Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Ánh
Ngày gửi: 16h:38' 09-10-2021
Dung lượng: 113.2 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
1. Phép cộng và phép nhân:
Bài 3: CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
a × b = a.b
6 × a × b = 6.a.b = 6ab;
363 × 2018 = 363.2018
1 890 + 72 645 = 74 535
Số hạng
Tổng
363 × 2 018 = 732 534
Thừa số
Tích
Chú ý
2. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên:
- Tính chất giao hoán:
a + b = b + a
a.b = b.a
- Tính chất kết hợp:
(a + b) + c = a + (b + c)
(a.b).c = a.(b.c)
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
a. (b + c) = a.b +a.c
- Tính chất cộng với số 0, nhân với số 1:
a + 0 = a
a.1 + a
a/ 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29
Giải
Ví dụ
Tính một cách hợp lí
a/ 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29
= (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25
= 50 + 50 + 50 + 50 + 25
= 225
b/ 4 . 12 . 25
c/ 24 . 36 + 24 . 64
b/ 4 . 12 . 25
= (4 . 25) . 12
= 100 . 12
= 1200
c/ 24 . 36 + 24 . 64
= 24 . (36 + 64)
= 24 . 100
= 2400
3. Phép trừ và phép chia hết:
* Chú ý:
Phép nhân cũng có tính chất phân phối đối với phép trừ:
a. (b –c) = a.b – a.c ( b > c )
CÁC EM DỪNG GHI BÀI TẠI ĐÂY.
MỜI CÁC EM XEM BÀI TẬP THAM KHẢO DƯỚI ĐÂY
Bài 1. Tính một cách hợp lí
a) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029
= (2021 + 2029)+ (2022 + 2028)+ (2023 + 2027)+ ( 2024 + 2026) + 2025
= 4050 + 4050 + 4050 + 4050 + 2025
= 16200 + 2025
= 18225
b) 30.40.50.60
= (40.50).(30.60)
= 2000.1800
= 3600000
a/ 11 . ( 1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9)
= (1 + 3 + 7 + 9) . (11+ 89)
= 20 . 100
= 2000
b/ 1234.9
b) 1234.99 = 1234.(100 – 1)
= 1234.100 – 1234.1
= 123400 – 1234
= 122166
Giải
Tính một cách hợp lí
a/ 11 . ( 1 + 3 + 7 + 9) + 89 . (1 + 3 + 7 + 9)
c/ 1234.9 = 1234.(10 – 1)
= 1234.10 – 1234.1
= 12340 – 1234
= 11106
c/ 1234.99

Nhóm bạn Lan dự định thực hiện một kế hoạch nhỏ với số tiền cần có là 200000 đồng. Hiện tại các bạn đang có 80000 đồng. Các bạn thực hiện gây quỹ thêm bằng cách thu lượm và bán giấy vụn, mỗi tháng được 20000 đồng
a) Số tiền hiện tại các bạn còn thiếu là bao nhiêu?
b) Số tiền còn thiếu cần phải thực hiện gây quỹ trong mấy tháng?
Số tiền các bạn còn thiếu là:
200000 – 80000 = 120000 ( đồng)
Cần phải thực hiện gây quỹ trong:
120000 : 20000 = 6 ( tháng)
Giải
Giải
a) Ta có: 36 – 12 = 24 
Vậy 24 năm nữa thì số tuổi An bằng tuổi mẹ An năm nay.
b)Ta có: 36 : 12 = 3
Vậy năm nay số tuổi của mẹ An bằng 3 lần số tuổi của An.
Năm nay An 12 tuổi, Mẹ An 36 tuổi.
a) Hỏi bao nhiêu năm nựa thì số tuổi của An bằng số tuổi của mẹ năm nay?
b) Năm nay số tuổi của mẹ An gấp mấy lần số tuổi của An?
Học thuộc bài và nắm chắc các phép tính trong tập
hợp số tự nhiên
Xem lại các bài tập đã giải.
BTVN: 2,3,4 SGK / Trang 15
1,2 SBT / Trang 12
Good luck
 
Gửi ý kiến