Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Dân số nước ta

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tư Làm
Người gửi: Lê Thị Lý
Ngày gửi: 22h:31' 03-10-2012
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Công nghiệp
ĐỊA LÝ
BÀI: DÂN SỐ NƯỚC TA
Trường Tiểu học Hải Ninh
GV: Lê Thị Lý
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lí
1.Chỉ và nêu vị trí,giới hạn phÇn ®Êt liÒn của nước ta trên bản đồ.
2.Nªu h×nh d¹ng vµ diÖn tÝch phÇn ®Êt liÒn cña n­íc ta?
Đia lí:
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lí
1. Dân số
Tiết 8: Dân số nước ta
Bảng số liệu số dân các nước Đông Nam á năm 2004
(?) Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đông Nam á ?
(?) Năm 2004, nước ta có số dân là bao nhiêu?
3
(?) Em có nhận xét gì về dân số Việt Nam ?
Nước ta có dân số đông.
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.

- Sè d©n n­íc ta ®Õn n¨m 2011 kho¶ng gÇn 87 triÖu ng­êi, ®øng thø 3 trong khu vùc vµ thø 13 trªn thÕ giíi.

Số dân tỉnh Thanh Hóa đến năm 2011 khoảng
3 405 000 người.
Số dân xã Hải Ninh đến năm 2011 khoảng
12 119 người
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011

Địa lý
Tiết 8: Dân số nước ta
1. Dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý
Tiết 8: Dân số nước ta
2.Gia tăng dân số
1. Dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
THẢO LUẬN NHÓM 2

1. Cho biết số dân tõng n¨m cña nước ta?
2. Nªu nhËn xÐt vÒ sù tăng dân số ở nước ta?
Dân số nước ta t¨ng nhanh.B×nh qu©n mçi
năm tăng thªm kho¶ng trªn 1 triệu người.
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý
Dân số nước ta
2. Gia tăng dân số
1. Dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý
Dân số nước ta
2. Gia tăng dân số
1. Dân số
3. Hậu quả của sự gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý
Dân số nước ta
3. Hậu quả của sự gia tăng dân số.
Thảo luận nhóm 4:

Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới hậu quả gì ?
H1
H2
H3
H4
H2
H1
Thứ tư ngày19 tháng 10 năm 2011
Địa lí
Tiết 8: Dân số nước ta


Hậu quả của việc dân số tăng nhanh:

+ Thiếu việc làm,gây mất ổn định xã hội.
+ Thiếu lương thực,thực phẩm.
+ Dẫn đến ®ói nghèo, lạc hậu.
+ Khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến cạn kiệt.
+ Suy thoái môi trường sống,gây biến đổi khí hậu như: lũ lụt,hạn hán.
+ Bệnh tật gia tăng.Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý
Dân số nước ta
2. Gia tăng dân số
1. Dân số
3. Hậu quả của sự gia tăng dân số.
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh
Dân số ®«ng vµ tăng nhanh gây nhiÒu khó khăn cho việc nâng cao đời sèng của nhân dân.
Hình 1
Hình 2
Hãy dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.
Ghi nhớ:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011
Địa lý:
Dân số nước ta
Do chính sách truyên truyền rộng khắp về kế hoạch hóa gia đình, mọi tầng lớp nhân dân ý thức được tác hại của gia đình khi sinh đông con. Cho đến nay tốc độ tăng dân số nước ta đã giảm so với trước. Chất lượng cuộc sống được cải thiện rất nhiều.
 
Gửi ý kiến