Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: HOÀNG THỊ THIỆN
Ngày gửi: 21h:59' 17-04-2019
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 1842
Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Hường)
BÀI 26.
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986- 2000)
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)

Nội dung
bài học


Đường lối
đổi mới
của Đảng


Hoàn cảnh lịch sử mới


Đường lối đổi mới của Đảng
Quá trình
thực hiện
(1986 – 2000)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
( 1986 – 1990)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
(1991 - 1995)
Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm
( 1996 – 2000)
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
- Trong nước:
I. Đường lối đổi mới của Đảng
+ Qua hai kế hoạch 5 năm XD CNXH (1976 1985),cách mạng
nước ta đạt được những thành tựu đáng kể, song cũng gặp không
ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng,
nhất là về kinh tế- xã hội.
+ Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng,
Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.
Năm 1980:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế là 0,4 % (kế hoạch đề ra là 13 – 14%)
- Nhập khẩu 1576 triệu tấn lương thực.
Năm 1986:
Siêu lạm phát với 774,7%.
- 7 triệu người thiếu đói.
Quầy bán vải thời bao cấp
Cửa hàng mậu dịch thời bao cấp.
Mua bán trước các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
Mua bán trước các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
Mua bán trước các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
Cơm độn là một hình
ảnh quen thuộc của
thời kì bao cấp
Tem phiếu
Dùng kẻng
làm hiệu lệnh giờ
làm việc của xã viên
Nông dân cày bừa cho
Hợp tác xã
Hình thức phân phối hàng hóa.
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Đổi mới là vấn đề sống còn của nước ta lúc bấy giờ, là xu
hướng tất yếu của thời đại
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
- Quốc tế:
I. Đường lối đổi mới của Đảng
+Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước
XHCN khác
+ Nhiều nước trên thế giới đã ứng dụng thành tựu KHKT vượt qua
khủng hoảng và phát triển nhanh chống
+ Xu thế của thế giới là “ quốc tế hoá”, là cải cách- mở cửa để phát
triển kinh tế
Đường lối đổi
mới của Đảng
Nội dung cơ bản
của đường lối
đổi mới?
Nội dung đổi mới
về kinh tế?
Nội dung đổi mới
về chính trị?
Quan điểm về
Đường lối
đổi mới?
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
2. Đường lối đổi mới của Đảng
ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ VI ( THÁNG 12 – 1986)
Nguồn gốc đường lối đổi mới.
"Cái cũ mà xấu cần bỏ,.cái cũ tốt cần phát triển, cái mới mà hay cần phải làm."
Chính sách kinh tế mới (NEP).
"Những việc cần làm ngay."
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
2. Đường lối đổi mới của Đảng
Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12/ 1986) Được bổ sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6/ 1991) và VIII (6/ 1996), IX (4/ 2001)
- N?i dung:
+ D?i m?i khụng ph?i l thay d?i m?c tiờu c?a CNXH,
m lm cho m?c tiờu ?y du?c th?c hi?n cú hi?u qu? b?ng
nh?ng hỡnh th?c, bu?c di v bi?n phỏp thớch h?p, d?i
m?i ton di?n, d?ng b?
Đổi mới
kinh tế
Xây dựng
nền kinh tế
quốc dân cơ cấu
nhiều ngành
nghề.
Phát triển
kinh tế hàng hóa
nhiều thành
Phần theo ®Þnh
h­íng XHCN
Mở rộng
quan hệ kinh tế
đối ngoại.
Xóa bỏ cơ chế
quản lí kinh tế
tập trung
bao cấp hinh thµnh
c¬ chÕ thÞ tr­êng
Nhiều quy mô, trình độ công nghệ
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Chủ thể kinh tế độc lập.
Sự quản lý của nhà nước.
Vận hành theo quy luật.
Giá do cung -cầu điều tiết.
Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
Làm theo kế hoạch, hưởng theo định mức.
Sản xuất cái gi?
Sản xuất như thế nào?
Sản xuất cho ai?
Người tiêu dùng
Nhà nước
Cơ chế
tập trung bao cấp
Cơ chế
thị trường
Nhà nước quản lý toàn bộ
Nhà nước quản lý tầm vĩ mô
Đổi mới
chính trị
xây dựng
Nhà
nước pháp
quyền XHCN


Xây
dựng nền dân
chủ XHCN, thực hiện
quyền dân chủ
nhân dân
Thực
hiện chính sách
đại đoàn kết dân tộc,
Chính sách hoà bình, hữu nghị, hợp tác.
Nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
 
Gửi ý kiến