Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bai 12 Cong suat dien day THACH MINH CHIEN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu Tâm
Người gửi: Thạch Minh Chiến
Ngày gửi: 07h:20' 17-11-2020
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Các em hãy cố gắng học thật tốt
TRƯỜNG PT DTNT THCS MỸ XUYÊN
Chào mừng quý thầy, cô về dự giờ hội giảng
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Câu 1: Lực đẩy Ác-si-mét là gì? Cho biết phương và chiều của lực đẩy Ác-si-mét? (5đ)
Khi nhúng vật vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Lực đó gọi là Lực đẩy Ác-Si-mét.
Lực đẩy Ác-Si-mét có phương thẳng đứng và chiều từ dưới hướng lên trên.
Câu 2: Nêu công thức tính độ lớn lực đẩy Ác-Si-mét? Nêu các đại lượng và đơn vị từng đại lượng trong công thức? (5đ)
FA = d.V
FA: Lực đẩy Ác-si-mét (N/m2)
d: trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
V: thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3)
Thép
Gỗ
Quá dễ! Vì hòn bi gỗ nhẹ hơn
Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ nổi, còn hòn bi sắt lại chìm?
Thép
Bi chìm
Tàu nổi
Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn hòn bi thép thì chìm ?
???.....??!
An
Bình
Đố nhau
Tàu nổi
Bi thép chìm
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét- lực đẩy Ác-si-mét;
Bài 11: Thực hành: Nghiệm lại
Bài 12 : Sự nổi
Bi 12: S? n?i
I. Di?u ki?n d? v?t n?i, v?t chỡm (Nhúm 1)
II. D? l?n c?a l?c d?y c-Si-Một khi v?t n?i trờn m?t thoỏng c?a ch?t l?ng (Nhúm 2)
III. V?n d?ng (Nhúm 3)
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
I> Điều kiện để vật nổi, vật chìm:
C1: Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?
- Một vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của các lực: trọng lực P và lực đẩy Ác – si – mét FA.
- Các lực này cùng phương và ngược chiều.
P > FA
V?t s? . . . . .
P = FA
V?t s? . . .
P < FA
Vật sẽ . . . .
C2: Hãy vẽ các vectơ lực tương ứng với ba trường hợp và chọn cụm từ thích hợp điền vào các câu tương ứng phía dưới hình vẽ
chuy?n d?ng
xu?ng du?i (chỡm
xu?ng dỏy bỡnh)
d?ng yờn
(lo l?ng trong
ch?t l?ng)
chuy?n d?ng lờn trờn (n?i lờn m?t thoỏng)
a)
b)
c)
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
I> Điều kiện để vật nổi, vật chìm:
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
I> Điều kiện để vật nổi, vật chìm:
Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì:

+ Vật chìm xuống khi: P > FA
+ Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA
+ Vật nổi lên khi: P < FA
C4: Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét có bằng nhau không? Tại sao?
Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét cân bằng nhau ( P = FA2 ). Vì vật đứng yên thì hai lực này là hai lực cân bằng.
C3: Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi ?
Miếng gỗ thả vào nước lại nổi lên vì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng gỗ khi nó chìm trong nước lớn hơn trọng lượng của miếng gỗ (Pgỗ < FA1)
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
II> Độ lớn của lực đẩy ác si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng:
C5: Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức:
FA = d.V
trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì ? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào là không đúng ?
A. V là thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ
B. V là thể tích của cả miếng gỗ
C. V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước
D. V là thể tích được gạch chéo trong hình
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
II> Độ lớn của lực đẩy ác si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng:
FA = d.V
Trong đó:
d
V
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
II> Độ lớn của lực đẩy ác si mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng:
là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3)
là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (m3)
(thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ)
C6: Biết P = dv .V và FA = dl .V. Chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:
Vật sẽ chìm xuống khi: dv > dl
Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi: dv = dl
- Vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi: dv < dl
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét - Sự nổi
III> Vận dụng:

dngười khoảng 11214 N/m3
dnước biển chết khoảng 11740N/m3
 dngười< dnước biển chết
Biển Chết
Là biển nổi tiếng ở Palestin, nước ở đây rất mặn đến nỗi không có một sinh vật nào sống được ở đó.
Thế tại sao con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi còn bi thép lại chìm? Biết rằng tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng.
* Con tàu nổi được là do nó không phải là một khối thép đặc, bên trong tàu có nhiều khoảng trống nên trọng lượng riêng của cả con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
* Hòn bi thép đặc chìm là do trọng lượng riêng của thép lớn hơn trọng lượng riêng của nước.
C7
C8: Thả một hòn bi thép vào thuỷ ngân thì hòn bi nổi hay chìm? Tại sao?
(cho biết: dthép = 73000N/m3, dthuỷ ngân = 136000N/m3).
TL: - Hòn bi bằng thép nổi lên mặt thuỷ ngân được
- Vì: dthép < dthuỷ ngân.
* Nhúng một vật vào chất lỏng thì:
- Vật chìm xuống khi trọng lượng P lớn hơn lực đẩy
Ác-si-mét FA: P > FA
- Vật nổi lên khi: P < FA
- Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: P = FA
*Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét:
FA = d.V, trong đó V là thể tích phần vật chìm trong chất lỏng (không phải là thể tích của vật), d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
Tàu ngầm
Tàu ngầm là loại tàu có thể chạy ngầm dưới mặt nước. Phần đáy có nhiều ngăn, có thể dùng máy bơm để bơm nước vào hoặc đẩy nước ra. Nhờ đó, người ta có thể làm thay đổi trọng lượng riêng của tàu để cho tàu lặn xuống, lơ lửng trong nước hoặc nổi lên trên mặt nước .
a/ Hình ảnh tàu ngầm đang nổi trên nước
b/ Hình ảnh tàu ngầm đang chuyển động trong lòng biển
Các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Vì dầu có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nổi trên mặt nước.
Sự nổi của các vật cũng tác động đến môi trường
Các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu có thể làm rò rỉ dầu lửa. Vì dầu có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nên nổi trên mặt nước.
 Lớp dầu này ngăn cản việc hoà tan ôxi vào nước. Vì vậy, sinh vật không lấy được ôxi sẽ bị chết
Sự nổi của các vật cũng tác động đến môi trường
Sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải lớn (NO, CO2, SO2…) đều nặng hơn không khí nên có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất .
=> ô nhiễm môi trường.
Hiệu ứng nhà kính có tác hại gì?
*Một số chất nhẹ hơn không khí chuyển động lên trên làm thủng tầng ôzon bao quanh Trái Đất gây hiệu ứng nhà kính.
Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường?
Đất đai khô cằn
Hậu quả với môi trường
Nước biển dâng lên
Băng tan ở hai đầu cực Trái Đất
Ngập lụt do triều cường
- Đảm bảo an toàn trong vận chuyển dầu lửa, có biện pháp kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu.
- Lưu thông không khí (sử dụng quạt gió, xây dựng nhà xưởng thông thoáng, xây dựng các ống khói…). Hạn chế khí thải độc hại ra môi trường...
- Sử dụng các năng lượng sạch
BIỆN PHÁP
Hướng dẫn học tập:
* Ở tiết học này:
Học bài.
Làm C9 và BT 12.1 ; 12.2 ; 12.3 ; 12.6 - SBT
Tìm hiểu thêm về ứng dụng của sự nổi
* Ở tiết học tiếp theo:
Xem trước bài 13 : “Công cơ học”
+ Thuật ngữ “công cơ học” được sử dụng khi nào?
+ Biểu thức tính công cơ học?
Chúc quý thầy, cô mạnh khoẻ
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến