Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Thị Thanh
Ngày gửi: 14h:21' 10-03-2014
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng
Quý Thầy Cô
đến tham dự tiết học
TRƯỜNG THCS HOÀI CHÂU
GV: NGUYỄN THỊ THU THÚY

Kiểm tra bài cũ:
? Rừng có vai trò gì trong đời sống và sản xuất xã hội ?
Trong trồng trọt nói chung, trong lâm nghiệp nói riêng, việc tạo cây giống tốt đóng vai trò rất quan trọng. Vậy làm thế nào để có cây giống tốt.Bài học hôm nay sẽ giới thiệu khâu đầu tiên, đó là làm đất để gieo ươm cây cây rừng.TIẾT 21 BÀI 23:
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG


?Vườn ươm có vai trò như thế nào ?

Là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng rừng
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
TIẾT 21
Vườn gieo ươm cần thoả mãn
những điều kiện gì, giải thích vì sao?
+Điều kiện lập vườn
gieo ươm:
-Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh.
-Độ pH từ 6-7.
-Mặt đất bằng hay hơi dốc.
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.I. Lập vườn gieo ươm cây rừng:
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
TIẾT 21
Địa phương em đã có vườn gieo ươm cây rừng đủ các điều kiện trên chưa?
Đất lâm nghiệp có đặc điểm gì?

II. LAØM ÑAÁT GIEO ÖÔM CAÂY RÖØNG:
?Theo em đất vườn ươm phải làm như thế nào ? Vì sao?

Thảo luận nhóm nhỏ 3phút.
So sánh điểm khác nhau của hai qui trình trên ?
 Nhaéc laïi caùch laøm ñaát tôi xoáp ôû phaàn troàng troït?
Đất cứng ? cày, bừa ? đập nhỏ và san phẳng đất ? Đất tơi xốp?
Đất hoang hay đã qua sử dụng
Phát dọn cây hoang dại ,(dọn vệ sinh)
Cày sâu, bừa kĩ khử chua,diệt ổ sâu bệnh hại.
Đập và san phẳng đất
?
?
Đất tơi xốp
?
?
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
TIẾT 21

2Taïi sao phaûi xaùc ñònh höôùng luoáng theo höôùng baéc nam?


1 ? Dựa vào hình vẽ cho biết kích thước luống,
cách tạo luống?
Trong sản xuất lâm nghiệp có những cách tạo nền đất
gieo ươm nào ?
2. Ñeå caây con nhaän nhieàu aùnh saùng
Bầu đất
3 Baàu ñaát laøm baèng vaät lieäu gì,kích thöôùc, caùch taïo baàu ñaát?
Luoáng ñaát, Baàu ñaát
Thảo luận nhóm 3phút.
1. Kích thước luống dài 10-15m, rộng 0,8-1m ,cao 0,15-0,2m, khoảng cách các luống 0,5m
cách tạo luống?
3. Bầu đất hình ống, hở 2 đầu làm bằng ni lông sẫm màu.
Hỗn hợp ruột bầu: khoảng 89% đất mặt, 10% phân hữu cơ, 1% phân lân.
Đóng bầu đất.
+Điều kiện lập vườn
gieo ươm:
-Đất cát pha hay đất thịt nhẹ, không có ổ sâu bệnh.
-Độ pH từ 6-7.
-Mặt đất bằng hay hơi dốc.
-Gần nguồn nước và nơi trồng rừng.I. LẬP VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG:
LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG.
TIẾT 21
II. LÀM ĐẤT GIEO ƯƠM CÂY RỪNG:
1.Dọn cây hoang dại và làm đất tơi xốp theo qui trình kĩ thuật sau
?Đất hoang Phát dọn cây Cày sâu, bừa kĩ Đập và san ?Đất tơi xốp
hay đã qua?hoang dại (dọn? khử chua, diệt ? phẳng đất
sử dụng vệ sinh) sâu, bệnh
2. Tạo nền đất gieo ươm cây rừng.
a. Lên luống đất
b. Bầu đất
 Gieo haït treân baàu ñaát coù nhöõng öu ñieåm gì so vôùi gieo haït treân luoáng?
Củng cố
Hãy khoanh tròn vào câu đúng:
Câu 1: Điều kiện cần để lập vườn gieo ươm cây rừng:
a. Đất có diện tích rộng để phân thành nhiều luống.
b. Đất cát pha hoặc thịt nhẹ, pH từ 6-7.
c. Gần nguồn nước tưới, gần nơi trồng rừng.
d. Hướng luống Đông - Bắc để cây nhận đủ ánh sáng .
e. Cả b, c.
Câu 2:Để tạo nền đất gieo ươm cây rừng, người ta tiến hành:
a. Đập và san phẳng đất.
b. Phát dọn nền đất.
c. Lên luống đất, đóng bầu đất.
d. Đập đất và lên luống.Dặn dò:
-Về nhà học thuộc
bài, trả lời câu hỏi sau bài học.
- Soạn bài 24.
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến