Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 8. Dấu ngoặc kép

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Uyên Linh
Ngày gửi: 15h:52' 12-06-2018
Dung lượng: 23.5 MB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Giáo viên: Phạm Nguyễn Uyên Linh

Chào Mừng Quý Thầy Cô
về dự giờ thăm lớp hôm nay
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu
Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài chúng ta cần chú ý điều gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
D?U NGO?C KP
Cô hỏi: “Sao trò không chịu làm bài ?”.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu
I. Nhận xét:
Bài 1: Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép:

Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: ‘‘người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận


Theo TRƯỜNG CHINH
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận
đầy tớ trung thành của nhân dân
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành
.”
Những từ ngữ
câu
.
.
.
.
Bài 1:
I. Nhận xét:
Bài 1: Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép:


Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP

.
.
.
.
Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Theo Trường Chinh
Dấu ngoặc kép dùng để
dẫn lời nói trực tiếp của Bác Hồ.
I. Nhận xét:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu chỗ
trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.
Qua tìm hiểu bài 1 em hãy rút ra nhận xét: dấu ngoặc kép dùng để làm gì ?
*Từ ngữ: “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, “đầy tớ trung thành của nhân dân”.
* Câu: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
*Một từ hay cụm từ.
*Một câu trọn vẹn hay đoạn văn.
Dấu ngoặc kép dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Lời nói đó có thể là:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
I. Nhận xét:
Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”. Ở Bác, lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt. Bác nói “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
Theo Trường Chinh
I. Nhận xét:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Trong đoạn văn trên, khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập ?
Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm ?
Bài 2.
:
*Một từ hay cụm từ.
*Một câu trọn vẹn hay đoạn văn.
- Dấu ngoặc kép được dùng độc lập khi dẫn lời trực tiếp chỉ là:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
I. Nhận xét:
- Dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm khi dẫn lời trực tiếp là:
Ví dụ : Bác tự cho mình là “người lính vâng lệnh quốc dân ra mặt trận”, là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.
Ví dụ : Bác nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.”
I. Nhận xét:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn
thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm.
Qua tìm hiểu bài 2 các em hãy rút ra nhận xét: Trong trường hợp nào ta phải thêm dấu hai chấm trước dấu ngoặc kép ?

Bài 3: Trong khổ thơ sau, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?
Có bạn tắc kè hoa
Xây “lầu” trên cây đa
Rét, chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra.
PHẠM ĐÌNH ÂN
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
I. Nhận xét:
Bài 3:
Từ “ lầu” chỉ ngôi nhà tầng
cao, to, sang trọn, đẹp đẽ.
- Tắc kè hoa có xây được
“lầu” theo nghĩa trên không ?
- Từ lầu chỉ cái gì ?
Tắc kè xây tổ trên cây, tổ
tắc kè nhỏ bé, không phải
là cái “lầu” theo nghĩa trên.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
NHÁP
Tác giả gọi cái tổ nhỏ của
tắc kè bằng từ lầu để đề
cao giá trị của cái tổ đó.
Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng để
đánh dấu từ lầu là từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Bài 3: Trong khổ thơ sau, từ lầu được dùng với ý nghĩa gì? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?
Có bạn tắc kè hoa
Xây “lầu” trên cây đa
Rét, chơi trò đi trốn
Đợi ấm trời mới ra.
PHẠM ĐÌNH ÂN
từ lầu được dùng với ý nghĩa gì?
Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì?
Từ lầu trong khổ thơ được dùng để nói cái tổ
của con tắc kè rất đẹp và quý. Đánh dấu từ lầu
dùng không đúng nghĩa với tổ của con tắc kè.
Tác giả gọi cái tổ nhỏ của con tắc kè bằng từ
“lầu” để đề cao giá trị của cái tổ đó. Dấu ngoặc
kép trong trường hợp này dùng để đánh dấu
từ “lầu” là từ dùng với ý nghĩa đặc biệt.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
NHÁP

Qua tìm hiểu bài 3, em thấy dấu ngoặc kép còn được dùng để làm gì?
2. Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu
những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
I. Nhận xét:
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
II. Ghi nhớ
SGK/82-83
III. Luyện tập
Ví dụ:
+ Cô giáo bảo em: "Con hãy cố gắng lên nhé!".
+ Bạn Hoa là một "cây" toán của lớp em.

Bài 1: Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau:
Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp: “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?”
Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết: “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi soa.”
Theo PI-VÔ-NA-RÔ-VA
Bài 2 : Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao ?
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Đề bài của cô giáo và các câu văn của bạn học sinh
không phải dạng đối thoại trực tiếp, do đó không thể
viết xuống dòng, đặt sau dấu gạch đầu dòng.
Bài 1:
III. Luyện tập:
Bài 3: Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau ?

a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa.
b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào trường thọ thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh. Quỳnh bèn tâu :
- Tâu bệ hạ, thần thấy quả đào gọi là trường thọ mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là đoản thọ và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.
Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh.
Truyện DÂN GIAN VIỆT NAM
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
III. Luyện tập:
Bài 3 : Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau ?
a) Cả bầy ong cùng nhau xây tổ. Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa .
vôi vữa
“ ”


Bài tập 3 : Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau ?
b) Trạng Quỳnh thấy có người dâng vua một mâm đào gọi là đào thì thản nhiên lấy một quả mà ăn. Vua giận, ra lệnh chém đầu Quỳnh. Quỳnh bèn tâu :
- Tâu bệ hạ, thần thấy quả đào gọi là mới lấy ăn, tưởng ăn vào thì được sống lâu thờ vua. Không ngờ, nuốt chưa khỏi miệng mà chết đã đến cổ. Vậy nên, xin đức vua đổi tên quả ấy là và trị tội kẻ xu nịnh dâng đào.
Vua nghe vậy bật cười, tha tội cho Trạng Quỳnh.
Truyện DÂN GIAN VIỆT NAM
“ ”
“ ”
trường thọ
“ ”
trường thọ
đoản thọ
Trò chơi
Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tính
Thầy Nguyễn Văn Thái
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh
Thực hiện tiết dạy
Cô : Dương Thị Hương
GV lớp 4A Trường TH Lương Thế VinhXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
rung chuông vàng
00
01
02
03
04
05
Câu 1: Dấu ngoặc kép trong đoạn văn trên được dùng với tác dụng gì? Chọn câu trả lời đúng nhất:
…Ông kể lại câu chuyện và buồn rầu bảo: “Nếu không có trứng gà trống, chắc ông phải chết”. Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ông đừng lo, cháu đã có cách. Đến ngày phải nộp trứng, ông cứ cho cháu đi cùng.”
.
A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật
B. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
C. Cả hai ý A và B.

Đáp án: A
Trong câu sau, có từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt. Em hãy đặt dấu ngoặc kép vào từ ngữ đó?
Bạch Thái Bưởi được người đương thời gọi là ông vua tàu thuỷ.
Câu 2:
00
01
02
03
04
05
,
00
01
02
03
04
05
Đáp án: C
Câu 3Trong câu sau, câu nào viết đúng?

A. Người xưa có câu: Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng.

B. Người xưa có câu “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”.

C. Người xưa có câu: “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng”.
Câu 3:
Chúc mừng!
*Vậy dấu ngoặc kép được dùng để làm gì ?
*Trong trường hợp nào ta phải thêm dấu hai chấm trước dấu ngoặc kép ?
1. Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó.

Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hoặc một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thêm dấu hai chấm.

2. Dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
II. Ghi nhớ
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2018
Luyện từ và câu: DẤU NGOẶC KÉP
Củng cố:
Hướng dẫn tự học
Xem lại bài, đọc kĩ ghi nhớ.
Đọc trước nội dung bài
Mở rộng vốn từ: Ước mơ
(Luyện từ và câu, tuần 9,
trang 87 SGK, giảm BT 5)
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Người thực hiện: Phạm Nguyễn Uyên Linh
Chúc các thầy, cô dồi dào sức khỏe
Chúc các em học giỏi.
 
Gửi ý kiến