Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Dân số nước ta

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường TH Vạn Thắng
Ngày gửi: 12h:24' 20-09-2017
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 123
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục - Đào Tạo Vạn Ninh
Trường Tiểu Học Vạn Thắng 2
Nhiệt liệt chào mừng Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường!
Môn: Địa Lý 5
Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016
Địa lý:
Ki?m tra bi cu:
Câu 1: Trên phần đất liền nước ta:
Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.
diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.
diện tích là đồng bằng, diện tích là đồi núi.
Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016
Địa lý:
Ki?m tra bi cu:
Câu 2: Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:
Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.
Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.
Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.
Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016
Địa lý:
Ki?m tra bi cu:
Th? sau nga`y 28 tha?ng 10 nam 2016
D?a l:
Câu 3: Sông ngòi nước ta có đặc điểm:
Maïng löôùi soâng ngoøi nöôùc ta thöa thôùt.
Soâng ôû nöôùc ta chöùa ít phuø sa.
c. Soâng ngoøi nöôùc ta coù löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa.
Ki?m tra bi cu:
Th? sau nga`y 28 tha?ng 10 nam 2016
D?a l:
1.Dân số:
Bảng số liệu
số dân các nước Đông Nam Á năm 2004
- Năm 2004, nước ta có số dân là bao nhiêu?
Nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong số các nước ở Đông Nam Á?
DÂN SỐ NƯỚC TA
Từ kết quả vừa nêu em rút ra đặc điểm gì về dân số nước ta?
Th? sau nga`y 28 tha?ng 10 nam 2016

D?a l: DN S? NU?C TA
1.Dân số:

-Năm 2004,nước ta có số dân là 82 triệu người.
-Nước ta có số dân đứng thứ 3 ở Đông
Nam Á.
*Cho biết số dân từng năm của nước ta?

2. Gia tăng dân số:
Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016
Địa lý: DÂN SỐ NƯỚC TA
1.Dân số:
1) Từ năm 1979 đến 1989, daân số nước ta tăng bao nhieâu người?
2) Từ năm 1989 đến 1999, daân số nước ta tăng bao nhieâu người?
3) Trong voøng 20 năm (1979 ñeán 1999), daân số nước ta tăng bao nhieâu người?
4) Trung bình moät naêm daân soá nöôùc ta taêng bao nhieâu ngöôøi?
5) Neâu nhaän xeùt về söï gia tăng daân số của nước ta?
Th? sau nga`y 28 tha?ng 10 nam 2016
D?a l: DN S? NU?C TA
1.Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Phiếu học tập
Thứ sau ngày 28 tháng 10 năm 2016

Địa lý: DÂN SỐ NƯỚC TA
2.Gia tăng dân số:
1.Dân số:
1 )Từ năm 1979 đến 1989, dân số nước ta tăng khoảng 11,7 triệu người
2) Từ năm 1989 đến 1999, dân số nước ta tăng khoảng 11,9 triệu người.
3) Trong vòng 20 năm (1979 đến 1999), dân số nước ta tăng khoảng 23,6 triệu người.
4) Trung bình một năm dân số nước ta tăng thêm khoảng trên một triệu người.
5) Dân số của nước ta tăng nhanh.
1/4/1999: Dân số Việt Nam là 76,3 triệu người.

1/4/2004: Dân số Việt Nam là 82 triệu người

1/4/2009: Dân số Việt Nam là  85,8 triệu người
THÔNG TIN
3. H?u qu? c?a dn s? tang nhanh:
Theo em dân số tăng nhanh dẫn tới những hậu quả gì?
Thứ sau ngày 28 tháng 10 năm 2016

Địa lý: DÂN SỐ NƯỚC TA
1.Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Nhóm
Kinh tế: Khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, …
Xã hội: Trật tự xã hội có nguy cơ bị vi phạm cao.
Chỗ ở: Nhà ở chật chội thiếu tiện nghi.
Y tế: Bệnh viện quá tải.
Giáo dục: Trường học quá tải.
Môi trường: Rác thải sinh hoạt tăng gây ô nhiễm.
Tài nguyên: Cạn kiệt vì bị sử dụng nhiều.
Môi trường xưa và nay.
Bệnh viện quá tải
Giao thông ùn tắc
BÀI HỌC
Th? sau nga`y 20 tha?ng 10 nam 2016
D?a l: DN S? NU?C TA
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
3.Hậu quả của dân số tăng nhanh:
- Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
- Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống.
- Những năm gần đây,tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Năm 2004, nước ta có số dân là:
a) 76.3 triệu người
c) 80.2 triệu người
d) 81.2 triệu người
b) 82.0 triệu người
TRÒ CHƠI
Số dân nước ta đứng thứ mấy trong các nước ở Đông Nam Á?
a) Thứ 2
c) Thứ 4
d) Thứ 5
b) Thứ 3
Nước ta có số dân tăng:
a) Chậm
c) Rất nhanh
b) Trung bình
d) Nhanh
BÀI HỌC
Th? sau nga`y 28 tha?ng 10 nam 2016
D?a l: DN S? NU?C TA
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
3.Hậu quả của dân số tăng nhanh:
- Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
- Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống.
- Những năm gần đây,tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
 
Gửi ý kiến