Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 6. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hán Phương Thảo
Ngày gửi: 21h:46' 22-01-2019
Dung lượng: 69.4 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Bài 6
Công nghiệp hóa -
hiện đại hóa đất nước
Bitexco
Nội dung
Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Nội dung cơ bản
của công nghiệp
hóa - hiện đại hóa
ở nước ta
Trách nhiệm của công dân
Luyện tập
Thành phố Huế
ONE
Khái niệm công nghiệp hóa - hiện đại hóa tính tất yếu khách quan và tác dụng to
lớn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Đà Nẵng
5
6
7
Máy hơi nước của Jame Watt (1784)
8
Xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước (1804)
9
 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã làm thay đổi lao động của con người như thế nào?
Lao động thủ công
Lao động cơ khí
chính
phổ biến
Công nghiệp hóa
Sử dụng máy móc, cơ khí

Lao động thủ công là chính
Công nghiệp hóa hiểu một cách đơn giản là gì ?
CÔNG NGHIỆP HÓA là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.
CÔNG
NGHIỆP
HÓA
CNH
Chuyển đổi
Căn bản
Toàn diện
HĐSX
chính
phổ biến
15

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai, ba, tư đã đạt được những thành tựu gì?
Dây chuyền tự động
16
Máy tính xách tay
17
Thám hiểm vũ trụ
18
Smartphone màn hình gập
19
Robot hỗ trợ con người
20
Robot công dân Sophia
21
Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí
kinh tế-xã hội
HIỆN
ĐẠI
HÓA
23
HĐH
quá trình
Trang bị
Ứng dụng
Thành tựu
Sx
Kd-dv
Qlkt-xh
Công nghiệp hoá,
hiện đại hoá
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
Long Khánh
Gắn liền với quá trình chuyển từ lao động thủ công -> lao động cơ khí
Gắn liền với quá trình chuyển từ lao động cơ khí -> lao động dựa trên công cụ tự động hóa, sử dụng rộng rãi người máy và các công cụ hiện đại khác
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Trong thời đại ngày nay, một nước công nghiệp hóa muộn như Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu với các nước phát triển, đòi hỏi công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa.
Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH
Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ thuật- công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới
Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của CNXH
TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN
Thành tựu CNH - HĐH
Đại lộ Đông Tây
Hầm Thủ Thiêm
Cao tốc Bắc- Nam
Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân
Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập
Tạo ra lực lượng SX mới, củng cố QHSX XHCN, tăng cường vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân – nông dân – trí thức
Tạo tiền đề phát triển nền văn hoá mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh
TÁC DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ
Các tác dụng của CNH - HĐH
TWO
Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta
Đà Nẵng
Nhóm 3 và Nhóm 4
Nhóm 1 và Nhóm 2
Cách thức thực hiện nội dung phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất thể hiện như thế nào ?
Cách thức thực hiện nội dung xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thể hiện như thế nào ?
Thảo luận nhóm
Tạo dựng khoa học công nghệ từ trong nước vào sản xuất
Chuyển giao công nghệ hiện đại từ nước ngoài
Phát triển ngồn nhân lực có trình độ cao
1. PHÁT TRIỂN
MẠNH MẼ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
Cơ khí hoá nền sản xuất xã hôi, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất bằng cách :
Luyện thép tại công ty Gang thép Thái Nguyên
PGS.TS. Phạm Xuân Quế và các cử nhân
tốt nghiệp loại giỏi
Sản xuất lắp ráp xe máy
2. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả
Ngành kinh tế :
Chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, từ sản xuất vật chất sang dịch vụ
Vùng kinh tế:
Tập trung vào vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long
Thành phần kinh tế:
Xác định 5 thành phần kinh tế
Cơ cấu kinh tế
Cơ cấu ngành kinh tế: công nghiệp,
nông nghiệp và dịch vụ
Cơ cấu vùng kinh tế
Theo lãnh thổ
Cơ cấu thành phần
Kinh tế
Cơ cấu nông nghiệp
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Cơ cấu công, nông nghiệp
Cơ cấu công, nông nghiệp và
dịch vụ hiện đại
Tỉ trọng phát triển cơ cấu ngành kinh tế trong GDP
Tỉ trọng công nghiệp
và dịch vụ tăng lên
Tỉ trọng nông nghiệp
giảm xuống
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động
PGS,TS. Vũ Văn Phúc
3. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của
QHSX _ XHCN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Địa vị chủ đạo của QHSX_XHCN quyết định tính chất CNXH của LLSX mà trong quá trình thực hiện CNH, HĐH, có sự hội nhập của các thành phần kinh tế và chuyển giao KT- CN từ nước ngoài.
THREE
Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp
CNH - HĐH đất nước
Buôn Ma Thuột – Thủ Phủ Café
- Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu KQ và tác dụng to lớn của CNH, HĐH đất nước.
- Trong SX, KD cần lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao phù hợp thị trường trong và ngoài nước
- Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH- CN hiện đại vào SX tạo sản phẩm CL cao, chiếm lĩnh thị trường thu nhiều lợi nhuận.
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ theo hướng hiện đại đáp ứng nguồn LĐ có kĩ thuật cho sự nghiệp CNH, HĐH gắn với pát triển KT tri thức.
- Không ngừng rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo
Tấm gương đạo đức hồ Chí Minh, có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị.
.
- Tin tưởng, ủng hộ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về CNH, HĐH đất nước

- Quyết tâm học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để trở thành người lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
FOUR
Luyện tập
Pleiku - Thành Phố Tây Nguyên
Câu 1: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D. Tự động hóa
Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

A. Do yêu cầu phải phát triển đất nước

B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả

D. Do yêu cầu phải xây dựng nền kinh tế tri thức
Câu 3: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

A. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác

B. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao

C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

D. Do yêu cầu phải phát triển nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội
Câu 4: Công nghiệp hóa là gì

A. Tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội

B. Tất yếu khách quan đối với các nước nghèo, lạc hậu

C. Nhu cầu của các nước kém phát triển

D. Quyền lợi của các nước nông nghiệp
Câu 5: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

D. Tự động hóa
Câu 6: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Tự động hóa

D. Trí thức hóa
Câu 7: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?

A. Hiện đại hóa

B. Nông thôn hóa

C. Công nghiệp hóa

D. Tự động hóa
Câu 8: Mục đích của công nghiệp hóa là

A. Tạo ra năng suất lao động cao hơn

B. Tạo ra một thị trường sôi động

C. Tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người lao động

D. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại
Câu 9: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì

A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa

B. Các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này

C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác

D. Đó là nhu cầu của xã hội
Câu 10: Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

A. Một số mặt

B. To lớn và toàn diện

C. Thiết thực và hiệu quả

D. Toàn diện
T HANK
 
Gửi ý kiến