Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Duong (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:18' 21-08-2017
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Văn bản:
Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Gabriel Gaxia Maquez
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:

ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
TÁC GIẢ
- G.Mac-ket là nhà văn Cô-lôm-bi-a
- Theo khuynh hướng hiện thực.
- Nhận giải Nobel văn học năm 1982
TÁC PHẨM
- Trích từ bản tham luận của G. Mac-ket đọc tại cuộc họp mặt của 6 nguyên thủ quốc gia (lần 2) tại Mê-hi-cô bàn về việc chống chiến tranh hạt nhân.
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n


ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
ĐỌC TÁC PHẨM
- Ñoïc chính xaùc roõ raøng , laøm roõ töøng luaän cöù cuûa taùc giaû
- Gaïch döôùi caùc luaän ñieåm, luaän cöù, luaän chöùng.
BỐ CỤC VĂN BẢN
1: Nguy cơ của chiến tranh hạt nhân
2: Chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại
3: Chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí tự nhiên
4. Nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân:
- 50 ngàn đầu đạn hạt nhân .nổ tung lên sẽ làm biến đi hết thảy.mười hai lần.
-Tiêu diệt.các hành tinh xoay quanh mặt trời , bốn hành tinh nữa.
? Chứng cứ xác thực
? Hiểm họa khủng khiếp
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
2. Chạy đua vũ trang- đời sống con người:
Chi phí đầu tư cho các lĩnh vực đời sống xã hội
Qúa thấp
Qúa cao
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân:
- 50 ngàn đầu đạn hạt nhân .nổ tung lên sẽ làm biến đi hết thảy.mười hai lần.
-Tiêu diệt.các hành tinh xoay quanh mặt trời , bốn hành tinh nữa.
? Chứng cứ xác thực
? Hiểm họa khủng khiếp
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
2. Chạy đua vũ trang- đời sống con người:
Chi phí chuẩn bị chiến tranh hạt nhân quá tốn kém
Chăm lo cho các lĩnh vực đời sống xã hội thấp.
Cuộc chạy đua vũ trang là tốn kém và phi lí.
Phương tiện chiến tranh
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân:
- 50 ngàn đầu đạn hạt nhân .nổ tung lên sẽ làm biến đi hết thảy.mười hai lần.
-Tiêu diệt.các hành tinh xoay quanh mặt trời , bốn hành tinh nữa.
? Chứng cứ xác thực
? Hiểm họa khủng khiếp
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
2. Chạy đua vũ trang- đời sống con người:
Chi phí chuẩn bị chiến tranh hạt nhân quá tốn kém
Chăm lo cho các lĩnh vực đời sống xã hội thấp.
Cuộc chạy đua vũ trang là tốn kém và phi lí.
3/ Tác hại của chiến tranh:
Bom A hay còn gọi là bom hạt nhân
Năng lượng từ vụ nổ hạt nhân
380 triệu năm con bướm mới bay được
180 triệu năm bông hồng mới nở, chỉ để làm đẹp
Trải qua 4 kỉ điạ chất con người mới hát được hay hơn chim và mới chết vì yêu
Sự tiến hóa của tự nhiên và con người
Quá trình lâu dài
Thời gian ngắn
Sự phát triển của khoa học và trí tuệ
Thế nhưng ngày nay khoa học và trí tuệ chỉ cần bấm nút một cái là cả qúa trình tiến hóa lại trở về với điểm xuất phát của nó.
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân:
- 50 ngàn đầu đạn hạt nhân .nổ tung lên sẽ làm biến đi hết thảy.mười hai lần.
-Tiêu diệt.các hành tinh xoay quanh mặt trời , bốn hành tinh nữa.
? Chứng cứ xác thực
? Hiểm họa khủng khiếp
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
2. Chạy đua vũ trang- đời sống con người:
- Chi phí chuẩn bị chiến tranh hạt nhân quá tốn kém
- Chăm lo cho các lĩnh vực đời sống xã hội thấp.
Cuộc chạy đua vũ trang là tốn kém và phi lí.
3. Tác hại của chiến tranh:
Chiến tranh hạt nhân nổ ra , đẩy lùi sự tiến hóa về điểm xuất phát
? Phản tiến hóa, đi ngược lại lí trí tự nhiên
Môn: Ngữ Văn
Tiết 6: Văn bản:
I. Đọc và tìm hiểu chú thích:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
+ Kiểu văn bản: nhật dụng
+ Phuong th?c: ngh? lu?n
II. Đọc - Hiểu văn bản:
1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân:
- 50 ngàn đầu đạn hạt nhân .nổ tung lên sẽ làm biến đi hết thảy.mười hai lần.
-Tiêu diệt.các hành tinh xoay quanh mặt trời , bốn hành tinh nữa.
? Chứng cứ xác thực
? Hiểm họa khủng khiếp
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Gacxia Mackét
2. Chạy đua vũ trang- đời sống con người:
3. Tác hại của chiến tranh:
4. Nhiệm vụ đấu tranh chống chiến tranh:
- Lập nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại sau thảm họa hạt nhân.
- Kêu gọi làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
III. T?ng k?t
(Ghi nhớ)
Nghệ thuật: Lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú, xác thực, cụ thể, cách so sánh rõ ràng thuyết phục.
2. Nội dung: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ sự sống trên trái đất, nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, cùng nhau đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
Văn 6.7: ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GiỚI HOÀ BÌNH
PBCN của em sau khi học bài “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” của nhà văn G.G Mac-két.
 Một bài văn nghị luận thật thống thiết và hùng hồn có tác dụng kêu gọi loài người hãy đấu tranh cho hòa bình, ngăn chặn và xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
Tiếng gọi hòa bình qua cách nói ấy đã trở nên có sức mạnh vật chất làm chúng ta nghĩ đến một cánh chim bồ câu tung bay giữa trời xanh báo hiệu một thời đại mà con người được sống trong vòng tay nhân ái và khái niệm chiến tranh không còn trong nhà băng “lưu trữ trí nhớ” của chúng ta.
IV. LUYỆN TẬP:
Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình” của Mac-ket.
DẶN DÒ
- Học ghi nhớ.
Soạn: “Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
- Luyện tập: Viết một văn bản ngắn khoảng 1 trang giấy nêu lên cảm nghĩ của em sau khi đọc văn bản “Đấu tranh cho một thế giới hòa bình”của Mac –ket.


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓