Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Mỹ
Ngày gửi: 18h:42' 13-05-2021
Dung lượng: 874.0 KB
Số lượt tải: 855
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 44. BÀI 26.
ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986- 2000)
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
- Trong nước:
I. Đường lối đổi mới của Đảng
Sau hai kế hoạch nhà nước 5 năm từ 1976- 1985, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu, song cũng gặp nhiều khó khăn.
Đất nước lâm vào khủng hoảng cả về kinh tế và xã hội.
Vì sao đến năm 1986 Đảng ta phải thực hiện đổi mới?
Mua bán trước các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
Tem phiếu
Cơm độn là một hình ảnh quen thuộc của
thời kì bao cấp
Dùng kẻng làm hiệu lệnh giờ
làm việc của xã viên

Nông dân cày bừa cho
Hợp tác xã
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
- Quốc tế:
I. Đường lối đổi mới của Đảng

+ Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa trên thế giới diễn ra mạnh mẽ.

+ Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác
lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng.
Đường lối đổi
mới của Đảng
Nội dung cơ bản
của đường lối
đổi mới?
Nội dung đổi mới
về kinh tế?
Nội dung đổi mới
về chính trị?
Quan điểm về
Đường lối
đổi mới?
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên CNXH (1986- 2000)
2. Đường lối đổi mới của Đảng
I. Đường lối đổi mới của Đảng
KINH TẾ
Mở rộng
quan hệ kinh tế
đối ngoại.
Xây dựng
nền kinh tế quốc dân
cơ cấu
nhiều ngành
nghề…
Phát triển
kinh tế hàng hóa
nhiều thành
phần…
Xóa bỏ
cơ chế
quản lí kinh tế
tập trung
bao cấp…
CHÍNH TRỊ
Xây dựng
nhà nước của
dân, do dân và
vì dân
Xây
dựng nền
dân chủ, quyền lực
thuộc về nhân dân
Thực
hiện chính sách
đại đoàn kết dân tộc,
mở rộng đối
ngoại
Câu 1. Trong bối nào dưới đây, Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới (1986)?
A. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp.
B. Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.
C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát ở mức cao, lao động thiếu việc làm.
D. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.
CỦNG CỐ BÀI
Câu 2. Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh quốc tế như thế nào?
A. Tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước có nhiều thay đổi, Liên Xô và các nước XHCN lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng.
B. Hệ thống XHCN thế giới sụp đổ, Liên Xô tan rã, phong trào cách mạng thế giới thoái trào.
C. Hòa bình thế giới được củng cố, nhưng xung đột, khủng bố vẫn diễn ra ở một số khu vực.
D. Chiến tranh lạnh kết thúc, quan hệ quốc tế chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
Câu 3. Đường lối đổi mới của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng trọng tâm là đổi mới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị
B. Kinh tế.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.
Câu 4. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới kinh tế là
A. phát triển kinh tế nhiều thành phần, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
B. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
C. cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh.
D. xây dựng một bước về cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, hình thành cơ cấu kinh tế mới.
Câu 5. Một trong những chủ trương của Đảng ta về đường lối đổi mới chính trị là
A. đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế-chính trị đến tổ chức.
B. phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, xây dựng con người mới.
C. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
D. đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới về chính trị, pháy huy quyền làm chủ của nhân dân.
Câu 6. Lí do nào dưới đây buộc Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới đất nước?
A.Tình hình trong nước có nhiều thuận lợi, Đảng đổi mới để nắm bắt thời cơ.
B. Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, tình hình thế giới có nhiều thuận lợi.
C. Đất nước đang trên đà phát triển và được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 7. Xây dựng nền dân chủ XHCN, đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân được thể hiện trong lĩnh vực nào của đường lối đổi mới?
A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.
Câu 8. Vì sao trong đường lối đổi mới (1986), Đảng chọn đổi mới kinh tế là trọng tâm?
A. Do đất nước đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng.
B. Do đất nước đang thiếu lương thực trầm trọng.
C. Do yêu cầu giải quyết việc làm cho nhân dân.
D. Do hàng hóa trên thị trường khan hiếm.
 
Gửi ý kiến