Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Mặt phẳng toạ độ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Kim
Ngày gửi: 17h:23' 25-02-2011
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Môn đại số 7
Tu?n:16
Ti?t :32
CÔNG TY ĐIệN ảNH BĂNG HìNH Hà NộI

Vé xem chiếu bóng

Rạp: tháng 8 giá: 15000đ
Ngày 11/12/2008 Số ghế: H1
Giờ : 20 h

Xin giữ vé để kiểm soát No:257979
1 . Đặt vấn đề
1.Đặt vấn đề
b. Ví dụ 2:
CÔNG TY ĐIệN ảNH BĂNG HìNH Hà NộI

Vé xem chiếu bóng

Rạp: tháng 8 giá: 15000đ
Ngày 11/12/2008 Số ghế: H1
Giờ : 20 h

Xin giữ vé để kiểm soát No:257979
a.Ví dụ 1:
Toạ độ địa lý của mũi Cà Mau là :
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
1 . Đặt vấn đề
*
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số Ox, Oy ____________________..
-Trong đó: +Ox gọi là__
thường nằm __________...
..... +Oy gọi là________ thường n?m.________....
+O gọi là____________..
- Mặt phẳng có hệ trục toạ độ
Oxy gọi là _____________________
vuông góc với nhau tại O
trục hoành
ngang
trục tung
thẳng đứng
gốc toạ độ
mặt phẳng toạ độ Oxy
- Một hệ trục toạ độ gồm hai trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc toạ độ và chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc phần tư .
- Khi vẽ thường chúng ta vẽtrục hoành Ox nằm ngang , trục tung Oy thẳng đứng .
Trục tung
Trục hoành
Gốc toạ độ
I
II
III
IV
Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
1 . Đặt vấn đề
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
- Một hệ trục toạ độ gồm hai trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc toạ độ và chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc phần tư .
- Khi vẽ thường chúng ta vẽtrục hoành Ox nằm ngang , trục tung Oy thẳng đứng .
3.T?a d? c?a m?t di?m trong m?t ph?ng t?a d?
P
3
1,5
3
(1,5 ; 3 )
?1Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy (trên giấy kẻ ô vuông) và đánh dấu vị trí các điểm:P(2;3) Q(3;2)
y
x
Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
1 . Đặt vấn đề
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
- Một hệ trục toạ độ gồm hai trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc toạ độ và chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc phần tư .
- Khi vẽ thường chúng ta vẽtrục hoành Ox nằm ngang , trục tung Oy thẳng đứng .
3.T?a d? c?a m?t di?m trong m?t ph?ng t?a d?
-Mỗi điểm M xác định 1 cặp số (x0; y0) Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định 1 điểm M.
-Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm
M,x0:hoành độ; y0: tung độ của điểm M.
-Kí hiệu là M(x0; y0).
BT: D?c toạ độ các điểm sau trong
mặt phẳng toạ độ Oxy.
(0,4)
(-3,2)
(1;1)
(1,5;0)
(2;-1)
(-2;-3)
(0;0)
a, Điểm A(0; 1) nằm trên trục hoành . Sai

b, Điểm B(-3,5 ; 7) nằm trong góc phần tư thứ hai . Đúng

c, Điểm C(-2 ;-3)nằm trong góc phần tư thứ tư . Sai

d, Điểm D(3 ; 0) nằm trên trục hoành . Đúng

e, Điểm 1,5 trên trục Ox có toạ độ là 1,5 . Sai

g, Điểm M(2 ; 3) và điểm N(3 ; 2) là 2 điểm trùng nhau . Sai


** Các câu sau đúng hay sai ?

Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
1 . Đặt vấn đề
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
- Một hệ trục toạ độ gồm hai trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc toạ độ và chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc phần tư .
- Khi vẽ thường chúng ta vẽtrục hoành Ox nằm ngang , trục tung Oy thẳng đứng .
3.T?a d? c?a m?t di?m trong m?t ph?ng t?a d?
-Mỗi điểm M xác định 1 cặp số (x0; y0) Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định 1 điểm M.
-Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm
M,x0:hoành độ; y0: tung độ của điểm M.
-Kí hiệu là M(x0; y0).
**Hướng dẫn về nhà
Học bài theo SGK c?n n?m ki:
Phương pháp vẽ một hệ trục toạ độ
BIết cách xác định toạ độ của một điểm
trong mặt phẳng và biểu diễn một điểm trong mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó
Làm Bài tập 34;35(SGK/ tr 67)
Bi 6: M?T PH?NG T?A D?
1 . Đặt vấn đề
(SGK)
2. Mặt phẳng toạ độ
- Một hệ trục toạ độ gồm hai trục số Ox,Oy vuông góc với nhau tại gốc toạ độ và chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc phần tư .
- Khi vẽ thường chúng ta vẽtrục hoành Ox nằm ngang , trục tung Oy thẳng đứng .
3.T?a d? c?a m?t di?m trong m?t ph?ng t?a d?
-Mỗi điểm M xác định 1 cặp số (x0; y0) Ngược lại mỗi cặp số (x0; y0) xác định 1 điểm M.
-Cặp số (x0; y0) gọi là toạ độ của điểm
M,x0:hoành độ; y0: tung độ của điểm M.
-Kí hiệu là M(x0; y0).
* Nhóm 1, 3:
A (1 ; 3); B (3 ; 2); C (0 ; 4)
Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
*Nhóm 2, 4: :
D(-1; 2); E(-3 ; 1); F (0 ; -2)
Nhận xét : Trên mặt phẳng toạ độ (Hình vẽ):
+) Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0 ;y0). Ngược lại , mỗi cặp số (x0 ;y0) xác định một điểm M .
+) Cặp số (x0;y0) gọi là toạ độ của điểm M , x0 là hoành độ , y0 là tung độ của điểm M .
+) Điểm M có toạ độ (x0 ; y0) được kí hiệu là M(x0 ; y0).
x0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
10
9
8
6
7
K
K
5
4
3
2
1
Số ghế H4
Số ghế H1
Chào tạm biệt
 
Gửi ý kiến