Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Minh Triều
Ngày gửi: 08h:36' 18-02-2019
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 421
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thùy)
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô về thăm lớp 1A
Môn: Toán
Vo Minh Tri?u
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3năm 2019
Toán
Kiểm tra bài cũ
- Một tuần lễ có mấy ngày?
+ Một tuần lễ có 7 ngày.
- Hãy kể tên các ngày trong tuần?
+ Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3năm 2019
Toán
Kiểm tra bài cũ
+ Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.
- Em đi học các ngày nào?
- Em được nghỉ các ngày nào?
+ Thứ bảy, chủ nhật
Thứ sáu , ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
5
90
10
80
70
40
30
85
80
80
10
10
80
5
Bài 1: Tính nhẩm
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài:
48
12
87
22
36
65
Bài 2: Đặt tính rồi tính
36 + 12
65 + 22
48 - 36
87 - 65
48 - 12
87 - 22
Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài:
Tóm tắt
? Que tính
Hà có : 35 que tính
Lan có: 43 que tính
Bài giải
Số que tính hai bạn có tất cả là:
35 + 43 = 78 (que tính )
Đáp số : 78 que tính
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài:
Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài:
Tóm tắt
Tất cả có: 68 bông hoa
Hà có : 34 bông hoa
Lan có :… bông hoa?
Thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2019
Toán
Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài:
Bài giải
Số bông hoa Lan hái được là:
68 - 34 = 34(bông hoa )
Đáp số : 34 bông hoa19-6
28-8
30+7
15+3
40+20
TRÒ CHƠI
TÌM NHÀ CHO CÁC CON VẬT
Dặn dò: Về nhà xem lại bài
Xem trước bài: Luyện tập
Nhận xét tiết học:
Lớp 1A xin kính chào các thầy cô
 
Gửi ý kiến