Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trung Kien
Ngày gửi: 05h:47' 31-03-2022
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 430
Số lượt thích: 0 người

Trường THPT Lý Chính Thắng
Hương Sơn - Hà Tĩnh

Giỏo viờn: Phan Trung Kiờn
CHúc các em có giờ học hứng thú và bổ ích
Giáo án soạn theo CV 4040
I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
II. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI
ĐỔ MỚI
THẢO LUẬN
Tìm hiểu về hoàn cảnh, nội dung
Đường lối đổi mới của Đảng
I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
II. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Vì sao đến năm 1986 Đảng ta phải thực hiện đổi mới?
a. Chủ quan
- Thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1985), nước ta gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
- Do ta mắc phải “sai lầm về chủ trương, chính sách, chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”
- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.
Mua bán trước các cửa hàng mậu dịch thời bao cấp
Mua bán bằng Tem phiếu
Cơm độn là một hình ảnh quen thuộc của
thời kì bao cấp
Dùng kẻng làm hiệu lệnh giờ
làm việc của xã viên
II. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
Vì sao đến năm 1986 Đảng ta phải thực hiện đổi mới?
b. Khách quan
- Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật.
- Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước XHCN khác.
Đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.
Cách mạng khoa học - kỹ thuật.
Đường lối đổi
mới của Đảng
Nội dung cơ bản
của đường lối
đổi mới?
Nội dung đổi mới
về kinh tế?
Nội dung đổi mới
về chính trị?
Quan điểm về
Đường lối
đổi mới?
2. Đường lối đổi mới của Đảng
BÀI 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)
KINH TẾ
Mở rộng
quan hệ kinh tế
đối ngoại.
Xây dựng
nền kinh tế quốc dân
cơ cấu
nhiều ngành
nghề…
Phát triển
kinh tế hàng hóa
nhiều thành
phần…
Xóa bỏ
cơ chế
quản lí kinh tế
tập trung
bao cấp…
CHÍNH TRỊ
Xây dựng
nhà nước của
dân, do dân và
vì dân
Xây dựng nền
dân chủ XHCN, quyền lực
thuộc về nhân dân
Thực
hiện chính sách
đại đoàn kết dân tộc,
mở rộng đối
ngoại
BÀI 26. ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)
3. KẾt quẢ bưỚc đẦu cỦa công cuỘc đỔi mỚi
- Về lương thực thực phẩm: Từ thiếu ăn, phải nhập lương thực, năm 1989 chúng ta đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.
3. KẾt quẢ bưỚc đẦu cỦa công cuỘc đỔi mỚi
- Hàng hóa trên thị trường nhất là hàng tiêu dùng dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi.
3. KẾt quẢ bưỚc đẦu cỦa công cuỘc đỔi mỚi
- Kinh tế đối ngoại mở rộng về quy mô và hình thức, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần, tiến gần đến mức cân bằng giữa xuất và nhập khẩu.
- Kiềm chế được một bước lạm phát, từ 20% (1986) còn 4,4% (1990).
* Nhận xét
- Bước đầu hình thành nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
- Phát huy quyền làm chủ kinh tế của nhân dân, đẩy mạnh sự cạnh tranh trên thị trường, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế.
Thiếu ăn, nhập khẩu
Khan hiếm
Mất cân đối
Tăng nhanh
Bao cấp
Cồng kềnh, quan liêu
Sắp xếp lại, phát huy dân chủ
Hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
Kiềm chế được lạm phát
Cân bằng xuất - nhập khẩu
Phong phú, đa dạng,
lưu thông tương đối thuận lợi
Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.
Bảng thống kê 2 kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985) và (1986-1990)
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 3. Trọng tâm của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là đổi mới trên lĩnh vực
A. chính trị.
B. kinh tế.
C. xã hội.
D. tư tưởng.
Câu 1: Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?
A. Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sở vật chất – kĩ thuật lạc hậu, năng suất lao động thấp.
B. Năng suất lao động và hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.
C. Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát ở mức cao, lao động thiếu việc làm.
D. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.
Câu 2. Đường lối đổi mới đất nước được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?
A. Đại hội V (1982).
B. Đại hội VI (1986).
C. Đại hội VII (1991).
D. Đại hội VIII (1996).
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đường lối đổi mới kinh tế của Đảng?
A. Phát triển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp.
B. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cầu nhiều ngành nghề.
C. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
D. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đường lối đổi mới về chính trị của Đảng?
A. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực.
B. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
C. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
D. Thực hiện chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc.
Câu 6. Một trong những chủ trương đổi mới về kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI là
A. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ.
B. thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
C. hình thành cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu.
D. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Câu 7. Ba chương trình kinh tế nào được đưa ra trong kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990?
A. Nông-Lâm -Ngư nghiệp
B. Vườn- Ao -Chuồng
C. Lương thực-thực phẩm -Hàng xuất khẩu.
D. Lương thực-Thực phẩm-Hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Câu 8. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?
A.Phát triển kinh tế đối ngoại.
B.Kiềm chế được lạm phát.
C.Thực hiện được ba chương trình kinh tế.
D.Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội.
Câu 9. Yếu tố quyết định nhất dẫn đến sự thành công trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới là
A. đổi mới kinh tế-chính trị.
B. đổi mới về văn hóa -xã hội.
C. đổi mới về tư duy, nhất là tư duy về kinh tế.
D. đổi mới về chính sách đối ngoại.
 
Gửi ý kiến