Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Văn Diệm
Ngày gửi: 21h:21' 22-11-2017
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 251
Số lượt thích: 2 người (Jacky Chinh, Nguyễn Đoàn)
HÌNH TRONG KHÔNG GIAN
HÌNH TRONG KHÔNG GIAN
HÌNH TRONG KHÔNG GIAN
Mặt hồ nước yên lặng

Mặt bàn
Mặt bảng
Mặt bảng, mặt bàn, mặt nước hồ yên lặng … cho ta hình ảnh một phần của mặt phẳng trong không gian.
Kí hiệu: mp(P), mp() hoặc (P), ().
I. Khái niệm mở đầu
1. Mặt phẳng :
Biểu diễn mặt phẳng:
Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn.
2. Điểm thuộc mặt phẳng :
B
A
B
A
Điểm A thuộc mp (P) và kí hiệu A  (P).
Điểm B không thuộc mp (P) và kí hiệu B  (P).
d
Ta có A  d, B  d.
?1: Hóy ch? ra m?t s? mp ch?a di?m A v m?t s? m?t ph?ng khụng ch?a di?m A trong hỡnh l?p phuong sau:
B`
C`
B
C
A
D
D`
A`
3.Hình biểu diễn của một hình không gian
Vd1: Một vài biểu diễn của hình lập phương
Kim Tự Tháp
Hình chóp


Vd2: Một vài hình biểu diễn của hình chóp tam giác .


Quy tắc biểu diễn của một hình trong không gian :
Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng
Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau
Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng
Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất.
II. Các tính chất thừa nhận
B
A
Tính chất 1:

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
d
?2. Ba chân của kiềng và giá đỡ nằm trên đâu ?
A
B
C
Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C được kí hiệu là: mp(ABC) hay (ABC).
Tính chất 2 :

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.
?3. Tại sao người thợ mộc kiểm tra độ phẳng của mặt bàn
bằng cách rê thước thẳng trên mặt bàn ?
Nếu mọi điểm của đường thẳng d đều thuộc mặt phẳng (α) thì ta nói đường thẳng d nằm trong (α) hay (α) chứa d.
Kí hiệu: d  (α)
Tính chất 3:

Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.
A
B
?4. Cho ∆ABC, M là điểm kéo dài của đoạn BC. Hãy cho biết M có thuộc (ABC) không và AM có nằm trong (ABC) không ?
A
B
C
M
- Ta có:
M
BC
, BC
(ABC)
- Mà:
A
(ABC)
(ABC)
AM
M
- Vậy:
(ABC)
?
?
 Tính chất 4 :

Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.
Chú ý :

Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó đồng phẳng, còn nếu không có một phẳng nào chứa tất cả các điểm đó thì ta nói rằng chúng không đồng phẳng.
M
.

A

A
d

A
b
a
 B
 Tính chất 5:
KH :
Ta goi d là giao tuyến của hai mặt phẳng :
Chú ý :
- Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi điểm chung đó
Đường thẳng chung đó gọi là
giao tuyến của hai mặt phẳng.
Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một chung khác nữa .
Vd 3: Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P). Hãy chỉ ra một điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) ngoài điểm S
A
B
C
D
S
I
28
Tính chất 6 :

Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.
Qua bi hoc c?c cỏc em c?n n?m :
Mặt phẳng: Khái niệm ,cách biểu diễn, kí hiệu.
Điểm thuộc mặt phẳng, điểm không thuộc mặt phẳng.
Quy tắc biểu diễn một hình trong không gian.
Các tính chất thừa nhận của hình học không gian.
Phương pháp tìm giao tuyến của hai mặt phẳng phân biệt :
+ Ta tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng đó
+ Đường thẳng đi qua hai điểm chung đó chính là giao
tuyến cần tìm
- Bài tập về nhà : Bài tập 1,2 SGK khoa trang 53, 54.
No_avatar

Thầy giáo tâm huyết!

 
Gửi ý kiến