Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 22h:02' 10-10-2017
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 1277
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THÀY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
MÔN:LỊCH SỬ 9
GV: HOÀNG THỊ THU THỦY
Tiết 35 - Bài 27. CUỘC KHÁNG CHIẾN
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)
LƯỢC ĐỒ CÁC KHU VỰC DIỄN RA
HOẠT ĐỘNG QUÂN Sự CỦA TA TỪ
CUỐI 1950 ĐẾN GIỮA 1953
Dựa vào lược đồ em hãy
trình bày những thắng lợi về quân sự của ta từ
cuối 1950 đến giữa 1953.
Kiểm tra bài cũ:
LƯỢC ĐỒ CÁC KHU VỰC DIỄN RA
HOẠT ĐỘNG QUÂN SƯ CỦA TA TỪ
CUỐI 1950 ĐẾN GIỮA 1953
C/d Tây Bắc 10 /1952 – 12/1952
C/d Trung du
(Trần Hưng Đạo)
12 /1950 – 1 /1951
C/d Đường số 18 (Hoàng Hoa Thám)
03 /1951 – 04 /1951
C/d Hà -Nam -Ninh (Quang Trung)
05 /1951 – 06 /1951
C/d Hoà Bình 11/1951-02 /1952
C/d Thượng Lào 04 /1953 - 5/1953
Kiểm tra bài cũ:
Tiết 35 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1/ Mục đích: xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
1/ Mục đích:
2/ Nội dung:
Kế hoạch Na-va ra đời vào thời gian nào? Do ai vạch ra?
7/5/1953, tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương vạch ra kế hoạch Na-va
Kế hoạch Na-va ra đời nhằm mục đích gì?
Kế hoạch Na-va gồm mấy bước? Cho biết nội dung của từng bước.
Gồm 2 bước
Bài mới
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
2/ Nội dung:
1/ Mục đích:
 Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “ bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương.
Bước một:
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1/ Mục đích:
2/ Nội dung:
Bước hai:
 Từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”
TĂNG VIỆN BINH :
12 TIỂU ĐOÀN
QUÂN PHÁP Ở TOÀN ĐÔNG DƯƠNG : 84 TIỂU ĐOÀN

Để thực hiện kế hoạch
này, Pháp – Mĩ đã
làm gì?
TIẾT 35 - BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1/ Mục đích:
2/ Nội dung:
MỸ VIỆN TRỢ CHO PHÁP TRONG CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG

Em có nhận xét gì về các khoản viện trợ của Mĩ
cho Pháp trong chiến tranh xâm lược Đông Dương
những năm 1950 – 1954?
Tiết 35 – Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
Quyết tâm giữ vững quyền chủ động
đánh địch trên cả hai mặt trận – chính
diện và sau lưng địch
Trước âm mưu của Pháp và Mĩ, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp tháng 9 – 1953 đã đề ra kế hoạch gì?
Phương hướng của ta: Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm sinh lực của chúng.
Phương châm chiến lược của ta là gì?
Để thực hiện phương hướng chiến lược
trên, trong cuộc tiến công Đông – Xuân
1953 – 1954, quân ta đã làm gì?
Phương châm của ta là: “Tích cực,
chủ động, cơ động, linh hoạt”, “đánh
ăn chắc, đánh chắc thắng”
Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Chủ tịch HCM, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng bí thư Trường Chinh, ủy viên Bộ chính trị Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng) họp quyết định chủ trương tác chiến Đông – Xuân 1953 - 1954
Ta mở một loạt các chiến
dịch trên khắp các chiến
Trường Đông Dương
Để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, ta đã có phương hướng chiến lược như thế nào trong chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954?
1
5
4
Điện
Biên
Phủ
Xê-nô
Luông Pha-bang
Plây-cu
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2
Lai Châu 
Đầu 12/1953
1/1954
12/1953
2/1954
Kon Tum
Thà Khẹt


Phong-xa-lìNơi địch tập trung quân
Quân ta tấn công
Liên quân Việt - Lào tấn công
Địch điều quân tới
CHÚ GIẢI
Đầu 12/1953, liên quân Việt – Lào đánh địch ở Trung
Lào, giải phóng Thà Khẹt, bao vây, uy hiếp Xê-nô.
Na-va tăng cường lực lượng cho Xê-nô
>Xê-nô trở thành nơi tập trung quân thứ 3 của địch
Đầu tháng 12/1953, ta bao vây, uy hiếp Điện Biên Phủ,
giải phóng Lai Châu. Na-va điều 6 tiểu đoàn cơ động từ
đồng bằng Bắc Bộ lên tăng cường cho Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân thứ 2
của địch.
 Cuối 1/1954, ta phối hợp với quân đội Pha Thét Lào
đánh lên Thượng Lào giải phóng Phong-xa-lì, uy hiếp
Luông Pha-bang. Na-va tăng cường lực lượng cho
Luông Pha-bang biến nơi này thành nơi tập trung
quân thứ 4 của địch.
Cuối 2/1954, ta đánh Bắc Tây Nguyên,
giải phóng KonTum, uy hiếp Plây Cu.
Na-va buộc phải bỏ dở cuộc tiến công
Tuy Hòa để tăng cường lực lượng cho
Plây Cu biến nơi này thành nơi tập
trung quân thứ 5 của địch.
Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954
Diễn biến
3
Dựa vào lược
đồ, em hãy
tường thuật
tóm tắt diễn
biến của cuộc
tiến công
chiến lược
Đông – Xuân
1953 – 1954
Tiết 35 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954
 Ta mở một loạt chiến dịch ở hầu khắp các chiến trường Đông Dương, buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu.
Tại sao nói cuộc tiến công chiến lược
Đông –Xuân 1953 – 1954 đã làm kế hoạch
Na-va bước đầu bị phá sản?
Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân
1953-1954, đã buộc địch phải phân tán
lực lượng để đối phó. Điểm then chốt
của kế hoạch Na-va là tập trung quân
cơ động chiến lược, nhưng khối quân
cơ động mà địch tập trung ở đồng bằng
Bắc Bộ đã buộc phải phân tán để đối
phó với các cuộctiến công của ta,
có nghĩa là kế hoạch Na-va
bước đầu đã bị phá sản.
Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản.
Hoạt động nhóm (2 phút)
Em hãy cho biết kết quả của cuộc
tiến công chiến lược Đông –Xuân
1953 – 1954.
Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của ta đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va của Pháp và Mĩ, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động, phân tán và giam chân ở miền rừng núi.
Phối hợp với mặt trận chính diện, phong trào chiến tranh du kích ở các vùng sau lưng địch phát triển như thế nào?
Phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh sau lưng địch. Bộ đội ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bình -Trị -Thiên, đồng bằng Bắc Bộ cũng đẩy mạnh hoạt động đánh địch.
Tiết 35 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu của địch:
 có vị trí chiến lược quan trọng, là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp.
b/ Chủ trương của ta:
Điện
Biên Phủ
Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược như thế nào?
Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào, có vị trí chiến lược quan trọng
 mở chiến dịch Điện Biên Phủ tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc…
Pháp – Mĩ đã xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ như thế nào?
PHÂN KHU BẮC
Đồi Độc Lập
Đồi Him Lam
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Hồng Cúm
PHÂN KHU NAM
Bản Kéo
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Trung
ương Đảng đã có chủ trương gì?
Pháp – Mĩ xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương với lực lượng là 16200 quân gồm 49 cứ điểm chia thành 3 phân khu: phân khu Trung tâm có sở chỉ huy và sân bay Mường Thanh, phân khu Bắc, phân khu Nam
A1
A3
C2
C1
E1
D1
TA CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
Xẻ núi, mở đường ra mặt trận
Xe đạp thồ chuyển gạo, thuốc men vào
trận địa
Kéo pháo vào trận địa
Làm cầu vào trận địa
Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo….
Mở đường ra mặt trận Điện Biên Phủ
Dân công vận chuyển lương thực vào chiến dịch
Đoàn thuyền vận tài phục vụ chiến dịch
Đoàn ngựa thồ phục vụ chiến dịch
Tiết 35 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu của địch.
b/ Chủ trương của ta:
c/ Diễn biến:

Chiến dịch Điện Biên Phủ
được chia làm mấy đợt?
Em hãy cho biết diễn biến
của mỗi đợt.
Chia ra 3 đợt
Đồi Độc Lập
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Đồi Him Lam
Bản Kéo
ĐỢT 1
c/ Diễn biến:
 Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17/3/1954, ta tấn công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
c/ Diễn biến:
PHÂN KHU BẮC
Đồi Độc Lập
Bản Kéo
Đồi Him Lam
PHÂN KHU TRUNG TÂM
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
ĐỢT 2:
Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17 / 3 /1954, ta tấn công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
 Đợt 2: Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm .
c/ Diễn biến:
Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17 / 3 /1954, ta tấn công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
Đợt 2: Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm .
Đồi Độc Lập
Bản Kéo
PHÂN KHU BẮC
Đồi Him Lam
PHÂN KHU TRUNG TÂM
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
 Đợt 3: Từ 01 / 5 đến 07 / 5 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Sở chỉ huy địch. 17 giớ 30 phút ngày 7/5, Tướng Đờ Cát-x tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng.
Tướng Đờ Cat-xtơ-ri và toàn
bộ Ban tham mưu của địch
ra hàng (17giờ 30’chiều
ngày 7/5/1954)
ĐỢT 3:
Lá cờ chiến thắng bay trên nóc hầm tướng Đờ Cat-xtơ-ri.
c/ Diễn biến:
d/ Kết quả:
d/ Kết quả:  Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, loại khỏi vòng chiến đấu 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954.
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên 1954.
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu của Pháp - Mĩ:
b/ Chủ trương của ta:
MỘT CHIỀU HÈ LỊCH SỬ
Ngồi trên võng tre êm
Bố kể chuyện Điện Biên
Bộ đội mình chiến thắng.
Lũ Tây bị bắt sống
Ta giải đi từng đoàn
Tướng Đờ Cát xin hàng
Bốt đồn đều san phẳng
Cờ quyết chiến, quyết thắng
Tung bay trên nóc hầm.
Chiều mồng 7 tháng 5
Một chiều hè lịch sử.
Tố Hữu
Chiến dịch Điện Biên Phủ
thắng lợi có ý nghĩa lịch sử
như thế nào?
LỄ MỪNG CHIẾN THẮNG Ở LÒNG CHẢO ĐiỆN BIÊN
Nêu kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ?
e/ Ýnghĩa:
 Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ- ne-vơ về việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
(Trích trong Hồ Chí Minh toàn tập)
BÁC HỒ NÓI VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
“ Báo chí phản động Pháp, Mỹ đã phải nhận rằng: Điện Biên Phủ là cuộc thất bại to nhất từ ngày Pháp đầu hàng Đức (1940). Quân viễn chinh Pháp đã bị chặt mất đầu” (T.6, tr.567)
“ Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lê-nin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công” (T.9, tr.661)
“ Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” (T.9, tr.713)
BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953-1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
2/ Nội dung: (sgk/119)
1/ Mục đích: xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân 1953-1954
Ta mở một loạt chiến dịch buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu. Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a/ Vị trí của Điện Biên Phủ và âm mưu của Pháp-Mĩ: có vị trí chiến lược quan trọng, là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của Pháp.
b/ Chủ trương của ta: mở chiến dịch Điện Biên Phủ, tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng Tây Bắc…
d/ Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tranh.
Đợt 1:13 / 3 đến 17 / 3 /1954, ta tấn công tiêu diệt Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc
c/ Diễn biến:
Đợt 2:Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm
Đợt 3: 1 5 đến 7 / 5 / 1954, ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Sở chỉ huy địch. 17 giờ 30’ ngày 7/5, Tướng Đờ Cát-xtơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng.
e/ Ý nghĩa: phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va, buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ.

ÂM MƯU CỦA PHÁP-MĨ TRONG VIỆC VẠCH RA KẾ HOẠCH NA-VA LÀ GÌ?
Bài tập 1: Chọn ý đúng nhất
C. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ .
D. Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi vọng kết thúc chiến tranh trong danh dự.
B. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng
18 tháng.
A. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn.
Bài tập củng cố :
Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?
Bài tập 2
Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp Mĩ.
Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phảI bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.
Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp.
Bài tập 2: Chọn ý đúng nhất:
Đồi Độc Lập
Đồi Him Lam
Bản Kéo
Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU NAM
CHÚ GiẢI

Sở chỉ huy địch
Ta tấn công đợt 1(13->17/3)
Ta tấn công đợt 2(30/3>26/4)
Ta tấn công đợt 3(1>7/5)
Cứ điểm của địch
Dựa vào lược đồ, em hãy tường thuật tóm tắt diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Vòng vây sau đợt 1
Vòng vây sau đợt 2
Bài tập 3
Hồng Cúm
Học bài cũ:
- Nêu nội dung cơ bản của kế hoạch Na-va và chủ trương, kế hoạch tác chiến ta của nhằm phá tan kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ.
- Tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ trên lược đồ.
2. Soạn phần III, IV:
- Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp(1945-1954).

Dặn dò
MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO
- V Nguyn Gip - Vi h?i ?c v? Di?n Bin Ph?, Nxb QDND, HN 1977.
- V Nguyn Gip - Di?n Bin Ph?, Nxb CTQG, HN 1994.
- Nguy?n Van Khoan - Tu li?u bo chí nam 1954 v? chi?n d?ch Di?n Bin Ph?, Nxb Tr?, Tp HCM 2004 (Luu tìm hi?u cc b?c thu, ch? th? c?a Bc H? g?i d?ng bo, chi?n si trong su?t th?i gian di?n ra chi?n d?ch Di?n Bin Ph?).
- V Nguyn Gip - Di?m h?n l?ch s?, Nxb QDND, HN 2000.
Trở lại
BÀI HỌC KẾT THÚC.
CẢM ƠN THẦY CÔ ĐẾN THĂM LỚP,
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến