Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Dân số nước ta

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Xuan Ha
Ngày gửi: 19h:13' 14-03-2018
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
CHÀO Mừng QUÝ
THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
LỚP 5B
GIÁO VIÊN:
MÔN : ĐỊA LÍ
BÀI: DÂN SỐ NƯỚC TA
DÂN SỐ NƯỚC TA
Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017
Địa lý
1. Dân số:
Dân số nước ta
1. Dân số:
- Đây là bảng số liệu gì? Theo em, bảng số liệu này có tác dụng gì?
- Các số liệu trong bảng được thống kê vào thời gian nào?
- Số dân được nêu trong bảng thống kê tính theo đơn vị nào?
Dân số nước ta
1. Dân số:
- Năm 2004, dân số nước ta là bao nhiêu người?
- Nước ta có số dân đứng thứ mấy trong các nước Đông Nam Á?
3
Dân số nước ta
Diện tích các nước trong khu vực Đông Nam Á
Dân số nước ta theo điều tra vào 16/1/2017 khoảng 94.970.597 người, đứng thứ 3 trong khu vực và thứ 14 trên thế giới.
Dân số nước ta
1. Dân số:
Bảng số liệu số dân các nước Đông Nam Á năm 2004
3
Nước ta có số dân đông
Dân số nước ta
1. Dân số:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
2. Gia tăng dân số:
Dân số nước ta
2. Nêu giá trị được biểu hiện ở trục ngang và trục dọc của biểu đồ.
3. Số ghi trên đầu của mỗi cột biểu hiện cho giá trị nào?
1. Đây là biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, nhìn vào biểu đồ em thấy điều gì?
Dân số nước ta
- Quan sát biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm, thảo luận và trả lời câu hỏi sau?
Dân số nước ta
1: Biểu đồ thể hiện dân số của nước ta những năm nào? Cho biết số dân của mỗi năm?
2: Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
- Từ năm 1989 đến năm1999 dân số nước ta tăng bao nhiêu người?
- Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người?
Thảo luận nhóm đôi, trong 4 phút
Dân số nước ta
Triệu nguười
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Dân số nước ta qua các năm:
- Năm 1979 là 52,7 triệu người
- Năm 1989 là 64,4 triệu người
- Năm 1999 là 76,3 triệu người
Dân số nước ta
Triệu ngưuời
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
- Từ năm 1979 đến năm 1989 dân số nước ta tăng khoảng 11,7 triệu người
- Từ năm 1989 đến năm 1999 dân số nước ta tăng khoảng 11,9 triệu người
- Ước tính trong vòng 20 năm qua, mỗi năm số dân tăng thêm hơn 1 triệu người
Dân số nước ta
Triệu người
Năm
1979
1989
1999
20
40
60
80
52,7
64,4
76,3
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
Dân số nước ta tăng nhanh
Dân số nước ta
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
Dân số nước ta
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số:
Dân số nước ta
Thảo luận nhóm bàn trong 3 phút
Quan sát các hình sau và dựa vào vốn hiểu biết của em hãy thảo luận nhóm bàn để nêu về các hậu quả do dân số tăng nhanh ?
Hậu quả của dân số tăng nhanh
Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở dẫn đến cuộc sống nghèo đói, lạc hậu.
Quá tải đường xá, trường học, bệnh viện… -> không đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng y tế, giáo dục…
Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi -> cạn kiệt tài nguyên -> ô nhiễm môi trường -> thiên tai…
Thiếu việc làm nghiêm trọng, thiếu điều kiện giáo dục và quản lí -> mất trật tự xã hội
Dân số nước ta
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số:
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Giao thông ùn tắcDõn s? dụng v tang quỏ nhanh gõy nhi?u khú khan d?i v?i vi?c d?m b?o cỏc nhu c?u trong cu?c s?ng c?a ngu?i dõn.
Bệnh viện quá tải
Dân số nước ta
Liên hệ thực tế:
Sự gia tăng dân số dẫn đến môi trường bị ô
nhiễm bởi những chất thải và khói bụi. Vì vậy em
cần phải làm gì để giảm bớt ô nhiễm môi trường?
Biểu đồ dân số Việt Nam qua các năm
77,6
83,2
88,5
Triệu người
Năm
Số dân nước ta từng năm:
Năm 2000:
Năm 2006:
Năm 2012:
2. Từ năm 2000 đến năm 2006 dân số nước ta tăng thêm………… người
Từ năm 2006 đến năm 2012 dân số nước ta tăng thêm……………người
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn.
77,6 triệu người
83,2 triệu người
88,5 triệu người
5,6 triệu
5,3 triệu
Nhận xét về sự gia tăng dân số của nước ta
trong những năm gần đây.
Dân số nước ta
3. Hậu quả của gia tăng dân số:
Để giảm sự gia tăng dân số, Nhà nước ta đã có
những biện pháp nào?
Nhà nước đã có chính sách tuyên truyền vận động
nhân dân thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình;
mặc khác người dân cũng bước đầu có ý thức được sự
cần thiết phải sinh ít con để có điều kiện nuôi dạy,chăm
sóc con cái cho tốt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Dân số nước ta
1. Dân số:
2. Gia tăng dân số:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng dân số lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
Dân số nước ta tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng thêm khoảng trên một triệu người.
3. Hậu quả của gia tăng dân số:
Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc
nâng cao đời sống.
Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm. hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Dân số nước ta
Liên hệ thực tế:
Em sẽ làm gì để góp phần giảm sự gia tăng dân số
đối với gia đình và người thân?
Dân số nước ta
Ghi nhớ:
Nước ta có diện tích vào loại trung bình nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới. Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống. Những năm gần đây tốc độ tăng dân số đã giảm hơn so với trước nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình.
Qua bài học em rút ra được điều gì?
Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017
Môn: Địa lí
DÂN SỐ NƯỚC TA
1
2
3
A
B
C
Gồm 5 chữ: Nước ta có số dân tăng như thế nào?
T H Ứ 3
N H A N H
N G H È O Đ Ó I
Gồm 4 chữ: Vào năm 2004, nước ta có số dân đứng hàng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á?
Gồm 8 chữ: Dân số tăng dẫn đến hậu quả gì?
Trò chơi: Ô CHỮ BÍ MẬT
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo!
Lược đồ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
 
Gửi ý kiến