Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. §6. Cộng, trừ đa thức

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Toàn
Ngày gửi: 16h:04' 02-03-2013
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 557
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 57 Bài 6
TRƯỜNG PTDTBT.THCS HUA NHÀN
CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
Câu2: Viết đa thức sau dưới dạng thu gọn:
12xy2 -y3 -6xy2 +5y -2y3
12xy2- y3 -6xy2+ 5y – 2y3
= 6xy2 – 3y3 + 5y
Giải
Câu 1: Nêu định nghĩa da thức
Trả lời:
Đa thức là tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.
Tiết 57 Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Ví dụ: Để cộng hai đa thức: M= 5x2y + 5x – 3
và ta làm như sau:

(bỏ dấu ngoặc)
(Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp)
Hãy nêu các bước cộng 2 đa thức?
(cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)
Ta nói đa thức là tổng của 2 đa thức M,N
Nhận xét 1
Để cộng hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
?1
Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Tiết 57 Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Ví dụ: Để trừ hai đa thức


ta làm như sau: P - Q

(bỏ dấu ngoặc)
(Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp)
Hãy nêu các bước trừ 2 đa thức?
(cộng, trừ các đơn thức đồng dạng)
Ta nói đa thức là hiệu của 2 đa thức P,Q
Nhận xét 1
Để cộng hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
2. Trừ hai đa thức
Nhận xét 2
Để trừ hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất trừ đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các hạng tử
của đa thức trừ.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
?2
Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.
Thảo luận theo nhóm. Tổ trưởng viết 2 đa
thức rồi cùng các thành viên tính hiệu của chúng
?1
Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Tiết 57 Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Nhận xét 1
Để cộng hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
2. Trừ hai đa thức
Nhận xét 2
Để trừ hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất trừ đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các hạng tử
của đa thức trừ.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
?2
Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.
?1
Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Áp dụng tính
a) (5x2y - 7xy2- 6x3) + (2y3 - 2x2y + 7xy2)
= 5x2y - 7xy2 - 6x3 + 2y3 - 2x2y + 7xy2
= 3x2y - 6x3 + 2y3
b) (4x2 – yz + 3) - (4x2 + 5y2 - 3yz + x - 2)
b) (4x2 - yz + 3) - (4x2 + 5y2 - 3yz + x - 2)
Giải
a) (5x2y - 7xy2 - 6x3) +(2y3 - 2x2y + 7xy2)
= 4x2 – yz + 3 - 4x2 - 5y2 + 3yz - x + 2
= 2yz - 5y2 – x + 5
Tiết 57 Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Nhận xét 1
Để cộng hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
2. Trừ hai đa thức
Nhận xét 2
Để trừ hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất trừ đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các hạng tử
của đa thức trừ.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
?2
Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.
?1
Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Muốn cộng, trừ 2 đa thức ta làm như thế nào?
Nhận xét chung
Để cộng (trừ) hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng (trừ) đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc (Lưu ý đối với phép trừ ta đổi dấu các hạng tử của đa thức trừ.)
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
Tiết 57 Bài 6: CỘNG, TRỪ ĐA THỨC
1. Cộng hai đa thức
Nhận xét 1
Để cộng hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất cộng đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
2. Trừ hai đa thức
Nhận xét 2
Để trừ hai đa thức thức ta làm như sau.
- Viết đa thức thứ nhất trừ đa thức thứ 2.
- Bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các hạng tử
của đa thức trừ.
- Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp.
- Cộng,trừ các đơn thức đồng dạng.
?2
Viết hai đa thức rồi tính hiệu của chúng.
?1
Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.
Hướng dẫn về nhà:
Học cách thực hiện công, trừ hai đa thức.
Làm bài tập 29, 30, 31,32, 33 SGK.
Chuẩn bị bài tập phần luyện tập cho tiết học sau
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến