Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Country life and city life

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: suu tam
Người gửi: Salutlove You
Ngày gửi: 20h:56' 20-02-2008
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 1236
Số lượt thích: 1 người (Phạm Hữu Hiện)
country
city
country
city
Quiet
Noisy
Unit 8
Country life and city life
I. Getting started.
Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

tall buildings
beautiful views
kinds of goods
entertainments
friendly
fresh foods
traffic jam
noisy
fresh air
Lesson 1: Getting started - Listen and read

I. Getting started.
Unit 8
Country life and city life
II- LISTEN AND READ.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

Na has been to Kim Lien village. She went there for the weekend. Now Na and Hoa are talking about the countryside.
Na
Hoa
I -Getting started.
Unit 8
Country life and city life
II- LISTEN AND READ.
- peaceful ( adj ) ?
- permanently ( adv) ?
- medical facilities (n) :
accessible ( adj ) :
all...life
có thể được sử dụng
có thể tiếp cận được
Lesson 1: Getting started - Listen and read

* New words:
quiet and calm
thiết bị về y tế
Now complete the following sentences using the new words you`ve learnt
c, The countryside is . . . . . . . . . . . . . . . .
a, Computers are now . . . . . . . . . . . . . . to school children .
peaceful
accessible
b, There are a lot of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in the
countryside now.
medical facilities
d, He doesn`t want to work there . . . . . . . . . . . . . . . . . .
permanently
I -Getting started
II- LISTEN AND READ
Unit 8
Country life and city life
Lesson 1: Getting started - Listen and read

I. Getting started.
Unit 8
Country life and city life
II- LISTEN AND READ.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

Listen to the dialogue.
Unit 8
Country life and city life
I -Getting started.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

II- LISTEN AND READ.
1. Practice the dialogue with a partner.
- Things in the countryside.
- Many remote areas electricity.
<+> Thời hiện tại tiếp diễn diễn tả sự thay đổi (thường dùng với động từ get và become).
are changing
are getting
Eg: Nam Dinh City is becoming more beautiful.
Unit 8
Country life and city life
I -Getting started.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

II- LISTEN AND READ.
1. Practice the dialogue with a partner.
2. Answer the questions.
a, Where has Na been?
b, How long was she there?
c, What is her opinion of the countryside?
d, Na says, "There is nothing to do". What does she
mean by this?
e, What are some of the changes that Hoa mentions?
* mention (v): nói đến, đề cập đến
1. countryside/peaceful/quiet
2. nothing/do
3. She/not want/live/
permanently
4. Country life/simple,/
people/friendly/air/clean
5. Things/change
6. Many places/electricity
7. prefer/countryside
NA
HOA
Na`s opinions
Hoa`s opinions
What about you?
Do you prefer the city or the countryside? Why?
Unit 8
Country life and city life
I -Getting started.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

City Country
noisy quiet
.......... ...........

II- LISTEN AND READ.
- peaceful ( adj ) ?
- permanently ( adv) ?
- medical facilities (n) :
accessible ( adj ) :
có thể được sử dụng, có thể tiếp cận được
* Grammar structure:
- Many remote areas are getting electricity.
Thời hiện tại tiếp diễn diễn tả sự thay đổi (thường dùng với động từ get và become)
Eg: Nam Dinh City is becoming more beautiful.
Practice the dialogue with a partner.
Answer the questions.
all...life
quiet and calm
thiết bị về y tế
* New words:
Unit 8
Country life and city life
I -Getting started.
Lesson 1: Getting started - Listen and read

City Country
noisy quiet
.......... ...........

II- LISTEN AND READ.
- peaceful ( adj ) ?
- permanently ( adv) ?
- medical facilities (n) :
accessible ( adj ) :
có thể được sử dụng, có thể tiếp cận được
- Many remote areas are getting electricity.
Thời hiện tại tiếp diễn diễn tả sự thay đổi (thường dùng với động từ get và become)
Eg: Nam Dinh City is becoming more beautiful.
Practice the dialogue with a partner.
Answer the questions.
Homework:
Complete the following passage beginning with:
"I prefer the city / the countryside because..."
all...life
quiet and calm
thiết bị về y tế
* Grammar structure:
* New words:
 
Gửi ý kiến