Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 17h:37' 24-10-2021
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 280
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thày cô dự giờ dạy chuyên đề học sinh giỏi môn Lịch sử 12

GV: Trần Thị Thanh Huyền- Trường THPT Quế Võ số 1- Bắc Ninh
CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)
Hệ thống được KTCB về những thắng lợi QS của ta trong KCCP (1945-1954).
Thấy được bước PT của ta trong KCCP:“Đánh bại kẻ địch từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn”.
Vận dụng làm một số bài tập trắc nghiệm.
MỤC TIÊU
1
2
3
KHỞI ĐỘNG
1946
Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16
1947
Chiến dịch Việt Bắc
1950
Chiến dịch Biên giới thu đông
1951
Đại hội Đảng II
1953-1954
Chiến cuộc đông xuân
1954
Chiến dịch Điện Biên Phủ
1954
Hiệp định Giơnevơ
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946 - 1954
1946
Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16
Tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài.
1947
Chiến dịch Việt Bắc
Pháp buộc chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài với ta.
1950
Chiến dịch Biên giới thu đông
Ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.
1951
Đại hội Đảng II
Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo kháng chiến và trưởng thành của Đảng
1953-1954
Chiến cuộc đông xuân
Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản, chuẩn bị mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ.
1954
Chiến dịch Điện Biên Phủ
Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava. Giáng đòn quyết định làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ĐD. Tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao.
1954
Hiệp định Giơnevơ
Ghi nhận các quyền DT cơ bản của 3 nước ĐD, đánh dấu thắng lợi của cuộc KC, song chưa trọn vẹn.
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946 - 1954
12/12/1946.

18/12/1946
18 -19/12/1946
.
20h,19/12/1946
20/12/1946

17/2/1947
Ý NGHĨA
C U Ộ C C H I Ế N Đ Ấ U Ở C Á C Đ Ô T H Ị P H Í A B Ắ C V Ĩ T U Y Ế N 1 6
12/12/1946
BTVTW Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu.
18/12/1946
18 -19/12/1946
BTVTW Đảng quyết
định phát động cả nước kháng chiến.
Cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu.
20h,19/12/1946
20/12/1946
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Quân ta rút khỏi vòng vây về căn cứ an toàn.
17/2/1947
Ý NGHĨA
Tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. Bước đầu làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp
Ở các đô thị khác, quân dân ta gây cho Pháp nhiều khó khăn.
C U Ộ C C H I Ế N Đ Ấ U Ở C Á C Đ Ô T H Ị P H Í A B Ắ C V Ĩ T U Y Ế N 1 6
Ý NGHĨA
KẾT QUẢ
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
ÂM MƯU
CỦA PHÁP
C H I Ế N D Ị C H
V I Ệ T B Ắ C T H U Đ Ô N G 1 9 4 7
Ý NGHĨA
Buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. KCCP chuyển sang giai đoạn mới. Bước đầu thay đổi tương quan có lợi cho ta.
KẾT QUẢ
Cơ quan đầu não được bảo vệ, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành.
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
Ngày 15/10/1947, Đảng ra chỉ thị “ Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”
ÂM MƯU
CỦA PHÁP
Tiêu diệt cơ quan đầu não, bộ đội chủ lực. Phá tan căn cứ địa kháng chiến. Kết thúc chiến tranh nhanh chóng.
C H I Ế N D Ị C H
V I Ệ T B Ắ C T H U Đ Ô N G 1 9 4 7
Ý NGHĨA
KẾT QUẢ
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
HOÀN CẢNH
C H I Ế N D Ị C H
B I Ê N G I Ớ I T H U Đ Ô N G 1 9 5 0
Ý NGHĨA
Khai thông con đường liên lạc với phe XHCN, phá thế bao vây. Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.
KẾT QUẢ
Loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 8000 tên địch. Chọc thủng “Hành lang Đông – Tây”. Giải phóng một vùng biên giới Việt Trung .
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
Tháng 6/1950, ta quyết định mở chiến dịch Biên giới để: Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực định. Khai thông biên giới Việt- Trung. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
HOÀN CẢNH
Đầu năm 1950, nhiều nước XHCN công nhận và đặt quan hệ với ta. 13/5/1949, dựa vào Mĩ , Pháp đề ra kế hoạch Rơve
C H I Ế N D Ị C H
B I Ê N G I Ớ I T H U Đ Ô N G 1 9 5 0
KẾT QUẢ Ý NGHĨA
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
ÂM MƯU CỦA PHÁP
C U Ộ C T I Ế N C Ô N G C H I Ế N L Ư Ợ C
Đ Ô N G X U Â N 1 9 5 3 - 1954
Kế hoạch Nava bước đầu phá sản. Ta có điều kiện để mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ.
KẾT QUẢ Ý NGHĨA
DIỄN BIẾN
CHỦ TRƯƠNG CỦA TA
Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, buộc chúng phải phân tán lực lượng.
ÂM MƯU CỦA PHÁP
Tập trung binh lực. Tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định. Kết thúc chiến tranh trong danh dự.
C U Ộ C T I Ế N C Ô N G C H I Ế N L Ư Ợ C
Đ Ô N G X U Â N 1 9 5 3 - 1954

ÂM MƯU PHÁP, MĨ
CHỦ
TRƯƠNG

DIỄN BIẾN
KẾT
QUẢ

Ý NGHĨA
C H I Ế N D Ị C H
Đ I Ệ N B I Ê N P H Ủ 1 9 5 4

ÂM MƯU PHÁP, MĨ
Xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương…
CHỦ
TRƯƠNG
Giành thắng lợi quyết định, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc ĐT ngoại giao để kết thúc chiến tranh

DIỄN BIẾN
Đợt 1, từ ngày 13/3 đến 17/3/1954.
Đợt 2, từ ngày 30/3 đến 26/4/1954.
Đợt 3, từ ngày 1/5 đến 7/5/1954.
KẾT
QUẢ
Ta loại khỏi vòng chiến
16.200 địch, bắn rơi 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh.

Ý NGHĨA
Đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ĐD. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi.
C H I Ế N D Ị C H
Đ I Ệ N B I Ê N P H Ủ 1 9 5 4
Giam chân địch
Phản công lớn đầu tiên
Tiến công lớn đầu tiên, giành thế chủ động
Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava
Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (1946)
Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947
Chiến dịch Biên giới thu đông 1950
TCCL Đông Xuân 1953-1954
Chiến dịch ĐBP 1954
Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava
Một số câu hỏi vận dụng
Câu 1 NHẬN BIẾT
Đâu là tín hiệu tiến công của nhân dân Hà Nội trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954)?

A. Công nhân Nhà máy điện Yên Phụ phá máy, cả thành phố mất điện.
B. Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
D. Cuộc tấn công của Trung đoàn thủ đô vào Bắc Bộ phủ.
Câu 2 NHẬN BIẾT
Cuộc chiến đấu nào của quân nhân Việt Nam đã tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông
C. Chiến dịch Biên giới thu- đông
D. Chiến dịch trung du và đồng bằng Bắc Bộ
Câu  3THÔNG HIỂU
Lực lượng vũ trang nào giữ vai trò chủ yếu trong cuộc chiến đấu ở Hà Nội cuối năm 1946- đầu năm 1947?

A. Việt Nam giải phóng quân
B. Vệ quốc đoàn
C. Trung đoàn Thủ đô
D. Cứu quốc quân
Câu 4 NHẬN BIẾT
“Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp” là chỉ thị của Trung ương Đảng trong chiến dịch nào?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
B. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947
C. Chiến dịch Biên giới thu- đông 1950
D. Chiến dịch Hòa Bình đông- xuân 1951-1952
Câu 5 NHẬN BIẾT
Mục tiêu cơ bản của cuộc tiến công lên Việt Bắc của thực dân Pháp cuối năm 1947 là

A. Triệt đường liên lạc quốc tế của ta
B. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, lập chính phủ bù nhìn
C. Tiến công căn cứ địa Việt Bắc, nhanh chóng kết thúc chiến tranh
D. Khóa chặt biên giới Việt - Trung
Câu 6 NHẬN BIẾT
Ngày 19-12-1947, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

A. Toàn bộ quân Pháp ở Việt Bắc bị tiêu diệt, chiến dịch Việt Bắc thu - đông thắng lợi
B. Đại bộ phân quân Pháp rút khỏi Việt Bắc, chiến dịch Việt Bắc thu - đông thắng lợi
C. Quân Pháp đề ra kế hoạch đánh lâu dài
D. Kỉ niệm 1 năm ngày phát động cuộc toàn quốc kháng chiến
Câu 7THÔNG HIỂU
Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc thu - đông (1947) là

A. Chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội
B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh; buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài
C. Bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não.
D. Chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của kẻ thù
Câu 8 NHẬN BIẾT
Chiến thắng nào đã đánh dấu quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947
B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950
C. Chiến dịch Hòa Bình đông - xuân 1951-1952
D. Chiến dịch Tây Bắc thu - đông 1952
Câu 9 NHẬN BIẾT
Chiến dịch biên giới thu đông 1950 đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam vì

A. Ta tiếp tục giữ vững quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.
B. Ta bắt đầu giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.
C. Buộc Pháp phải bắt đầu chuyển sang đánh lâu dài với ta.
D. Đã làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.
Câu 10 NHẬN BIẾT
Âm mưu của Pháp sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947 là

A. thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
B. tiếp tục chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.
C. tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.
D. kí với Mĩ hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
Câu 11THÔNG HIỂU
Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) là

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
B. Chiến dịch Biên giới thu- đông
C. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông
D. Chiến dịch Tây Bắc thu- đông
Câu 12THÔNG HIỂU
Đâu không phải nguyên nhân để Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định mở chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950?

A. Để tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi
B. Để làm thất bại âm mưu của Pháp- Mĩ
C. Để đưa cuộc kháng chiến phát triển sang một giai đoạn mới
D. Để làm phá sản âm mưu “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân Pháp
Câu 13VẬN DỤNG
Lối đánh nào được quân dân Việt Nam sử dụng trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A. Đánh du kích
B. Bám thắt lưng địch mà đánh
C. Đánh điểm, diệt viện
D. Đánh du kích, mai phục dài ngày
Câu 14 VẬN DỤNG CAO
Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 là có sự kết hợp giữa

A. đánh điểm, diệt viện và đánh vận động
B. chiến trường chính và vùng sau lưng địch
C. tiến công quân sự và nổi dậy của nhân dân
D. bao vây, đánh lấn và đánh công kiên
Câu 15 VẬN DỤNG CAO
Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

A. loại hình chiến dịch
B. địa hình tác chiến
C. đối tượng tác chiến
D. lực lượng chủ yếu
Câu  16 NHẬN BIẾT
Đâu không phải là ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954?

A. Giáng đòn quyết định vào kế hoạch Nava
B. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava
C. Xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương
D. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi
Câu 17 THÔNG HIỂU
Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 là

A. Làm phân tán khối cơ động chiến lược của Nava
B. Bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava
C. Chuẩn bị về vật chất cho chiến dịch Điện Biên Phủ
D. Củng cố tinh thần để quân dân Việt Nam mở cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ
Câu 18 VẬN DỤNG
Cuộc tiến công chiến lược Đông - xuân 1953 - 1954 đã khoét sâu vào điểm yếu nào của kế hoạch Nava?

A. Mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng
B. Tính phi nghĩa của cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp
C. Không thể tăng thêm quân số để xây dựng lực lượng mạnh
D. Thời gian để xây dựng lực lượng, chuyển bại thành thắng quá ngắn (18 tháng)
Câu 19 VẬN DỤNG
Phương châm tác chiến của ta trong Đông - xuân 1953 -1954 là gì?

A. “Đánh nhanh, thắng nhanh”.
B. “Đánh chắc, thắng chắc”.
C. “Đánh vào những nơi ta cho là chắc thắng”.
D. “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, đánh chắc thắng”.
Câu 20 NHẬN BIẾT
Sự kiện nào đã đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954)?

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954
B. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954
C. Pháp rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam năm 1955
D. Hiệp thương thống nhất hai miền
Câu  21 VẬN DỤNG
Các chiến dịch quân sự của quân đội Việt Nam trong cuộc toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) đều nằm mục tiêu nào sau đây

A. Mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
B. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch
C. Giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
D. Phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm của Pháp


A. Điều địch để đánh địch
B. Đưa địch đến địa bàn hiểm yếu để đánh
C. Đưa địch đến địa bàn khó khăn cho chúng
D. Phân tán lực lượng địch ra nhiều nơi để đánh
Câu  22 VẬN DỤNG
Chủ trương “ Tiến công vào những nơi có tầm quan trọng về chiến lược mà địch yếu” trong Đông Xuân 1953-1954 của quân dân Việt Nam là thực hiện kế sách
Thank you!
 
Gửi ý kiến