Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Đạo đức và kỉ luật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thùy Linh
Ngày gửi: 21h:00' 13-09-2018
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào Mừng
QUí THầY CÔ
Về Dự THAO GIảNG
Phòng Giáo Dục Đào Tạo Quận Long Biên
Trường THCS Phúc Lợi
Giáo viên thực hiện: Trần Thùy Linh
ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Bài 4
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”

Kết luận : Anh Hïng lµ ng­êi cã kû luËt trong lao ®éng, cã nh©n c¸ch ®¹o ®øc tèt . Anh lµ tÊm g­¬ng cho chóng ta noi theo
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:

BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Đạo đức là gì? Ví dụ 1 hành vi có tính đạo đức
Nhóm 2: Kỉ luật là gì? Ví dụ 1 hành vi có tính kỉ luật
Nhóm 3: Đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Nhóm 4: Học sinh cần rèn luyện đạo đức và kỉ luật như thế nào? Tìm những hành vi, biểu hiện có lối sống trái đạo đức và kỉ luật?
Nhóm 1: Đạo đức là gì? vd
Trả lời:
-Là những quy định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống;
- Được mọi người ủng hộ và tự giác thực hiện.
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
-Là những quy định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc, với thiên nhiên và môi trường sống;
- Được mọi người ủng hộ và tự giác thực hiện.
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Nhóm 2: Kỉ luật là gì? vd
Trả lời:
-Là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo
-Tạo ra sự thống nhất hành động để đạt hiệu quả, chất lượng cao.
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
-Là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo;
-Tạo ra sự thống nhất hành động để đạt hiệu quả, chất lượng cao.
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Nhóm 3: Đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào?
Trả lời:
-Người có đạo đức là người tự giác tuân thủ kỉ luật;
-Người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức.
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật:
-Người có đạo đức là người tự giác tuân thủ kỉ luật;
-Người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức.
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Nhóm 4: Học sinh cần rèn luyện đạo đức và kỉ luật như thế nào? Tìm những hành vi, biểu hiện có lối sống trái đạo đức và kỉ luật?
Trả lời:
Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức.
Chấp hành mọi qui định của cộng đồng, tập thể
*Hành vi, biểu hiện tr¸i víi lèi sèng cã ®¹o ®øc, kû luËt:
Bu«ng th¶, coi th­êng kû luËt, thiÕu tr¸ch nhiÖm...
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật:
4. Cách rèn luyện:
-Tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức.
-Chấp hành mọi qui định của cộng đồng, tập thể
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
I-Tìm hiểu nội dung truyện đọc:
“Một tấm gương tận tụy vì việc chung”
II – Nội dung bài học:
1. Đạo đức:
2. Kỉ luật:
3. Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật:
4. Cách rèn luyện:
5.Ý nghĩa:
- Người có đạo đức và biết tuân thủ kỷ luật được mọi người tôn trọng, quý mến
III. Bài tập:
BÀI 4: ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT
Trò chơi
trúc xanh
CÁCH CHƠI
Mỗi ô chữ tương ứng với 1 hình ảnh, sau khi quan sát ảnh, em hãy cho biết:
Hành vi nào biểu hiện đạo đức
Hành vi nào biểu hiện tính kỉ luật


1234


5


6


7

KẾT THÚC
Giúp đỡ cụ già lên xe buýt
=> Biểu hiện đạo đức
Trở về trò chơi
Đáp án 1
Trở về trò chơi
Xem bài bạn khi làm kiểm tra
=> Biểu hiện vi phạm đạo đức và kỉ luật
Đáp án 2
Tham gia phong trào Nuôi heo đất giúp bạn khó khăn
=> Biểu hiện đạo đức
Trở về trò chơi
Đáp án 3
Tác phong đội viên thực hiện đúng nội quy nhà trường
=> Biểu hiện kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 4
Một số bạn ngủ và nói chuyện trong giờ học
=> Biểu hiện thiếu kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 5
Học sinh đánh nhau
=> Biểu hiên thiếu kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 6
Xả rá trong lớp học
=> Biểu hiện kỉ luật
Trở về trò chơi
Đáp án 7
TRÒ CHƠI KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
NHIỀU SỨC KHỎE
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
 
Gửi ý kiến