảng bên dưới với các yêu cầu đưa sẵn
Khái niệm
 
 
 
 

Các loại phân vi Đặc điểm, tính chất Loại phân vi sinh
sinh vật đã được sử và cách sử dụng được sử dụng nhiều ở
dụng ở địa phương loại phân vi sinh đó
địa phương
 
 
 

2. Sơ đồ hóa cách sản xuất phân bón vi sinh được điều tra
3. Theo nhóm, việc sử dụng loại phân vi sinh đã phù hợp với loại
đất trồng và cây trồng ở địa phương chưa? Giải thích.

5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Mức 1

Mức 2

Mức 3

- Nêu được khái niệm các
loại phân vi sinh.
- Kể ra được các loại phân
vi sinh được sử dụng ở địa
phương.
- Trình bày được đặc
điểm, tính chất và cách sử
dụng các loại phân vi sinh
- Vẽ được sơ đồ sản xuất
phân vi sinh

- Đạt các tiêu chí mức 1
- Vẽ được biểu đồ thể hiện
sử dụng các loại phân vi
sinh trên đất trồng ở địa
phương
- Sưu tầm hình ảnh (về
quy trình sản xuất phân vi
sinh,…..)
 

- Đạt các tiêu chí mức 2
- Đề ra những giải pháp sử
dụng phân vi sinh phù hợp
với cơ cấu đất trồng, cây
trồng ở địa phương.

I. Sản xuất phân bón vi sinh
- Công nghệ vi sinh là ngành công nghệ khai thác
hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất các sản
phẩm có giá trị, phục vụ đời sống và phát triển
kinh tế - xã hội. Công nghệ vi
- Sản xuất phân bón vi sinh là nhân giống vi sinh
sinh

gì?
vật đặc hiệu, sau đó trộn với chất phụ gia để tạo ra
phân bón vi sinh.
- Ví dụ: phân vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật
chuyển hóa lân, vi sinh vật chuyển hóa chất hữu
cơ.

II. Một số loại phận bón vi sinh được sử dụng trong trồng trọt

1. Phân vi sinh vật cố định đạm
là những sản phẩm chứa một hay nhiều giống vi
Thế
nào

phân
sinh vật cố định nitrogen phân tử; được tuyển
vihiệu
sinhquả
cốtrên
định
chọn đạt TCVN; cho
đồng ruộng;
không gây độc hại cho sức
khỏe
con
người,
vật
đạm?
nuôi, cây trồng; không làm hại ô nhiễm môi
trường sinh thái.

- Các loại phân cố định đạm thường dùng:
+ Khi dùngHãy
cho cây
họ
đậu:
thường
sử
dụng
vi
sinh
nêu 1 số loại
vật cố định đạm cộng sinh như Rhizobium,
Bradyrhizobium phân vi sinh cố
đạm
+ Khi dùngđịnh
cho cây
lúa:thường
thường sử dụng vi sinh
vật cố định đạm hội sinh
như
Spirillum,
Azospirillum
dung?
+ Khi dùng cho các loại cây trồng khác: thường sử
dụng vi sinh vật cố định đạm tự do như Azotobacter,
Clostridium

- Cách dùng: có thể tẩm hạt giống trước khi gieo hoặc
bón trực tiếp vào đất

Nêu các bước sản
xuất phân bón vi
sinh cố định đạm?

Các bước sản xuất:
B1- Chuẩn bị và kiểm tra nguyên liệu.
B2- Phối trộn, ủ sinh khối, bổ sung nguyên tố
đa lượng và vi lượng, chất giữ ẩm và phụ gia khác.
B3- Kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn VN,
đóng gói, bảo quản và đưa ra sử dụng.

2. Phân vi sinh chuyển hóa lân
Là những Thế
sản phẩm
một hay
nàochứa
là phân
vi nhiều giống
vi sinh vật chuyển hóa lân; tồn tại trên chất mang
sinh
chuyển
hóa
thanh trùng hoặc không thanh trùng; đạt TCVN;
cho hiệu quả trên đồnglân?
ruộng; không gây độc hại
cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng;
không làm hại ô nhiễm môi trường sinh thái.

- Phân vi sinh chuyển hóa lân bao gồm than bùn, bột
phosphorite hoặc apatite, các nguyên tố dinh dưỡng,
chất phụ gia, vi sinh vật chuyển hóa lân

Phân vi sinh
chuyển hóa lân
bao gồm những
loại nào?

- Sản phẩm phân vi sinh chuyển hóa lân gồm phân
phosphor bacterin chuyển hóa lân và phân lân hữu
cơ vi sinh.
- Cách dùng: có thể tẩm hạt giống trược khi gieo
hoặc bón trực tiếp vào đất

- Các bước sản xuất:
+ Bước 1: Nhân giống vi sinh vật
Nêu
cácbịbước
sản
+ Bước 2:
Chuẩn
và kiểm
tra chất mang
theo TCVN, loại
bỏ phân
tạp chất,
tiệtvi
trùng
xuất
bón
+ Bước 3:sinh
Phốichuyển
trộn với chất
hóamang. Bổ sung
dinh dưỡng, các chất phụ gia. Ủ sinh khối
lân?
+ Bước 4: Kiểm tra chất lượng theo TCVN,
đóng gói, bảo quản và đưa ra sử dụng

3. Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ

- Là những sản phẩm chứa một hay nhiều giống vi sinh
Phâncóvi
sinh
vật đã được tuyển chọn;
mật
độ tếphân
bào đạt TCVN; có
khả năng phân giải giải
chất hữu
để bón
chấtcơhữu
cơcho
là cây trồng nhằm
nâng cao năng suất, chất lượng cho nông sản và nâng cao
gì?
độ phì nhiêu cho đất.
- Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ gồm than bùn, xác
thực vật, chất khoáng, vi lượng và vi sinh vật phân giải chất
hữ cơ.
- Cách dùng: có thể bón trực tiếp vào đất hoặc ủ cùng
phân hữu cơ.

- Các bước sản xuất:
+ Bước 1: Chuẩn bị và tập kết nguyên liệu hữ
cơ và sơ chế Nêu các bước
+ Bước 2:sản
Ủ nguyên
liệu đã
xuất phân
visơ chế với vi sinh
vật phân giải chất
hữphân
cơ. Bổgiải
sung chế phẩm vi
sinh
sinh vật theo định
lượng

bổ
sung
NPK,
nguyên
chất hữu cơ?
tố vi lượng
+ Bước 3: Kiểm tra chất lượng theo TCVN,
đóng gói, bảo quản và đưa ra sử dụng

1. Trình bày đặc điểm chung của phân bón
vi sinh. Phân bón vi sinh có gì khác so với
phân bón hóa học và phân bón hữu cơ?
2. So sánh các bước sản xuất phân vi sinh
vật cố định đạm và phân vi sinh vật chuyển
hóa lân.

* Đặc điểm chung của phân bón vi sinh: 
- Là phân bón có chứa vi sinh vật sống
- Mỗi loại phân bón vi sinh vật chỉ thích hợp với một
hoặc một nhóm cây trồng.
- An toàn cho con người, vật nuôi, cây trồng và môi
trường.
- Sử dụng nhiều năm không hại đất và cải tạo đất.
* Phân bón vi sinh có gì khác so với phân bón hóa
và phân bón hữu cơ:
Phân bón vi sinh có chứa sinh vật sống.

So sánh

phân bón vi sinh cố định đạm

phân bón vi sinh chuyển hóa lân

Giống nhau

Cùng có quá trình chuẩn bị, phối trộn, ủ, thêm phụ gia, kiểm tra chất
lượng, đóng bao, bảo quản và đưa ra sử dụng.

Khác nhau

B1: Chuẩn bị nguyên liệu

B1: Nhân giống vi sinh trên máy

B2: Phối trộn, ủ sinh

B2: Chuẩn bị và kiểm tra chất
mang

B3: Kiểm tra chất lượng, đóng B3: Phối trộn với chất mang
bao, bảo quản và đưa ra sử
dụng
 
 

Không có bước 4

B4: Kiểm tra chất lượng, đóng bao,
bảo quản và đưa ra sử dụng

Hãy đề xuất loại phân vi sinh sử dụng phù hợp
với đất trồng ở địa phương em.

Dặn dò
• Đọc bài 10 và trả lời câu hỏi bài 9
 
Gửi ý kiến