Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Công thức hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Vương Cảnh
Ngày gửi: 07h:55' 12-09-2015
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 1045
Số lượt thích: 0 người
1
HÓA HỌC 8
GVTH: BÙI VƯƠNG CẢNH
Năm học: 2014-2015
2
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:
Chất được chia làm mấy loại ?
Đó là những loại nào?
Câu 2:
Thế nào là đơn chất? Hợp chất?
Cho ví dụ ?

3
Câu 1:
Chất được chia làm 2 loại là : Đơn chất và hợp chất
Câu 2:
Đơn chất: là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học
Ví dụ :Đơn chất đồng (Cu)…
Hợp chất: là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.
Ví dụ: Hợp chất NaCl….
4
BÀI 9
công thức hoá học
Tiết 12
5
Công thức hoá học dùng để biểu diễn 1 phân tử chất .
Người ta nói:
6
Công thức hóa học đơn chất:
A : Kí hiệu nguyên tố
x : Là chỉ số nguyên tử
của nguyên tố ( gọi là chỉ số)
CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố.

BÀI 9
CÔNG THỨC HÓA HỌC
Dạng chung : Ax
7
1/ CTHH của Kim loại và phi kim ở trạng thái rắn


Kí hiệu hóa học được coi là công thức hóa học
KHHH của Đồng là Cu nên CTHH là:
của Natri là Na nên CTHH là:
của Phốt pho là P nên CTHH là:
Quan sát mô hình tượng trưng chất
Đồng
Ax ( x = 1) do đó Ax = A
Cu
Na
P
8
2. CTHH Phi kim ở trạng thái khí :
CTHH khí oxi :
khí hiđro :
khí Nitơ :


Thường phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau
Ax (x=2) Nn Ax= A2
Khí oxi
Khí hidro
O2
H2
N2
9
Quan sát mô hình tượng trưng các chất
3/ CTHH của hợp chất có dạng chung như thế nào ?
1/ CTHH của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học ?
Thảo luận câu hỏi sau .
2/ Nhận xét số nguyên tử trong phân tử nước,phân tử metan ?
Nước
Có từ 2 kí hiệu hóa học trở lên
Dạng chung : AxBy hoặc AxByCz
Nước có 1 O , 2 H
Metan
Metan có 1C , 4 H
10
II. Công thức hóa học của hợp chất:
A , B,C : Kí hiệu c?a nguyên tố
CTHH của nước :
CTHH của metan :
x , y , z : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B ,C ( n?u ch? s? b?ng 1 khơng ghi )
Ví dụ :
Dạng chung :
AxBy hoặc AxByCz
H2 O
CH4
BÀI 9
CÔNG THỨC HÓA HỌC
- Gồm 2 kí hiệu hóa học trở lên của những nguyên tố tạo ra chất và kèm theo chỉ số ở dưới chân.
11
Viết CTHH của các hợp chất sau ?
1/ Khí sunfuro
biết trong phân tử có 1 S và 2 O
3/ Canxi cacbonat
biết trong phân tử có 1 Ca, 1 C, và 3 O
CTHH :
CTHH :
SO2
CaCO3
Bài tập
2/ Amoniac, biết trong phân tử có 1 N và 3 H
CTHH :
NH3
12
Nguyên tố tạo ra chất
Số nguyên tử của nguyên tố
Phân tử khối
Cho công thức hóa học : NaCl
Thảo luận các câu hỏi sau .
Từ công thức hóa học cho biết
những điều gì ?
2) Nêu ý nghĩa
của CTHH : NaCl
Natri và Clo
Có 1 Na , 1 Cl
5 8 , 5 đvC
Dựa vào kí hiệu hóa học ?
Dựa vào chỉ số nguyên tử ?
Biết số nguyên tử trong phân tử ?
13
III. Ý nghĩa của công thức hóa học :
Từ công thức hóa học cho biết :
Nguyên tố tạo ra chất
Số nguyên tử của nguyên tố
Phân tử khối
BÀI 9
CÔNG THỨC HÓA HỌC
14
LƯU Ý :
Viết 2 H
Hệ số
Chỉ số
H2
2 H2O
chỉ 2 nguyên tử hidro
chỉ 1 phân tử hidro
5 H2O
chỉ 5 phân tử nước
chỉ 2 phân tử nước
15
Luyện tập
1. Các cách viết sau chỉ ý gì ?
2. Dùng chữ số và công thức hóa học diễn đạt những ý sau :
3 phân tử Oxi
2 phân tử nước
5 Cu
2NaCl
2 phân tử NaCl
3 O2
2 H2O
5 nguyên tử Cu
16
1 S , 2 O
Na2SO4
1 4 2 dvC
6 4 dvC
3/ Hãy hoàn thành bảng sau
Luyện tập
1Ba , 2Cl
NH3
2 0 8 dvC
1 7 dvC
17
3. Hãy đánh dấu vào ô thích hợp để hoàn thành bảng sau :
18
CÔNG THỨC
HÓA HỌC
CTHH của
đơn chât
CTHH của hợp chất
Ý nghĩa CTHH
Có dạng chung:
Ax
Có dạng chung:
AxBy hoặc AxByCz
- Nguyên tố tạo ra chất.
- Số nguyên tử của
nguyên tố.
- Phân tử khối.
19
Làm bài tâp : số 2 , 3, 4 trang 33 , 34
sách hóa học lớp 8
DẶN DÒ
Học bài, xem ph?n d?c thm SGK/34
Xem bi hóa trị của một số nguyên tố
20
Avatar

Nụ hônhay Nụ hôn

 
Gửi ý kiến