Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 46. Thực hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy núi An-đet

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đương
Ngày gửi: 11h:45' 22-02-2012
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 3333
Số lượt thích: 8 người (Phạm Thị Hậu, Quốc Huy, Phạm Nhật Thông, ...)
PHÒNG GIÁO dôc & ĐÀO t¹o TÂN SƠN
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÁC CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
MễN: D?A L 7
GIÁO VIÊN: trÇn KIM ĐƯƠNG
2
Kiểm tra bài cũ
- Quan sát hình 41.1, em hãy nêu đÆc điÓm ®Þa hình lôc ®Þa Nam MÜ?
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
- Xác định vị trí dãy An-đét trên l­îc ®å?
Dãy An-đét
- Chỉ trên l­îc ®å khu vùc phía tây và khu vùc phía đông cña dãy An-đét?
SườnTõy An-dột
Sườn Dụng An-dột
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
⃰⃰ Quan sát hình 46.1 và hình 46.2 tìm hiÓu sù phân hóa cña th¶m thùc v©t ë s­ên tây và s­ên đông cña dãy An - ®Ðt.
- Từ 1000m – Trên 2000m : Cây bụi, xương rồng
- Từ 0 -1000m : Thực vật nửa hoang mạc
- Trên 2500m – trên 3500m : Đồng cỏ , cây bụi .
- Trên 3500m – 5000m : Đồng cỏ núi cao
- Trên 5000m : Băng tuyết
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
1.Quan sát H46.1, cho biÕt các đai thùc vËt theo chiÒu cao ë s­ên tây An- đét. Thø tù vµ ®é cao cña c¸c ®ai thùc vËt?
- Từ 0 -1000m : Rừng nhiệt đới
- Từ 1000m - 1300m : Rừng lá rộng
- Từ 1300m -3000m : Rừng lá kim
- Từ 3000m - 4000m : Đồng cỏ
- Từ 4000m – trên 5500m : Đồng cỏ núi cao
- Từ trên 5500m : Băng tuyết
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
2. Quan sát H46.2, cho biết các đai thực vật theo chiều cao ở sườn đông An- đét. Thứ tự và độ cao của các đai thực vật?
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy An - đét

Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
3. Quan sát H46.1 và 46.2, cho biết: Tại sao từ độ cao 0m đến 1000m, ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật nửa hoang mạc?

Tiết 49 - Bài 46: Thực hành:
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy An - đét

Câu hỏi thảo luận.

Nhóm 1:
- Sườn đông của An-đét ảnh bởi các yếu tố tự nhiên nào mà ở độ cao từ 0m- 1000m, cảnh quan là rừng nhiệt đới?

Nhóm 2:
- Sườn tây ảnh bởi các yếu tố tự nhiên nào mà ở độ cao từ 0m-1000m cảnh quan là nửa hoang mac ?
Tín phong đông bắc
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
- S­ên tây có m­a ít là do tác t¸c ®éng dòng biÓn l¹nh Pª- ru làm khu vùc này trë nên khô h¹n nªn chØ phæ biÕn thùc vËt nöa hoang m¹c.
Tr¶ lêi: - Tõ ®é cao 0m đÕn 1000m ë s­ên đông có rõng nhiÖt ®íi còn s­ên tây là thùc vËt nöa hoang m¹c là vì:
- S­ên đông An – ®Ðt mưa nhiÒu hơn s­ên tây.
- S­ên đông mưa nhiÒu vì chÞu ¶nh h­ëng gió tín phong và h¶i l­u nóng tõ biÓn thæi vào nên rõng nhiÖt ®íi phát triÓn m¹nh.
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
Rừng Amazon
13
14
10
15
Thảo nguyên Pam-pa
Thảo nguyên thuộc vùng đồng bằng Pam-pa
11
16
Hoang mạc Pa-ta-gô-ni
10
17
- S­ên tây có m­a ít là do tác t¸c ®éng dòng biÓn l¹nh Pª- ru làm khu vùc này trë nên khô h¹n nªn chØ phæ biÕn thùc vËt nöa hoang m¹c.
- Sự phân bố của thảm thực vật sườn phía đông và sườn phía tây khác nhau do:
- S­ên đông An – ®Ðt mưa nhiÒu hơn s­ên tây.
- S­ên đông mưa nhiÒu vì chÞu ¶nh h­ëng gió tín phong và h¶i l­u nóng tõ biÓn thæi vào nên rõng nhiÖt ®íi phát triÓn m¹nh.
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
Củng cố bài học
Hướng dẫn về nhà
Về nhà học bài, xem lại các kiến thức đã học ở kỳ II để giờ sau ôn tập .
Tiết 49 - Bài 46: Thực hành
Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây dãy an - đét
Tạm biệt các thầy cô
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
No_avatar

hayKhông biết ngượng

No_avatar

cảm ơn 

 

 
Gửi ý kiến