Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Oanh
Ngày gửi: 17h:43' 16-02-2021
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
BÀI 37

DÂN CƯ BẮC MĨ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Sự phân bố dân cư
Đặc điểm đô thị
Bảng dân số, diện tích của các quốc gia Bắc Mĩ
năm 2017
Tính mật độ dân số các quốc gia Bắc Mĩ năm 2017?
Nhận xét.
 
33
66
4
23
Bảng dân số, diện tích của các quốc gia Bắc Mĩ
năm 2017
 
33
66
4
23
Dân số:
+ 415,1 triệu người (2001)
+ 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp:
+ 20 người/km2 (2001)
+ 23 người/km2 (2017)
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Bán đảo A-la-xca, Bắc Ca-na-da
Phía tây thuộc hệ thống cooc-di-e
Đồng bằng ven Thái Bình Dương
Phía Đông, Tây Nam Hoa Kì, Mêhico
Phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương
Khí hậu giá lạnh
Địa hình hiểm trở
Khí hậu khắc nghiệt
Khí hậu cận nhiệt
Ven biển
công nghiệp phát triển sớm, tốc độ đô thị hóa cao
Nhận xét về sự phân bố dân cư Bắc Mĩ?
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Dân số: 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp: 23 người/km2
Phân bố dân cư: không đồng đều giữa phía Bắc - phía Nam và giữa phía đông - phía tây.
Phía đông Hoa Kì là nơi đông dân nhất
Alaska và Bắc Canada thưa dân nhất
=> Nguyên nhân: do sự phân hóa tự nhiên và sự phát triển kinh tế
Miền Tây
Miền Đông
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ đang có sự thay đổi như thế nào?
Số người Việt Nam nhập cư vào Mĩ
Phân bố dân cư đang có sự thay đổi cùng với sự chuyển biến trong nền kinh tế của Bắc Mỹ.
+ Hoa Kì: phía nam Hồ Lớn, ĐB, ven ĐTD => phía Nam và ven Thái Bình Dương
+ Di dân từ Mehico và các nước khác đến Hoa Kì
Đặc điểm đô thị
%
Biểu đồ tỉ lệ dân thành thị của các quốc gia Bắc Mĩ so với thế giới năm 2017
Nhận xét về tỉ lệ đô thị hóa và trình độ
đô thị hóa của Bắc Mĩ
Đặc điểm đô thị
%
Biểu đồ tỉ lệ dân thành thị của các quốc gia Bắc Mĩ so với thế giới năm 2017
Đặc điểm
Tỉ lệ ĐTH cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
ĐTH gắn với quá trình công nghiệp hóa
Đặc điểm đô thị
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Kể tên các đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân? 5-10 triệu dân?
Nhận xét sự phân bố đô thị Bắc Mĩ?
Đặc điểm
Tỉ lệ đô thị hóa cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
Đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa
- Phân bố: phần lớn nằm ở phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.
Gồm 2 dải siêu đô thị Boston đến Wasington và từ Montreal đến Chicago.
Nhiều thành phố xuất hiện ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.
Newyork – TP không ngủ
1. Sự phân bố dân cư
Dân số: 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp: 23 người/km2
Dân cư phân bố không đồng đều giữa phía Bắc - phía Nam và giữa phía đông - phía tây.
Phân bố dân cư đang có sự thay đổi
2. Đặc điểm đô thị
Tỉ lệ đô thị hóa cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
Đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa
- Phân bố: phần lớn nằm ở phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.
Gồm 2 dải siêu đô thị Boston đến Wasington và từ Montreal đến Chicago.
Nhiều thành phố xuất hiện ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.
DÂN CƯ BẮC MĨ
Bài tập 1,2 sgk và bài tập tập bản đồ
Bài tập trắc nghiệm trên web trường
Đọc bài mới
Tìm hiểu về thu nhập và hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân Hoa Kì
Tìm hiểu về ý nghĩa quốc kì và thủ đô các nước Bắc Mĩ
No_avatarf
BÀI 37

DÂN CƯ BẮC MĨ
NỘI DUNG BÀI HỌC
Sự phân bố dân cư
Đặc điểm đô thị
Bảng dân số, diện tích của các quốc gia Bắc Mĩ
năm 2017
Tính mật độ dân số các quốc gia Bắc Mĩ năm 2017?
Nhận xét.
 
33
66
4
23
Bảng dân số, diện tích của các quốc gia Bắc Mĩ
năm 2017
 
33
66
4
23
Dân số:
+ 415,1 triệu người (2001)
+ 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp:
+ 20 người/km2 (2001)
+ 23 người/km2 (2017)
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Bán đảo A-la-xca, Bắc Ca-na-da
Phía tây thuộc hệ thống cooc-di-e
Đồng bằng ven Thái Bình Dương
Phía Đông, Tây Nam Hoa Kì, Mêhico
Phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương
Khí hậu giá lạnh
Địa hình hiểm trở
Khí hậu khắc nghiệt
Khí hậu cận nhiệt
Ven biển
công nghiệp phát triển sớm, tốc độ đô thị hóa cao
Nhận xét về sự phân bố dân cư Bắc Mĩ?
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Dân số: 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp: 23 người/km2
Phân bố dân cư: không đồng đều giữa phía Bắc - phía Nam và giữa phía đông - phía tây.
Phía đông Hoa Kì là nơi đông dân nhất
Alaska và Bắc Canada thưa dân nhất
=> Nguyên nhân: do sự phân hóa tự nhiên và sự phát triển kinh tế
Miền Tây
Miền Đông
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Sự phân bố dân cư Bắc Mĩ đang có sự thay đổi như thế nào?
Số người Việt Nam nhập cư vào Mĩ
Phân bố dân cư đang có sự thay đổi cùng với sự chuyển biến trong nền kinh tế của Bắc Mỹ.
+ Hoa Kì: phía nam Hồ Lớn, ĐB, ven ĐTD => phía Nam và ven Thái Bình Dương
+ Di dân từ Mehico và các nước khác đến Hoa Kì
Đặc điểm đô thị
%
Biểu đồ tỉ lệ dân thành thị của các quốc gia Bắc Mĩ so với thế giới năm 2017
Nhận xét về tỉ lệ đô thị hóa và trình độ
đô thị hóa của Bắc Mĩ
Đặc điểm đô thị
%
Biểu đồ tỉ lệ dân thành thị của các quốc gia Bắc Mĩ so với thế giới năm 2017
Đặc điểm
Tỉ lệ ĐTH cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
ĐTH gắn với quá trình công nghiệp hóa
Đặc điểm đô thị
Hình 37.1. Lược đồ phân bố dân cư Bắc Mĩ
Kể tên các đô thị có quy mô dân số trên 10 triệu dân? 5-10 triệu dân?
Nhận xét sự phân bố đô thị Bắc Mĩ?
Đặc điểm
Tỉ lệ đô thị hóa cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
Đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa
- Phân bố: phần lớn nằm ở phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.
Gồm 2 dải siêu đô thị Boston đến Wasington và từ Montreal đến Chicago.
Nhiều thành phố xuất hiện ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.
Newyork – TP không ngủ
1. Sự phân bố dân cư
Dân số: 493 triệu người (2017)
Mật độ dân số thấp: 23 người/km2
Dân cư phân bố không đồng đều giữa phía Bắc - phía Nam và giữa phía đông - phía tây.
Phân bố dân cư đang có sự thay đổi
2. Đặc điểm đô thị
Tỉ lệ đô thị hóa cao (>80%)
Trình độ đô thị hóa cao
Đô thị hóa gắn với quá trình công nghiệp hóa
- Phân bố: phần lớn nằm ở phía Nam Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương.
Gồm 2 dải siêu đô thị Boston đến Wasington và từ Montreal đến Chicago.
Nhiều thành phố xuất hiện ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.
DÂN CƯ BẮC MĨ
Bài tập 1,2 sgk và bài tập tập bản đồ
Bài tập trắc nghiệm trên web trường
Đọc bài mới
Tìm hiểu về thu nhập và hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân Hoa Kì
Tìm hiểu về ý nghĩa quốc kì và thủ đô các nước Bắc Mĩ
Kín miệng
 
 
Gửi ý kiến