Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. §7. Đa thức một biến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thi Hoang Oanh
Ngày gửi: 16h:18' 04-05-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 697
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ ĐẠI SỐ LỚP 7
Giáo viên: Mai Thị Hoàng Oanh
Trường: THCS Phương Trung

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập: Cho hai đa thức:
M = x2 + y2 + 2x3 + z2
N = x2 – y2 + x3 – z2
Tính P = M + N
Tìm bậc của đa thức P
Đơn thức chỉ
có một biến x
Đơn thức chỉ
có một biến x
P = 2x2 + 3x3
Xét đa thức:
Đa thức một biến
1. ĐA THỨC MỘT BIẾN :
Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến .
Ví dụ : A = 7y2 – 3y + là đa thức của biến y .
Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN
B = 2x5 – 3x + 7x3 + 4x5 + là đa thức của biến x .
Hãy giải thích ở đa thức : A = 7y2 – 3y +
Tại sao lại coi là đơn thức của biến y ?
 được coi là đơn thức của biến y vì :

Vậy mỗi số có được coi là một đa thức một biến không ?
1. Đa thức một biến
Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN
Tính A(5), B(-2) với
?1

A(y) = 7y2 – 3y +
B(x)= 2x5 – 3x + 7x3 + 4x5 +
Tìm bậc của đa thức A(y) và B(x) nêu trên.
?2
Vậy bậc của đa thức một biến (khác đa thức 0, đã thu gọn) là gì?
* Bậc của đa thức một biến ( khác đa thức không, đã thu gọn ) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó .
2. Sắp xếp một đa thức
Đọc thông tin trong SGK và trả lời các câu hỏi sau:
1) Muốn sắp xếp các hạng tử của đa thức trước hết ta phải làm gì ?
2) Có mấy cách sắp xếp các hạng tử của đa thức ? Nêu cụ thể?
Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN
2. Sắp xếp một đa thức
?3
Sắp xếp các hạng tử của đa thức


theo luỹ thừa tăng của biến
Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN
?4. Hãy sắp xếp các hạng tử của đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến:
Q(x) = 4x3 – 2x + 5x2 – 2x3 + 1 – 2x3

R(x) = -x2 + 2x4 + 2x – 3x4 – 10 + x4
? Nêu các đặc điểm giống nhau của hai đa thức R(x) và Q(x)
3. HỆ SỐ :
Xét đa thức:
P(x) = 6x5 + 7x3 – 3x +
6 là hệ số của lũy bậc 5
-3 là hệ số của lũy bậc 1
là hệ số của lũy bậc 0
7 là hệ số của lũy bậc 3
Tiết 59: ĐA THỨC MỘT BIẾN
Hệ số cao nhất
Hệ số tự do
Lưu ý : Trước khi tìm bậc, hệ số, hệ số cao nhất,
hệ số tự do, sắp xếp ta phải thu gọn đa thức.
Trong các số cho ở bên phải mỗi đa thức, số nào là bậc của đa thức đó ?
-5 5 4
15 -2 1
3 5 1
1 -1 0
a.

B.

C.

D.
Bài 43 (SGK- 43)
Trò chơi : Thi “về đích nhanh nhất”
Trong 2 phút, mỗi tổ hãy viết các đa thức một biến có bậc bằng số thành viên tổ mình. Tổ nào viết được nhiều nhất thì coi như tổ đó về đích nhanh nhất.
Hoạt động nhóm
Dặn dò về nhà
Về nhà học bài
Bài tập về nhà:
BT 39,40, 41,42 trang 43 (sgk);
Xem bài mới: “Cộng, trừ đa thức một biến”

Các khẳng định sau đúng hay sai?
2x4-12x3+ 99x +100
X
X
X
X
X
 
Gửi ý kiến