Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Công suất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lalisa Manoban
Ngày gửi: 13h:14' 08-03-2022
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
BÀI 15: CÔNG SUẤT
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu định luật về công
Trả lời:
-Định luật về công: Không có máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.
Kiểm tra bài cũ
1. Nêu định luật về công
 
2. Nêu công thức tính hiệu suất?
Kiểm tra bài cũ
Tóm tắt:
P = 200N;
h = 20cm;
s = 1,6m
F = ?
A = ?
3. Dùng 1 palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm người ta phải dùng một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6m. Tính lực kéo dây và công đã sinh ra(ma sát không đáng kể)
Kiểm tra bài cũ
 
3. Dùng 1 palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm người ta phải dùng một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6m. Tính lực kéo dây và công đã sinh ra(ma sát không đáng kể)
Kiểm tra bài cũ
Giải
*)Cách 2:
Vì s = 1,6m; h = 20cm = 0,2m nên đường đi s của lực kéo F gấp 8 lần đường đi của vật. Vậy ta được lợi 8 lần về lực.
⇒ lực kéo dây là: F=P:8 =200:8=25(N)
Công sinh ra là: A = F.s = 25.1,6 = 40J
Vậy lực kéo dây là 25N, công sinh ra là 40J.
3. Dùng 1 palăng để đưa một vật nặng 200N lên cao 20cm người ta phải dùng một lực F kéo dây đi một đoạn 1,6m. Tính lực kéo dây và công đã sinh ra(ma sát không đáng kể)
Ta hãy xét ví dụ sau:
Trong xây dựng, để đưa vật liệu lên cao người ta thường dùng dây kéo vắt qua ròng rọc cố định như hình bên.
Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này đưa gạch lên tầng hai, cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N.
Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 50 giây. Còn anh Dũng một lần kéo được 15 viên gạch mất 60 giây.
Câu hỏi: Ai làm việc khỏe hơn?
Trong xây dựng, để đưa vật liệu lên cao người ta thường dùng dây kéo vắt qua ròng rọc cố định như hình bên.
Anh An và anh Dũng dùng hệ thống này đưa gạch lên tầng hai, cao 4m, mỗi viên gạch đều nặng 16N.
Mỗi lần anh An kéo được 10 viên gạch mất 50 giây. Còn anh Dũng một lần kéo được 15 viên gạch mất 60 giây.
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
Xem lại ví dụ ở đầu bài
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
Câu hỏi: Tính công của anh An và anh Dũng?
Giải:
Công của anh An là:
P.10.h = 16.10.4 = 640(J)
Công của anh Dũng là:
P.15.h =16.15.4 = 960(J)
Vậy công của anh An là 640J, công của anh Dũng là 960J.
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
Câu hỏi:Trong các phương án sau đây, có thể chọn những phương án nào để biết ai là người làm việc khỏe hơn?
a) So sánh công thực hiện của 2 người, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.
b)So sánh thời gian kéo gạch lên cao của hai người, ai làm mất ít thời gian hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.
c)So sánh thời gian của hai người để thực hiện cùng một công, ai thực hiện nhanh hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.
d)So sánh công hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn.
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
c)So sánh thời gian của hai người để thực hiện cùng một công, ai thực hiện nhanh hơn thì người đó làm việc khỏe hơn.
 
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
d)So sánh công hai người thực hiện được trong cùng một thời gian, ai thực hiện được công lớn hơn thì người đó khỏe hơn.
 
BÀI 15: CÔNG SUẤT
I. Ai làm việc khỏe hơn?
Câu hỏi:Từ kết quả rút ra được từ 2 cách làm trên, hãy cụm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau:
Kết luận: Anh (1)_________ làm việc khỏe hơn, vì (2)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dũng
để thực hiện được công 1J thì anh Dũng tốn ít thời gian hơn. (hoặc trong thời gian là 1 giây anh Dũng thực hiện được nhiều công hơn anh An.)
BÀI 15: CÔNG SUẤT
II. Công suất
Khi thực hiện tính toán theo ý tưởng của ý d) ở ví dụ trên, ta đã biết được ai làm việc khỏe hơn nhờ tính công hai người thực hiện được trong cùng một thời gian. Đây chính là cách để tính công suất. Dựa vào gợi ý trên, em hãy nêu khái niệm công suất.
Khái niệm: Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P. Ta có công thức tính công suất:
 
BÀI 15: CÔNG SUẤT
III. Đơn vị công suất
Khi thực hiện tính toán theo ý tưởng của ý d) ở ví dụ trên, ta đã biết được ai làm việc khỏe hơn nhờ tính công hai người thực hiện được trong cùng một thời gian. Đây chính là cách để tính công suất. Dựa vào gợi ý trên, em hãy nêu khái niệm công suất.
Khái niệm: Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Nếu trong thời gian t, công thực hiện được là A thì công suất là P. Ta có công thức tính công suất:
 
 
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 1(C4 sgk trang 53): Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ đầu bài học.
Hướng dẫn giải: Ta chỉ cần áp dụng cách làm như khi ta thực hiện tính toán theo ý tưởng của ý d) trong ví dụ đầu bài học, tuy nhiên phải đổi đơn vị từ jun(J) sang oát(W) vì ta đang tính công suất chứ không phải công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
 
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 2(C5 sgk trang 53): Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Tóm tắt
t₁ = 2 giờ;
t₂ = 20 phút;

P₁ … P₂
Hướng dẫn giải: Gọi công mà trâu thực hiện được là A₁, công mà máy cày Bông Sen thực hiện được là A₂. Do cày chung một sào đất nên ta có A₁ = A₂=>Ta chỉ cần xem xét độ chênh lệch thời gian để thực hiện cùng một công của trâu và máy cày để biết công suất của trâu hay máy cày lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần(tương tự như ý tưởng của ý c) của ví dụ ở đầu bài).
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 2(C5 sgk trang 53): Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
Tóm tắt
t₁ = 2 giờ;
t₂ = 20 phút;

P₁ … P₂
 
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 3(C6 sgk trang 53): Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.
a. Tính công suất của ngựa.
b. Chứng minh rằng P = F.v
Tóm tắt
v = 9km/h
F = 200N
a) P = ?
b) Chứng minh: P = F.v

Hướng dẫn giải:
a) v = 9km/h tức là trong thời gian t = 1 giờ thì ngựa kéo xe đi được một quãng đường s=9km. Từ đây ta có thể suy ra được công mà ngựa thực hiện được trong một giờ=> có thể tìm ra công suất của ngựa.
b) Từ công thức tính công suất và công thức tính công, giản lược biểu thức để tìm ra kết quả.

_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 3(C6 sgk trang 53): Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.
a. Tính công suất của ngựa.
b. Chứng minh rằng P = F.v
Tóm tắt
v = 9km/h
F = 200N
a) P = ?
b) Chứng minh: P = F.v

 
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
IV. Vận dụng
Bài tập 3(C6 sgk trang 53): Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N.
a. Tính công suất của ngựa.
b. Chứng minh rằng P = F.v
Tóm tắt
v = 9km/h
F = 200N
a) P = ?
b) Chứng minh: P = F.v

 
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
Yêu cầu: Chọn nhanh đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây.
Câu 1: Hai bạn Long và Nam thi kéo nước từ một giếng lên. Long kéo gàu nước nặng gấp đôi gàu nước của Nam. Thời gian kéo gàu nước lên của Nam lại chỉ bằng nửa thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Nam và Long.
A. Công suất của Long lớn hơn vì gàu nước của Long nặng gấp đôi.
B. Công suất của Nam lớn hơn vì thời gian kéo nước của Nam chỉ bằng một nửa của Long.
C. Công suất của Nam và Long là như nhau.
D. Không thể so sánh được.
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
Yêu cầu: Chọn nhanh đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây.
Câu 2: Trên một máy kéo có ghi: công suất 10CV(mã lực). Nếu coi 1CV = 736W thì điều ghi trên máy kéo có ý nghĩa là:
A.Máy kéo có thể thực hiện công 7360kW trong 1 giờ.
B.Máy kéo có thể thực hiện công 7360W trong 1 giây.
C.Máy kéo có thể thực hiện công 7360kJ trong 1 giờ.
D.Máy kéo có thể thực hiện công 7360J trong 1 giây.
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
Yêu cầu: Chọn nhanh đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây.
Câu 3: Một cần trục nâng 1 vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian 5 giây. Công suất của cần trục sản ra là:
A.1500W.
B.750W.
C.600W.
D.300W.
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
Yêu cầu: Chọn nhanh đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây.
Câu 4: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu.
 
B.P₁ = P₂.
C.P₁ < P₂.
D.Không đủ dữ kiện để so sánh.
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN?
Yêu cầu: Chọn nhanh đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây.
Câu 5: Máy thứ nhất sinh công 225kJ trong 1 phút. Máy thứ hai sinh công 4500kJ trong 30 phút. Máy nào có công suất lớn hơn?
A.Máy thứ nhất có công suất lớn hơn.
B.Máy thứ hai có công suất lớn hơn.
C.Công suất của cả hai máy đều bằng nhau.
D.Không đủ dữ kiện để so sánh.
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TÌM HIỂU THÊM
Để đo công suất, ngoài oát, người ta còn dùng đơn vị khác nữa là mã lực(sức ngựa). Mã lực là đơn vị cũ để đo công suất, trước đây rất thông dụng, nay ít dùng. Một mã lực Pháp(kí hiệu CV) xấp xỉ bằng 736W, còn một mã lực Anh (kí hiệu HP) xấp xỉ bằng 746W.
Công suất của tên lửa đẩy con tàu vũ trụ Phương Đông chở nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trái Đất Ga-ga-rin, công dân Liên Xô (trước đây) là 15000MW
Tổng quan về mã lực
Tàu vũ trụ Phương Đông
_
BÀI 15: CÔNG SUẤT
TÌM HIỂU THÊM
Công suất của con người khi lao động chân tay trong những điều kiện bình thường trung bình vào khoảng từ 70 đến 80W. Khi đi bộ, công suất trung bình của người là 300W. Khi chạy thi 100m, công suất của vận động viên có thể lên tới 730W.
Nước ta có nhiều nhà máy thủy điện. Trong đó, một số nhà máy thủy điện có công suất lớn như là thủy điện Hòa Bình công suất 1920MW, nhà máy thủy điện Sơn La công suất 2400MW.
Các vận động viên chạy bộ
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI!
 
Gửi ý kiến