Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 4. Cốt truyện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: thu hoài
Ngày gửi: 07h:43' 13-10-2021
Dung lượng: 14.0 MB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
Tập làm văn
Cốt truyện
Nhận xét
01
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
Sự việc chính là những sự việc quan trọng, quyết định diễn biến của câu chuyện mà khi thiếu nó câu chyện không còn đúng nội dung và hấp dẫn nữa
sự việc chính
Dế Mèn gặp ai?
Nhà Trò kể gì?
Dế Mèn dẫn Nhà Trò đi đâu?
Dế Mèn đã làm gì?
Kết quả ra sao?
Sự việc 1: Dế Mèn gặp Nhà Trò gục đầu khóc bên tảng đá.
Sự việc 2: Dế Mèn gạn hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
Sự việc 3: Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
Sự việc 4: Gặp bọn nhện, Dế Mèn th? hi?n s?c m?nh, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.
Sự việc 5: Bọn nhện sợ hãi nghe theo. Nhà Trò được tự do.
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
2. Chuỗi các sự việc bài 1 như trên được gọi là cốt truyện của truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Vậy cốt truyện là gì?
Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
3. Cốt truyện gồm những phần nào?
Nêu tác dụng của từng phần.
Sự việc 1: Dế Mèn gặp Nhà Trò gục đầu khóc bên tảng đá.
Sự việc 2: Dế Mèn gạn hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh khốn khó bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
Sự việc 3: Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
Sự việc 4: Gặp bọn nhện, Dế Mèn th? hi?n s?c m?nh, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.
Sự việc 5: Bọn nhện sợ hãi nghe theo. Nhà Trò được tự do.
Những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
Mở đầu
Diễn biến
Kết thúc
Cốt truyện thường có 3 phần:
1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
2. Cốt truyện thường gồm 3 phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Luyện tập
02
Câu truyện
Cây khế
1.Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây
a) Chim chôû ngöôøi em bay ra ñaûo laáy vaøng, nhôø theá ngöôøi em trôû neân giaøu coù.
b) Cha meï cheát ngöôøi anh chia gia taøi, ngöôøi em chæ ñöôïc caây kheá.
c) Ngöôøi anh bieát chuyeän, ñoåi gia taøi cuûa mình laáy caây kheá, ngöôøi em baèng loøng.
d) Caây kheá coù quaû, chim ñeán aên, ngöôøi em phaøn naøn vaø chim heïn traû ôn baèng vaøng.
e) Chim laïi ñeán aên, moïi chuyeän dieãn ra nhö cuõ, nhöng ngöôøi anh may tuùi quaù to va ølaáy quaù nhieàu vaøng.
g) Ngöôøi anh bò rôi xuoáng bieån vaø cheát.
Hãy sắp xếp các sự việc chính thành cốt truyện.
2
4
3
6
5
1
1 b) Cha mẹ chết người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
2 d) Cây khế có quả, chim đến ăn,người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
3 a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có.
4 c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài của mình lấy cây khế,người em bằng lòng.
5 e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to va lấy quá nhiều vàng.
6 g) Người anh bị rơi xuống biển và chết.
Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện Cây khế
Lưu ý: Để kể chuyện hay, sinh động các em cần:
+ Thêm một số từ ngữ, lời văn phù hợp với nội dung truyện.
+ Tả ngoại hình nhân vật.
+ Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.
+ ….
1 Cha mẹ chết người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
2 Cây khế có quả, chim đến ăn,người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em cha mẹ mất sớm, người anh cậy mình là anh cả chiếm hết mọi tài sản, chỉ chia cho người em một mảnh vườn nhỏ có cây khế.
Đến mùa, cây khế cho rất nhiều quả to và chín vàng. Một hôm có con chim rất lớn từ đâu bay đến, đậu trên cây, ăn hết quả này đến quả khác. Người em buồn rầu bảo chim: “Chim ăn hết khế, ta lấy gì mà sống đây?”. Con chim đáp: “Ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.” Rồi nó bay đi mất.
A picture is worth a thousand words
Venus is the second planet from the Sun
Activities
Theater
Films
Mars is actually a very cold place
Photography
It’s composed of hydrogen and helium
Music
Neptune is the farthest planet from the Sun
Golden and silver prizes
03
You can enter a subtitle here if you need it
Infographics could help
Mercury
Mercury is the closest planet to the Sun
Venus
Venus is the second planet from the Sun
Mars
Mars is actually a very cold place
Saturn
It’s composed of hydrogen and helium
Neptune
It’s the farthest planet from the Sun
This is a table
These are some percentages
Venus has a beautiful name, but it’s terribly hot
10%
Venus
30%
Saturn
Saturn is the ringed one and a amazing gas giant
10%
Despite being red, Mars is actually a very cold place
Mars
Neptune is the farthest planet from the Sun
50%
Neptune
A timeline always works
Venus
Venus is the second planet from the Sun
Mars
Mars is actually a very cold place
Saturn
It’s composed of hydrogen and helium
Neptune
It’s the farthest planet from the Sun
Where we celebrate
Day 1
Mars is actually a very cold place
Day 2
Neptune is very far away from the Sun
Day 3
Saturn is a gas giant and has several rings
10k
Mercury is the smallest planet
20k
Venus is the second planet from the Sun
30k
Mars is actually a very cold place
Practical exercise
Could you answer the following questions about Name the festival?
______________________________________________________________
Is the Biznaga a flower or a plant?
______________________________________________________________
What are the golden and silver biznaga?
______________________________________________________________
How long does it take to make a biznaga??
Answers
Here you have the answers for the previews questions!
It’s a handcrafted confection with jasmine blossoms and nerdo stalk
Is the Biznaga a flower or a plant?
What are the golden and silver biznaga?
How long does it take to make a biznaga?
The film festival`s winners are presented with a gold or silver biznaga figure
The elaboration period is about 15 minutes
Biznaga’s curiosities
04
You can enter a subtitle here if you need it
Desktop software
You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
Tablet app
You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
Mobile website
You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
Our team
You can speak a bit about this person here
Jenna Doe
Tim Smith
You can speak a bit about this person here
Eric Bones
You can speak a bit about this person here
Conclusions
Mars
Despite being red, Mars is a cold place
Saturn
Saturn is a gas giant and has several rings
Venus
Venus is the second planet from the Sun
Jupiter
It’s the biggest planet in the Solar System
Thanks
Do you have any questions?

youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Please keep this slide for attribution
Icon pack: flower and plant
Alternative resources
Here’s an assortment of alternative resources whose style fits the one of this template


Photos

Leaves twigs on the corner of white wedding card against backdrop
Two wedding rings and crown on scarf with beautiful flower bouquet over table
Wedding rings; crown; scarf near the flower bouquet on table
Top view blooming flowers
Top view blooming flowers II
Top view of multiple leaves with copy space


Resources
Vectors

Elegant minimalistic floral wedding invitation template
Wedding invitation theme


Photos

Wedding white placard surrounded with jasmine
People collage design
Top view frame of leaves branches

Icons

Icon Pack: Flower and plant


Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites:
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.
Instructions for use
For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Instructions for use (premium users)
In order to use this template, you must be a Premium user on Slidesgo.
You are allowed to:
Modify this template.
Use it for both personal and commercial purposes.
Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
Share this template in an editable format with people who are not part of your team.
You are not allowed to:
Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale.
Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template.
Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
This presentation has been made using the following fonts:
Adamina
(https://fonts.google.com/specimen/Adamina)

Crimson Text
(https://fonts.google.com/specimen/Crimson+Text)
Fonts & colors used
Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out How it Works.
Pana
Amico
Bro
Rafiki
Cuate
Storyset
You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
Use our editable graphic resources...
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.

...and our sets of editable icons
Educational Icons
Medical Icons
Business Icons
Teamwork Icons
Help & Support Icons
Avatar Icons
Creative Process Icons
Performing Arts Icons
Nature Icons
SEO & Marketing Icons
No_avatarf

Rất cảm ơn quý thầy cô đã tạo trang, hôm nay mình đã tải bài 1 cách dễ dàng đơn giản. Giúp mình rút ngắn được thời gian rất nhiều. Xin cảm ơn!

 
Gửi ý kiến