Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương bài giảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyen trung
Ngày gửi: 14h:50' 26-09-2009
Dung lượng: 24.6 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH KONTUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: Sư phạm Công nghệ


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN


1. Tên học phần: Cơ kĩ thuật I Mã số: CKC303
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2
4. Người lập: Nguyễn Văn TrungKontum, tháng 8 năm 2009

UBND TỈNH KONTUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH ĐÀO TẠO: Sư phạm Công nghệ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: CƠ KĨ THUẬT 1 Mã số: CKC303
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bố thời gian:
Lý thuyết : 40 tiết (89% )
Bài tập : 02 tiết (4,4%)
Kiểm tra: 03 tiết(6,6%)
Điều kiện tiên quyết:
SV đã được trang bị các kiến thức kĩ thuật cơ sở: hình học hoạ hình, vẽ kỹ thuật, toán, Vật lý đại cương.
Mục tiêu học phần:
+ Kiến thức:
Hiểu được lực cơ học, tính chất, tác dụng và ảnh hưởng về mặt cơ học của lực lên vật thể.
Hiểu được chuyển động cơ bản đơn giản của chất điểm, của vật thể.
Biết được những yếu tố tác động đến các chuyển động cũng như các yếu tố đặc trưng cho chuyển động.
+ Kĩ năng:
Giải được các bài toán về phản lực, tìm hợp lực, áp dụng phương trình cân bằng lực để giải các bài toán cụ thể trong hệ lực phẳng.
+ Thái độ:
Học sinh mạnh dạn, tự chủ đề xuất các ý kiến riêng; có ý thức tự học cao.
Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần này gồm có 45 tiết trong đó có 40 tiết lý thuyết, 2 tiết bài tập 2 tiết kiểm tra thường xuyên, 1 tiết thi giữa học phần.
Nội dung học phần chủ yếu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn, sức bền vật liệu, kĩ năng tính toán các thông số vật liệu.
Toàn bộ 45 tiết được chia làm 2 phần gồm 10 chương
PHẦN I : CƠ HỌC VẬT RẮN ( 20 TIẾT)
Chương 1: Những khái niệm và tiên đề cơ bản của tĩnh học(4 tiết)
Chương 2: Hệ lực phẳng (5 tiết)
Chương 3: Động học điểm (5 tiết)
Chương 4: Các chuyển động cơ bản của vật rắn (4tiết)
Chương 5: Tổng hợp chuyển động (2 tiết)
PHẦN II: SỨC BỀN VẬT LIỆU ( 25 TIẾT)
Chương 6: Mở đầu (4 tiết)
Chương 7: Kéo - Nén đúng tâm (5 tiết)
Chương 8: Xoắn thuần tuý của thanh phẳng (6 tiết)
Chương 9: Uốn phẳng của thanh phẳng (7 tiết)
Chương 10: Thanh chịu lực phức tạp (3 tiết)
8. Nhiệm vụ của người học:
Dự lớp: đủ số tiết lý thuyết, làm bài tập đầy đủ.
Làm đủ các bài kiểm tra thường xuyên, thi giữa học kỳ và thi kết thúc học phần.
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, nghiên cứu bài trước khi đến lớp
9. Tài liệu học tập:
Tài liệu chính: Giáo trình cơ kĩ thuật - NXB GD, HN 2001
Tài liệu tham khảo: Cơ học ứng dụng - NXB KH&KT, HN 2001
Sức bền vật liệu - NXB ĐH&THCN, HN 1993
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
Điểm kiểm tra thường xuyên: Hệ số 4 (làm tròn phần nguyên) của điểm học phần gồm:
+ Điểm kiểm tra hệ số 1: 2 bài kiểm tra, hình thức: Trắc nghiệm tự luận
+ Điểm thi giữa kì hệ số 2: 1 thi giữa học phần, hình thức: Trắc nghiệm tự luận
Điểm thi học phần: Hệ số 6 của điểm học phần, hình thức: 100% trắc nghiệm tự luận
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết của học phần
TT
Tiết
NỘI DUNG
Số tiết
(LT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓