Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thu Hường
Ngày gửi: 10h:55' 03-04-2016
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY GIÁO - CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
TIẾT 35 - BÀI 27
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
III - Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)
IV - Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
- 7/5/1953, Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương => đề ra kế hoạch Na-va.
* N?i dung :
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
* Hồn c?nh :
Trong thu - đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương.
Bước 1:
Tu?ng Na-va
Bước 2:
Từ thu - đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
- 7/5/1953, Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương => đề ra kế hoạch Na-va.
* N?i dung :
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
* Hồn c?nh :
Sgk (tr.119)
* Biện pháp :
MỸ VIỆN TRỢ CHO PHÁP
TRONG CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG
Toàn Đông Dương : 84 tiểu đoàn
Tăng thêm 12 tiểu đoàn bộ binh
44
tiểu đoàn
Trọng tâm của kế hoạch
Tập trung lực lượng cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ để tạo “quả đấm thép”
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
- 7/5/1953, Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội ở Đông Dương => đề ra kế hoạch Na-va.
* N?i dung :
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
* Hồn c?nh :
Sgk (tr.119)
* Biện pháp :
=> Xoay chuyển cục diện, kết thúc chiến tranh “trong danh dự” trong vòng 18 tháng
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chủ trương tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
- 9/1953 HN Bộ Chính trị TƯ Đảng họp đề ra kế hoạch tác chiến Đông - Xuân 1953 - 1954.
* Ch? truong :
* Phương châm :
* Diễn biến :
HÌNH THÁI CHIẾN TRƯỜNG TRÊN CÁC MẶT TRẬN ĐÔNG-XUÂN 1953-1954
12.1953
2.1954
12.1953
1.1954
CHÚ THÍCH
Nơi tập trung quân của Pháp

Quân ta tiến công

Liên quân Việt-Lào tiến công

Hướng di chuyển quân của Pháp
HÌNH THÁI CHIẾN TRƯỜNG TRÊN CÁC MẶT TRẬN ĐÔNG-XUÂN 1953-1954
12.1953
2.1954
12.1953
1.1954
CHÚ THÍCH
Nơi tập trung quân của Pháp

Quân ta tiến công

Liên quân Việt-Lào tiến công

Hướng di chuyển quân của Pháp
HÌNH THÁI CHIẾN TRƯỜNG TRÊN CÁC MẶT TRẬN ĐÔNG-XUÂN 1953-1954
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
* Ch? truong :
* Phương châm :
* Diễn biến :
Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va
* Kết quả :
Sgk (tr.120,121)
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
+ Thung lũng dµi gần 20 km, réng 6-8 km
+ C¸ch Hµ Néi 300 km
+ Có vị trí chiến lược quan trọng
Điện Biên Phủ
TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM ĐIỆN BIÊN PHỦ
PHÂN KHU
BẮC
C 1
A 1
PHÂN KHU
TRUNG TÂM
PHÂN KHU
NAM
Cụm cứ điểm phía Bắc Điện Biên Phủ – Phân khu Bắc
Cụm cứ điểm lòng chảo Mường Thanh – Phân khu Trung tâm
Cụm cứ điểm phía Nam – Phân khu Nam
Phó TT Mỹ Richard Nixon
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Pleven
và Tướng De Castries
Tướng Co-nhi và tướng Na-va
Pháp – Mỹ thị sát Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
Pháp - Mỹ xây dựng thành “pháo đài bất khả xâm phạm”
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
b) Chủ trương của ta :
Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp bàn mở Chiến dịch Điện Biên Phủ
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
b) Chủ trương của ta :
12/1953 Bộ Chính trị TƯ Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp trao Cờ Quyết chiến Quyết thắng cho Đại đoàn 312 do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Đại đoàn trưởng
Bộ đội ta mở đường vào Điện Biên Phủ
S? CHU?N B? C?A TA
Đoàn ngựa thồ, đoàn thuyền lương phục vụ chiến dịch
SỰ CHUẨN BỊ CỦA TA
Đoàn xe đạp thồ của dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch
SỰ CHUẨN BỊ CỦA TA
Bộ đội ta kéo pháo vào trận địa
SỰ CHUẨN BỊ CỦA TA
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
b) Chủ trương của ta :
c) Diễn biến :
Chia làm 3 đợt :
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
C 1
A 1
Đợt 1 : 13 -> 17/3/1954
Ta đánh phân khu Bắc.
PHÂN KHU
BẮC
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
C1
A1
Đợt 2 : 30/3 -> 26/4/1954
Ta tấn công các căn cứ phía Đông phân khu Trung tâm.
PHÂN KHU
TRUNG TÂM
E 1
D1
D3
D2
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
Đợt 3: 1/5 -> 7/5/1954
Ta tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam
PHÂN KHU
TRUNG TÂM
PHÂN KHU
NAM
Chiến dịch Điện Biên Phủ
toàn thắng
17 giờ 30 phút
Ngày 7 - 5 - 1954
Lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" tung bay trên nóc hầm Chỉ huy
báo hiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
b) Chủ trương của ta :
c) Diễn biến :
d) Kết quả :
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng ; kế hoạch Na-va bị phá sản hoàn toàn
Trải qua 9 năm, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn nửa triệu quân Pháp, hàng ngàn xe quân sự, hàng trăm máy bay, tàu chiến, pháo các loại… Chính phủ Pháp tiêu tốn 3 ngàn tỉ phơ-răng, 2,6 tỉ USD của Mĩ; 8 Tổng chỉ huy quân đội Pháp thua trận …
I - Kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ
II - Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
Tiết 35 – Bài 27
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 - 1954)
1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954
2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
a) Cứ điểm Điện Biên Phủ :
b) Chủ trương của ta :
c) Diễn biến :
d) Kết quả :
Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng ; kế hoạch Na-va bị phá sản hoàn toàn
e) Ý nghĩa :
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được “ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỉ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của Chủ nghĩa Đế quốc”.

Hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông - Xuân 1953 - 1954
Điện Biên Phủ
Xê-nô
Luông Pha-bang
Đồng bằng Bắc Bộ
Plây Cu
Bài tập : Chỉ trên lược đồ 5 vị trí mà địch phải phân tán lực lượng trong Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
C 1
A 1
Đợt 1 : 13 -> 17/3/1954
Ta đánh phân khu Bắc.
PHÂN KHU
BẮC
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
C1
A1
Đợt 2 : 30/3 -> 26/4/1954
Ta tấn công các căn cứ phía Đông phân khu Trung tâm.
PHÂN KHU
TRUNG TÂM
E 1
D1
D3
D2
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)
Đợt 3: 1/5 -> 7/5/1954
Ta tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam
PHÂN KHU
TRUNG TÂM
PHÂN KHU
NAM
Chiến dịch Điện Biên Phủ
toàn thắng
17 giờ 30 phút
Ngày 7 - 5 - 1954
Bác Hồ tặng Huân chương chiến công hạng nhất và huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên" cho chiến sĩ trẻ Hoàng Đăng Vinh. 
 
Gửi ý kiến