Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xuân Phương
Ngày gửi: 15h:06' 26-11-2021
Dung lượng: 16.8 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người

Lớp 4
Lịch sử: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược Mông - Nguyên
Gv:Đào Xuân Phương

Kiểm tra đầu giờ
Nhà trần được thành lập
vào năm nào?
Giữa năm 1226
b
Đầu năm 1226
a
Cuối năm 1226
c
Cu 1
Rung chuụng vng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vua Trần đặt trống lớn ở
thềm cung điện để làm gì?
Để dân đến đánh khi có lễ hội.
b
Để dân đến đánh khi có điều gì
cần xin, hoặc bị oan ức
a
Để tạo vẻ đẹp thêm cho cung điện.
c
Cu 2
rung chuụng vng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nhà Trần đã có những việc làm gì
để củng cố xây dựng đất nước?
Xây dựng lực lượng quân
đội, tăng gia sản xuất.
A
Cả hai ý trên đều đúng.
b
Đắp lại đê điều, mở rộng
đồn điền.
c
Câu 3
rung chuụng vng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?
Để chống lũ lụt
A
Để chống hạn hán
b
Để trông coi việc đắp đê
và bảo vệ đê.
c
Cu 4
rung chuụng vng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nhà Trần đã thu được kết quả gì
trong việc đắp đê?
Nền kinh tế công nghiệp phát
triển, đời sống nhân dân ấm no.
A
Nền kinh tế nông nghiệp phát
triển, đời sống nhân dân ấm no.
b
Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát
triển, đời sống nhân dân ấm no.
c
Cu 5
rung chuụng vng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên
1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Đọc thông tin SGK/40
Từ đầu đến Sát Thát
Lúc bấy giờ sức mạnh của quân Mông – Nguyên như thế nào?

1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Tìm những sự việc cho thấy vua tôi nhà Trần rất quyết tâm đánh giặc?
PHIẾU HỌC TẬP
Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:
- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “ Đầu thần….đừng lo”.
- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão: “ ........”
- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ …………phơi ngoài nội cỏ,
…….gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “………......”
Thảo luận nhóm 4
( 3 phút )
Thứ bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên
Hội nghị Diên Hồng
Hội nghị Diên Hồng được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào cuối năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các bô lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay đánh khi quân Mông-Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ 2.
Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta. Các bô lão có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các bô lão là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân, kêu gọi mọi người đoàn kết cùng đứng lên chống giặc.

PHIẾU HỌC TẬP
Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu nói, câu viết sau:
- Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.
- Điện Diên Hồng vang lên tiếng hô của các bô lão:“Đánh”.
- Bài Hịch tướng sĩ có câu: “ Dẫu cho trăm thân này phơi
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
- Các chiến sĩ tự mình thích vào tay hai chữ: “Sát Thát”.
1:Ý chí quyết tâm đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Thứ bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Hội nghị Diên Hồng

“Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ,
nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”
(Hịch tướng sĩ – Trần Hưng Đạo)


2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258
Cuộc kháng chiến lần thứ hai năm 1285
Cuộc kháng chiến lần thứ ba năm 1287-1288
Thứ bảy, ngày 25 tháng 09 năm 2021
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258

2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Trước sự tấn công của hàng vạn quân giặc, vua tôi nhà Trần đã chủ động làm gì ?
Theo em, việc rút khỏi kinh thành Thăng Long có tác dụng gì?
Thảo luận nhóm 2
( 2 phút )
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Quân Mông – Nguyên vào Thăng Long không tìm thấy một bóng người, không có lương ăn. Chúng điên cuồng phá phách, nhưng chỉ thêm mệt mỏi và đói khát.
Chính lúc đó, quân ta tấn công quyết liệt vào kinh thành Thăng Long.
Kế sách
“ Vườn không nhà trống”
Nhà Trần đã dùng kế sách gì để chống giặc?
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần 3 trên sông Bạch Đằng5
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên
2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.

Dấu tích bãi cọc
Bạch Đằng
Cọc gỗ được cắm ở sông Bạch Đằng
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

2: Kế sách đánh giặc của vua tôi nhà Trần.
Kế sách:
-“ Vườn không nhà trống”
- Cắm cọc gỗ tiêu diệt chúng
trên sông Bạch Đằng.
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên
3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ?

Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Chúng cắm cổ rút chạy.
Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân.
3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Tướng giặc Thoát Hoan chui ống đồng đề thoát thân.

Quân Mông – Nguyên không dám xâm lược nước ta nữa.
Lần thứ nhất
Lần thứ hai
Lần thứ ba
Chúng cắm cổ rút chạy.
Tướng giặc là Thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân.
Quân ta chặn đường rút lui và tiêu diệt của chúng trên sông Bạch Đằng.
3: Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Quân Mông – Nguyên sang xâm lược nước ta ba lần. Cả ba lần, vua tôi, quân dân nhà Trần đều đồng lòng, mưu trí đánh thắng quân xâm lược.
Bài học
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Em biết gì về Trần Quốc Toản?
Kể về tấm gương Trấn Quốc Toản.
Thứ hai, ngày 4 tháng 01 năm 2017
Lịch sử
Tiết 16: Cuộc kháng chiến
chống quân xâm lượcMông - Nguyên

Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285
Trần Quốc Toản tại bến Bình Than.TRÒ CHƠI: GIẢI Ô CHỮ
N

R
H


T
T
Ai nói: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”?
Ã
O
G

Ô
Đ
N

R
H


T
T
Vua Trần mời ai về kinh họp bàn việc nước?
L
Ô
B
O
Tên tướng giặc nào phải chui ống đồng?
T
T
Á
Á
T
S
H
O
A
Á
H
H
O
T
T
N
Ai là người chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến?
Đ
G
N

R
Ư
N
T
H
Nơi mà triều đình đóng đô gọi là gì?
H
N
I
K
Đ
Vua mời các vị bô lão họp ở điện nào?
N
Ê
I

N
D
H
Quân ta đã thích vào tay chữ gì?
Đây là một trong những yếu tố đã giúp cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông của dân tộc ta thắng lợi.Chào tạm biệt các em.
 
Gửi ý kiến