Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 14h:58' 09-12-2018
Dung lượng: 14.9 MB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
Lịch sử – Lớp 4B
Cuộc kháng chiến chống
quân xâm lược Mông - Nguyên.

Kiểm tra bài cũ:
Nhà Trần và việc đắp đê
1.Nghề chính của nhân dân ta dưới thời nhà Trần là gì ?
2.Nhà Trần thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN
Lịch sử
Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Đọc thông tin SGK/40
Từ đầu đến Sát Thát
Lúc bấy giờ sức mạnh của quân Mông – Nguyên như thế nào?
Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc?
PHIẾU HỌC TẬP
Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:
- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “ Đầu thần….đừng lo”.
- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão: “ ........”
- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ …………phơi ngoài nội cỏ,
…….gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “………......”
Thảo luận nhóm 4
( 3 phút )
Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
PHIẾU HỌC TẬP
Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:
- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.
- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.
- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”.
PHIẾU HỌC TẬP
Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:
- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.
- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.
- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”.
Hoạt động 1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Hội nghị Diên Hồng
“Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ,
nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”
(Hịch tướng sĩ – Trần Hưng Đạo)
Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258
Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285
Cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288
Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258
Hoạt động 2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Trước sự tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đã chủ động làm gì ?
Theo em, việc rút khỏi kinh thành Thăng Long có tác dụng gì?
Thảo luận nhóm 2
( 2 phút )
Quân Mông – Nguyên vào Thăng Long không tìm thấy một bóng người, không có lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát.
Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết liệt vào kinh thành Thăng Long.
Kế sách
“ Vườn không nhà trống”
Nhà Trần đã dùng kế sách gì để chống giặc?
Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần 3 trên sông Bạch Đằng5
Dấu tích bãi cọc
Bạch Đằng
Cọc gỗ được cắm ở sông Bạch Đằng
Kế sách:
-“ Vườn không nhà trống”
- Cắm cọc gỗ tiêu diệt chúng
trên sông Bạch Đằng.
Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ?
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Chúng cắm cổ rút chạy.
Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân.
Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Tướng giặc Thoát Hoan chui ống đồng đề thoát thân.
Quân Mông – Nguyên không dám xâm lược nước ta nữa.
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Chúng cắm cổ rút chạy.
Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân.
Quân ta chặn đường rút lui và tiêu diệt của chúng trên sông Bạch Đằng.
Hoạt động 3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta ba lần. Cả ba lần, vua tôi, quân dân nhà Trần đều đồng lòng, mưu trí đánh thắng quân xâm lược.
Bài học
Em biết gì về Trần Quốc Toản?
Kể về tấm gương Trấn Quốc Toản.
Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285
Trần Quốc Toản tại bến Bình Than.Cảm ơn Các em học sinh đã theo dõi.
Chúc các em học tốt, chăm ngoan.
 
Gửi ý kiến