Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Dân số nước ta

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Việt Tuấn
Ngày gửi: 11h:27' 25-10-2015
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
Dân số nước ta
GV : Trần Thị Việt Tuấn
TRƯỜNG TH NGUYỄN DU- TP HÀ TĨNH
Địa lí


Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
- Năm 2004, dân số nước ta là bao nhiêu người?
- Nước ta có số dân đứng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á?
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
- Năm 2004, dân số nước ta là bao nhiêu người?
- Nước ta có số dân đứng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á?
3
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
Bảng số liệu số dân các nước Đông Nam Á năm 2004
3
Nước ta có số dân đông
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
2. Gia tăng dân số
Địa lí:
Dân số nước ta
- Quan sát biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, thảo luận và trả lời câu hỏi sau?
Địa lí:
Dân số nước ta
1: Biểu đồ thể hiện dân số của nước ta những năm nào? Cho biết số dân của mỗi năm?
2: Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
- Từ năm 1989 đến năm1999 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
- Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?
Thảo luận nhóm 4
Nhóm 1,2,3,4
Nhóm 5,6,7,8
Địa lí:
Dân số nước ta
Triệu người
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Dân số nước ta qua các năm:
- Năm 1979 là 52,7 triệu người
- Năm 1989 là 64,4 triệu người
- Năm 1999 là 76,3 triệu người
Địa lí:
Dân số nước ta
Triệu người
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
- Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng khoảng 11,7 triệu người:
- Từ năm 1989 đến năm 1999 dân số nước ta tăng khoảng 11,9 triệu người:
- Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm số dân tăng thêm hơn 1 triệu người
Địa lí:
Dân số nước ta
Triệu người
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Dân số nước ta tăng nhanh
Dân số nước ta tăng nhanh
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Địa lí:
Dân số nước ta
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dựa vào vốn hiểu biết và thông tin đại chúng các em hãy thảo luận và cho biết:
Dân số tăng nhanh đã gây ra hậu quả gì?
Thảo luận nhóm 2
Địa lí:
Dân số nước ta
Chất lượng cuộc sống thấp: - Thiếu việc làm, dẫn đến đói, nghèo. - Cơ sở y tế thiếu, số lượng bệnh nhân đông không đủ chỗ cho bệnh nhân điều trị. - Đường xá quá tải gây ùn tắc giao thông dẫn đến tai nạn giao thông. -Trường học không đáp ứng nhu cầu. -Văn hóa giáo dục chậm phát triển, tệ nạn xã hội có nguy cơ cao. - Đời sống khổ cực.
Địa lí:
Bài 8: Dân số nước ta
Địa lí:
Dân số nước ta
Liên hệ thực tế:
Sự gia tăng dân số thì môi trường dẫn đến bị ô
nhiểm bởi những chất thải và khói bụi. Vì vậy em
cần phải làm gì để giảm bớt ô nhiểm môi trường?
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
2. Gia tăng dân số
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
77,6
83,2
88,5
Triệu người
Năm
Số dân nước ta từng năm:
Năm 2000:
Năm 2006:
Năm 2012:
2. Từ năm 2000 đến năm 2006 dân số nước ta tăng thêm………… người
Từ năm 2006 đến năm 2012 dân số nước ta tăng thêm……………người
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn.
77,6 triệu người
83,2 triệu người
88,5 triệu người
5,6 triệu
5,3 triệu
4. Nhận xét về sự gia tăng dân số của nước ta.
Địa lí:
Dân số nước ta
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Để giảm sự gia tăng dân số, Nhà nước ta đã có
những biện pháp nào?
Nhà nước đã có chính sách tuyên truyền vận động
nhân dân thức hiện công tác kế hoạch hóa gia đình;
mặc khác người dân cũng bước đầu có ý thức được sự
cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện nuôi dạy,chăm
sóc con cái cho tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Địa lí:
Dân số nước ta
Liên hệ thực tế:
Em biết gì về tình hình dân số ở địa phương em?
Hình 1
Hình 2
Địa lí:
Dân số nước ta
Liên hệ thực tế:
Em sẽ làm gì để góp phần giảm sự gia tăng dân số
đối với gia đình và người thân?
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
1
2
3
4
T
R
U
N
G
B
Ì
N
H
Ở nước ta có diện tích vào loại nào trên thế giới?
Đ
Ô
N
G
D
Â
N
Dân số nước ta thuộc hàng các nước…… trên thế giới
G
N

S
I

Đ

H
K
O
È
H
G
N
Dân số tăng nhanh gây khó khăn cho việc nâng cao …..
Sự gia tăng dân số dẫn đến hậu quả gì đời sông
nhân dân?
Từ chìa khoá
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
2. Gia tăng dân số
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
77,6
83,2
88,5
Triệu người
Năm
Số dân nước ta từng năm:
Năm 2000:
Năm 2006:
Năm 2012:
2. Từ năm 2000 đến năm 2006 dân số nước ta tăng thêm………… người
Từ năm 2006 đến năm 2012 dân số nước ta tăng thêm……………người
3. Từ năm 2000 đến năm 2012, trung bình mỗi năm dân số nước ta tăng thêm …………………….. Người.
4. Nhận xét về sự gia tăng dân số của nước ta.
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn.
77,6 triệu người
83,2 triệu người
88,5 triệu người
5,6 triệu
5,3 triệu
Khoảng 0,9 triệu
Địa lí:
Dân số nước ta
1. Dân số
2. Gia tăng dân số
Dân số đông và tăng nhanh gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu trong cuộc sống của người dân
Chẳng hạn, gia đình đông con sẽ có nhu cầu về lương thực thực phẩm, nhu cầu về nhà ở, may mặc, học hành lớn hơn nhà ít con. Nếu thu nhập của bố mẹ thấp sẽ dẫn đến thiếu ăn, không đủ chất dinh dưỡng, nhà ở chật chội, thiếu tiện nghi, …
Địa lí
DÂN SỐ NƯỚC TA
1
2
3
A
B
C
Nước ta có số dân tăng như thế nào?
T H Ứ 3
N H A N H
N G H È O Đ Ó I
Vào năm 2004, nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á?
Dân số tăng dẫn đến hậu quả gì?
Trò chơi
AI ĐÚNG HƠN?
1
2
3
4
T
R
U
N
G
B
Ì
N
H
Ở nước ta có diện tích vào loại nào trên thế giới?
Đ
Ô
N
G
D
Â
N
Dân số nước ta thuộc hàng các nước…… trên thế giới
G
N

S
I

Đ

H
K
O
È
H
G
N
Dân số tăng nhanh gây khó khăn cho việc nâng cao …..
Sự gia tăng dân số dẫn đến hậu quả gì đời sông
nhân dân?
Từ chìa khoá
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nôi dung của của bài học hôm nay
1
2
3
4
T
R
U
N
G
B
Ì
N
H
Ở nước ta có diện tích vào loại nào trên thế giới?
Đ
Ô
N
G
D
Â
N
Dân số nước ta thuộc hàng các nước…… trên thế giới
G
N

S
I

Đ

H
K
O
È
H
G
N
Dân số tăng nhanh gây khó khăn cho việc nâng cao …..
Sự gia tăng dân số dẫn đến hậu quả gì đời sông
nhân dân?
Từ chìa khoá
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Địa lí:
Bài 8: Dân số nước ta
Ghi nhớ:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Địa lí:
Bài 8: Dân số nước ta
Địa lí:
Bài 8: Dân số nước ta
3. Hậu quả của gia tăng dân số
Đảng và Nhà nước đã có biện pháp gì để giảm dân số và ý thức của người dân như thế nào?
Nhà nước tích cực vận động nhân dân thức hiện công
tác kế hoạch hóa gia đình; mặc khác người dân cũng
Bước đầu có ý thức được sự cần thiết phải sinh ít con
để có điều kiện nuôi dạy, chăm sọc con cái cho tốt và
nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thứ bảy ngày 8 tháng 10 năm 2011
N
C
I
H
N
N
G
B

H
Á
H
A
Ó
U
T
Ê
V
T
R
Ú
Â
H
P
G
I

I
Ô
C
H

2
3
4
5
6
Ă
1
N
L

N
G
P
Ò
H
Ă
N
N
I
trò chơi :
Ô CHỮ KÌ DIỆU
Dân số tăng nhanh
Cơ sở y tế thiếu, điều kiện khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn ...
Dân số nước ta theo điều tra năm 2011 là hơn 87 triệu người. Năm 2012 dân số nước ta sẽ vượt ngưỡng 88 triệu người.
2. Hiện nay Nhà nước ta đã có biện pháp gì để giảm sự gia tăng dân số?
Nhà nước đã có chính sách truyên truyền rộng khắp về kế
Hoạc hóa gia đình, mọi tầng lớp nhân dân ý thức được
tác hại của gia đình khi sinh đông con. Cho đến nay tỷ lệ
gia tăng dân sốnước ta đã giảm ,chất lượng cuộc sống
được cải thiện rất nhiều.
HẬU QUẢ CỦA DÂN SỐ TĂNG NHANH

Kinh tế: Khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, …
Xã hội: Trật tự xã hội có nguy cơ bị vi phạm cao.
Chỗ ở: Nhà ở chật chội thiếu tiện nghi.
Y tế: Bệnh viện quá tải.
Giáo dục: Trường học quá tải.
Môi trường: Rác thải sinh hoạt tăng gây ô nhiễm.
Tài nguyên: Cạn kiệt vì bị sử dụng nhiều.
Dân số tăng nhanh
Cơ sở y tế thiếu, điều kiện khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn ...
Địa lí
Ôn bài cũ:
 
Gửi ý kiến