Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Kiếm (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:23' 03-12-2014
Dung lượng: 18.0 MB
Số lượt tải: 346
Số lượt thích: 1 người (vũ thị minh thanh)
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4
Thầy + Trò Lớp 4D
1) Em hãy chỉ trên bản đồ vị trí hai vùng đồng bằng lớn nhất của nước ta?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài :
a. Có vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất nước ta và có những chợ nổi trên sông.
b. Có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và là nơi nuôi và đánh bắt thủy sản lớn nhất nước ta.
2) Em hãy chọn ý đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Đồng bằng Nam Bộ là nơi:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài :
c. Có vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta.
d. Cả 3 ý a, b, c đều đúng.
d.
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài :
Miền Trung
? HĐ1: Các đồng bằng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát ven biển.
? Dựa vào lược đồ H1 SGK để thảo luận các nội dung sau:
Dải đồng bằng duyên hải
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài : Dải đồng bằng duyên hải
Miền Trung
1- Kể tên các ĐB thuộc dải đồng bằng duyên hải Miền Trung?
? THẢO LUẬN
(Nhóm 3- Thời gian 3 phút)
2- Nhận xét về vị trí của dải ĐB duyên hải Miền Trung?
3- Tại sao dải ĐB duyên hải Miền Trung lại nhỏ và hẹp?
4- Đất đai của dải ĐB duyên hải Miền Trung như thế nào?
1- Kể tên các ĐB thuộc dải đồng bằng duyên hải Miền Trung?
2- Nhận xét về vị trí địa lý của dải ĐB duyên hải Miền Trung?
Phía Bắc giáp: ĐB Bắc Bộ
Phía Nam giáp: ĐB Nam Bộ
Phía Đông giáp: Biển Đông
Phía Tây giáp: Dãy Trường Sơn
3- Tại sao dải ĐB duyên hải Miền Trung lại nhỏ và hẹp?
 Vì:
Caùc daõy nuùi
lan ra saùt bieån
vaø bieån aên saâu
vaøo ñaát lieàn
ĐB Bắc Bộ
 Theo thoáng keâ,
thì:
Toång dieän tích caùc
ÑB duyeân haûi Mieàn
Trung môùi gaàn baèng
dieän tích cuûa ÑB
Baéc Boä.
4- Đất đai của dải ĐB duyên hải Miền Trung như thế nào?
 Ñaát ñai cuûa daûi ÑB duyeân haûi Mieàn Trung ít maøu môõ do coù nhieàu ñaàm phaù vaø coàn caùt.
Hình 2:
Lược đồ đầm phá ở Thừa Thiên Huế
Cồn cát ở Miền Trung
Đầm Cầu Hai
Hoàng hôn trên Phá Tam Giang
? Các dãy núi
lan ra sát biển
và biển ăn sâu
vào đất liền
 Ñaát ñai cuûa daûi ÑB duyeân haûi Mieàn Trung ít maøu môõ docoù nhieàu ñaàm phaù vaø coàn caùt.
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài : Dải đồng bằng duyên hải
Miền Trung
? HĐ2: Khí hậu và sự khác biệt giữa khu vực phía Bắc và phía Nam
1- Cho biết vị trí của dãy Bạch Mã?
? THẢO LUẬN
(Nhóm 6- Thời gian 3 phút)
2- Để đi từ Huế vào Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng ra Huế ta phải đi qua đâu?
3- Khí hậu ở dải ĐB duyên hải Miền Trung có gì khác biệt và có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây?
1- Cho biết vị trí của dãy Bạch Mã?
? Dãy Bạch Mã kéo dài ra đến biển, nằm giữa Huế và Đà Nẵng tạo thành bức tường chắn gió mùa đông bắc thổi đến, làm cho từ phía Nam của núi này không có mùa đông lạnh.
2- Để đi từ Huế vào Đà Nẵng hoặc từ Đà Nẵng ra Huế ta phải đi qua đâu?
Hầm đèo Hải Vân
? Đường hầm Hải Vân có lợi gì so với đường đèo Hải Vân?
 a) Vaøo muøa haï ÑB Mieàn Trung möa ít, khoâng khí khoâ, noùng laøm ñoàng ruoäng nöùt neû, soâng hoà caïn nöôùc.
3- Khí hậu ở dải ĐB duyên hải Miền Trung có gì khác biệt và có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây?
 b) Nhöõng thaùng cuoái naêm thöôøng coù möa lôùn vaø baõo. Möa baõo laøm nöôùc soâng daâng leân ñoät ngoät, ñoàng ruoäng bò ngaäp luït, nhaø cöûa, ñöôøng giao thoâng bò phaù hoaïi, gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa.
 c) Khí haäu ñaõ gaây ra nhieàu khoù khaên cho ngöôøi daân sinh soáng troàng troït vaø saûn xuaát.
Một số hình ảnh của các trận lũ lụt do thiên nhiên gây ra
Từ khí hậu khác biệt như vậy ta có thể so sánh khí hậu giữa 2 miền Bắc và Nam của ĐB duyên hải Miền Trung qua bảng sau:
Khí hậu phía Bắc
dãy Bạch Mã
Khí hậu phía Nam
dãy Bạch Mã
 Coù muøa ñoâng laïnh.
? Không có mùa đông
lạnh, chỉ có mùa mưa
và mùa khô.
 Nhieät ñoä coù söï cheânh
leäch giöõa muøa ñoâng
vaø muøa haï.
 Nhieät ñoä töông ñoái
ñoàng ñeàu giöõa caùc
thaùng trong naêm.
? Để ngăn chặn các hiện tượng do khí hậu gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của người dân Miền Trung người ta đã làm những gì?
Xây hồ chứa nước, xây dựng các trạm bơm tưới nước vào mùa hạn, thoát nước vào mù lũ; khơi thông hệ thống dòng chảy, ngăn đập, đắp đê; trồng cây, gây rừng chống sói mòn khi lũ quét tràn vào ...
Xây dựng các công trình cấp thoát nước
Trồng cây ngăn lũ
BÀI HỌC
Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2011
Môn: Địa lý
Bài : Dải đồng bằng duyên hải
Miền Trung
Duyên hải Miền Trung có nhiều đồng
bằng nhỏ với những cồn cát và đầm phá.
Mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và hạn
hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão
dễ gây ngập lụt . Khu vực phía bắc dãy
Bạch Mã có mùa đông lạnh.
1
2
3
4
5
6
Trò chơi: Ô chữ bí mật


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO
CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE
Xin trân trọng kính chào !
 
Gửi ý kiến