Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mến
Ngày gửi: 00h:43' 09-11-2018
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thu Thủy)
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ lớp
MÔN: SINH HỌC 6
1
Câu hỏi: Có mấy loại thân biến dạng?
Trả lời:có 3 loại: thân củ,thân rễ và thân mọng nước
2
Câu hỏi: Có mấy loại thân?
Trả lời: Có 3 loại:thân đứng,thân leo và thân bò.
3
Câu hỏi: Thân mang những bộ phận nào?
Trả lời: Chồi ngọn, chồi nách, thân chính và cành
4
Câu hỏi: Thân dài ra do đâu?
Trả lời: Do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn
Trò chơi lật ô đoán hình
Chương IV: LÁ
TIẾT 21 - Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN
NGOÀI CỦA LÁ
Kí hiệu  là nội dung các em ghi vào vở
CHÚ Ý
 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
Gân lá
Phiến lá
Cuống lá
Xem H19.1, cho biết lá gồm mấy bộ phận? Tên các bộ phận của lá?
Chức năng quan trọng nhất của lá là gì ?
a. Phiến lá:
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
1. Đặc điểm bên ngoài của lá.
Là quang hợp
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
 1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
 a. Phiến lá:
Thảo luận nhóm: (3 phút)
Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống.
Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.
3.Điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?
Thảo luận nhóm:
1-Hình dạng: đa dạng (hình tròn, bầu dục, hình kim, hình tim…) nhưng đều có dạng bản dẹt.
-Kích thước: đa dạng (to, nhỏ, trung bình)
-Màu sắc của phiến lá: đa số có màu xanh lục
-Diện tích bề mặt của phần phiến so với cuống: phiến lá lớn hơn so với cuống lá.
Thảo luận nhóm:
2.Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.
- Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá.
Thảo luận nhóm:
3.Điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá?

- Giúp lá nhận được nhiều ánh sáng
Hãy rút ra đặc điểm của phiến lá?
 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
 1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
 a. Phiến lá:
 -Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Vì sao lá cây có màu xanh?
Lá có màu xanh do có chứa chất diệp lục
Cây huyết dụ
Cây sồi lá đỏ
Cây phong lá đỏ
Lá tía tô
Lá không có màu xanh có quang hợp được không?
Lá không có màu xanh vẫn có thể quang hợp bình thường. Do trong lá vẫn chứa diệp lục.
Lá:Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
 a. Phiến lá:
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá giúp hứng được nhiều ánh sáng.
 b.Gân lá:
Lá gai
(Gân hình cung)
Lá rẻ quạt
Có 3 loại gân lá:
Gân song song: Lá rẻ quạt…
Gân hình mạng:Lá gai…
Gân hình cung:Lá địa liền..
(Gân hình mạng)
(Gân song song)
Lá địa liền
Cho biết gân lá của chúng có giống nhau không? Theo em có mấy loại gân lá ?
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
GÂN LÁ HÌNH MẠNG
GÂN LÁ SONG SONG
GÂN LÁ HÌNH CUNG
Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
Gân hình mạng: Lá gai…
Gân song song: lá rẻ quạt…
Gân hình cung: lá địa liền
 c. Lá đơn và lá kép:
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
 -Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang 1 phiến lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.
Ví dụ:Lá mồng tơi, lá gai...
 -Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến lá, thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
Ví dụ:Lá hoa hồng, lá phượng...
Quan sát hình 19.4 em hãy phân biệt lá đơn và lá kép?
Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
Có 3 loại gân lá:
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
Gân hình mạng: Lá gai…
Gân song song: lá rẻ quạt…
Gân hình cung: lá địa liền
c. Lá đơn và lá kép:
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
-Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang 1 phiến lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.
Ví dụ:Lá mồng tơi, lá gai...
-Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến lá, thường thì lá chét rụng trước, cuống chính rụng sau.
Ví dụ:Lá hoa hồng, lá phượng...
Quan sát H 19.5 và 3 mẫu vật thật về các kiểu xếp lá trên thân và cành. Hãy điền vào bảng sau:
 2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
b.Gân lá:
c.Lá đơn và lá kép:
 2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
Có mấy kiểu xếp lá trên thân, cành ? Đó là những kiểu nào ? Ví dụ?
a. Phiến lá:
Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
+ Mọc cách : Lá cây dâu
+ Mọc đối: Lá dừa cạn
+ Mọc vòng: Lá cây dây huỳnh.
2 lá
1 lá
Mọc cách
Mọc đối
4 lá
Mọc vòng
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập trong 3 phút
Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
b.Gân lá:
c.Lá đơn và lá kép:
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
a. Phiến lá:
Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
+ Mọc cách : Lá cây dâu…
+ Mọc đối: Lá dừa cạn…
+ Mọc vòng: Lá cây dây huỳnh….
Quan sát các cành này từ các phía khác nhau, từ trên xuống, em có nhận xét gì về cách bố trí của lá ở mấu thân trên so với các lá ở mấu thân dưới?
Lá trên các mấu thân xếp so le nhau
Cách xếp so le của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây?
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

Cuống lá
Phiến lá
Gân lá
có 3 kiểu
Hình mạng
Song song
Hình cung
Lá đơn
Lá kép
Mọc cách
Mọc đối
Mọc vòng
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá gồm các bộ phận: cuống, phiến lá, trên phiến có
nhiều gân
1.Lá có những đặc điểm bên ngoài như thế nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất
của lá
A
Tất cả các ý trên
B
Gân lá có 3 kiểu: gân hình mạng, gân song song và
gân hình cung
C
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
2.Nhóm lá nào sau đây có gân song song?
Lá rẻ quạt, lá lúa, lá ngô
A

Lá lúa, lá ổi, lá khế
B
Lá bàng, lá phượng, lá ngô
C
Lá bèo, lá dâu, lá mít
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Lá dâm bụt, lá phượng, lá dâu
3.Nhóm lá nào sau đây thuộc loại lá đơn?
Lá ổi, lá dâu, lá mít
A
Lá hoa hồng, lá lốt, lá mít
B
C
Lá sầu đông, lá phượng, lá khế
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước
khác nhau
4.Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?
Tất cả các ý trên
A
Có 3 kiểu gân lá: hình mạng, song song, hình cung
B
Có loại lá đơn, có loại lá kép
C
D
Kết quả
Về trước
Đồng hồ
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ
Em có biết???
Lá lớn nhất
Lá cây nong tằm: lá hình tròn nổi trên mặt nước, một người có thể đứng lên trên lá mà không chìm.
Lá dài nhất
Cây bòng bong lá là 1 sợi dây xoắn vào nhau dài tới hàng chục mét. Bòng bong là thực vật không có hoa.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK/64.
-Đọc mục“Em có biết”.
Chuẩn bị bài mới “Cấu tạo trong của phiến lá”
+Tìm hiểu cấu tạo trong của lá.
+Trả lời các câu hỏi ở phần SGK/ 65,66
Cảm ơn các thầy cô!
 
Gửi ý kiến