Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Sông và hồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phu Quoc
Ngày gửi: 23h:50' 05-03-2012
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 1061
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ 6:
TIẾT 27 BÀI 23: SÔNG VÀ HỒ
Quan sát các ảnh sau và các em cho biết sông là gì?
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
SÔNG HỒNG
SÔNG MÃ
SÔNG NIN
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
SÔNG CHÍNH
Quan sát hình sau và em hãy cho biết sông có các bộ phận nào?
PHỤ LƯU
Lưu vực sông
CHI LƯU
Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
Lưu vực sông là gì?
Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
- Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
b/ Đặc điểm của sông:
Hướng chảy
Mặt cắt ngang của sông
Lượng nước chảy qua sau 1 s ( m3)
LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG
Quan sát sơ đồ sau và cho biết thế nào là lưu lượng nước của sông?
Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
- Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
b/ Đặc điểm của sông:
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
Dựa vào bảng trang 71 - SGK, so sánh lưu vực và lưu lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công. Rút ra nhận xét?
Nhận xét:
- Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
- Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
Dựa bảng trang 71 SGK, các em hãy cho biết lưu lượng của 1 con sông thay đổi theo yếu tố nào?
Chế độ nước của sông là gì?
Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông)
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
- Hệ thống sông gồm: sông chính, phụ lưu, chi lưu.
- Lưu vực sông: Vùng đất cung cấp nước cho sông.
b/ Đặc điểm của sông:
- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm trong thời gian 1 giây ( m3/s)
- Nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm làm thành thủy chế (chế độ nước của sông)
Thảo luận nhóm : 2 phút
- Nhóm 1-2 : Nêu lợi ích do sông mang lại ?
- Nhóm 3 - 4 : Nêu tác hại do sông mang lại ?
- Nhóm 5-6 : Biện pháp khắc phục?
0
30
60
90
120
Đánh bắt – nuôi trồng thuỷ sản
Giao thông
Thủy điện
Lợi ích
Du lịch
Tác hại
Lũ lụt
Biện pháp:
- Da?p d ngan lu~
- Du? ba?o lu~, lu?t chi?nh xa?c va` tu` xa
- Co? h? thơ?ng xa~ lu~ nhanh cho?ng
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông:
2. HỒ:
Quan sát các ảnh sau và các em hãy cho biết hồ là gì?
HỒ VICTORIA
HỒ HOÀN KIẾM
HỒ MIỆNG NÚI LỬA TẠI OREGON ( HOA KÌ)
ẢNH VỆ TINH HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
Qua những hình ảnh đã quan sát em hiểu thế nào là hồ ?
TIẾT 27 BÀI 23:
SÔNG VÀ HỒ
I. Sông và lượng nước của sông:
a/ Sông
b/ Đặc điểm của sông:
2. HỒ:
- Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Phân loại:
+ Hồ nước mặn
+ Hồ nước ngọt
Căn cứ vào tính chất của nước, hãy cho biết trên thế giới có mấy loại hồ?
+ Hồ vết tích của các khúc sông
+ Hồ miệng núi lửa
+ Hồ nhân tạo
* Theo nguồn gốc hình thành hồ:
* Theo tính chất của nước có 2 loại hồ:
Theo quá trình hình thành hồ có mấy loại?
Hồ nước mặn
Hồ nước ngọt
Hồ vết tích của sông (Hồ Tây)
HỒ MIỆNG NÚI LỬA ( HOA KÌ)
HỒ NHÂN TẠO: HỒ KẺ GỖ
Em hãy nêu một số hồ nhân tạo ? Vi?t Nam mà em biết?
_ Hồ Trị An
_ Hồ Dầu Tiếng
_ Hồ Thác Bà
_ Kẽ Gỗ .
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN
HỒ THÁC BÀ
HỒ KẺ GỖ
THỦY ĐIỆN SƠN LA
Hồ nhân tạo có tác dụng gì trong đời sống của con người?
_ Điều hòa dòng chảy
_ Tưới tiêu
_ Nuôi trồng thủy sản .
1
3
2
4
Câu 1: Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào:


a) Diện tích lưu vực
b) Nguồn cung cấp nước
c) Cả a và b
Câu 2: Lưu vực của một con sông là:


a) Nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính
b) Tất cả các phụ lưu cùng với sông chính
c) Tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính
d) Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông
Câu 3: Sông và hồ khác nhau như thế nào?
+ Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.
+ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Câu 4: Phụ lưu và chi lưu khác nhau như thế nào?
Phụ lưu: đổ nước vào sông chính, cung cấp nước cho sông chính.
Chi lưu: thoát nước cho sông chính.
DẶN DÒ
HỌC BÀI 23

HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3,4 TRANG 72 - SGK

CHUẨN BỊ BÀI 24: BIEÅN VAØ ÑAÏI DÖÔNG
Gửi ý kiến