Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Địa hình bề mặt Trái Đất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Khoa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:59' 29-11-2014
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 2 người (Lê Thị Thuỷ, Trịnh Nguyễn Thảo Trinh)
Chào mừng quý thầy cô giáo về
dự giờ thăm lớp môn Địa lý
Lớp: 6A2

GV: Nguyễn Thị Lài
Kiểm tra MI?NG
1) Quan sát hỡnh ảnh bên:
Em hãy cho biết đây là hiện tượng gỡ?
Trỡnh bày khái niệm?
- Tại sao quanh vùng này rất nguy hiểm mà dân cư vẫn tập trung đông? (8d)
2) Núi là gì? Tây Ninh có ngọn núi nào? (2đ)
иp ¸n

1. Đ©y lµ hiÖn t­îng nói löa.
- Nói löa: lµ hình thøc phun trµo m¾c ma ë d­íi s©u lªn mÆt ®Êt.
- Dung nham nói löa phun trµo lªn mÆt ®Êt khi nguéi ®i trë thµnh lo¹i ®Êt ®á badan mµu mì thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.
2. Nuùi laø ñòa hình nhoâ cao roõ reät treân beà maët ñaát.
- ÔÛ Taây Ninh coù ngoïn nuùi Baø Ñen cao 986 meùt.
DÃY NÚI AN- ĐÉT
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
VÙNG ĐỒI PHÚ THỌ
CAO NGUYÊN DI LINH
Tiết 15 – Bài 13
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
Núi là dạng địa hình như thế nào?
a. Núi: là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất.
Quan sát hình
Núi gồm những bộ phận nào ?
Đỉnh
Sườn
Chân núi
Núi gồm ba bộ phận: Đỉnh núi, sườn núi, chân núi.
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
a. Núi: là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất.
Núi gồm ba bộ phận : Đỉnh núi, sườn núi, chân núi.
Độ cao trung bình của núi so với mực nước biển là bao nhiêu?
b. Độ cao của núi thường trên 500m so với mực nước biển.
Caên cöù vaøo ñoä cao ngöôøi ta phaân chia nuùi laøm maáy loaïi? Cho bieát ñoä cao töøng loaïi nuùi?
Thaâp Di 1000 m
Trung bnh T 1000m - 2000m
Cao T 2000m tr leđn
Cao 986m
DU LỊCH CÁP TREO NÚI BÀ ĐEN
ĐỊA LÍ 6
Núi Mẫu Sơn cao 1541 mét
Đỉnh FANSIPAN (3143m)
Đỉnh Everes (8848m)
Đọc tên núi, độ cao rồi sắp xếp theo độ cao của núi theo bảng dưới đây

Núi Bà Đen:
986 m
Núi Mẫu Sơn:
1541 m
Núi Phan-Xi-Păng:
3143 m
Núi Ngọc Lĩnh:
2598 m
Em hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1), (2) của núi như thế nào?
- Độ cao tương đối của núi là độ cao đo từ chổ thấp nhất của chân núi đến đỉnh núi.
- Độ cao tuyệt đối của núi là độ cao đo từ mực nước biển đến đỉnh núi.
Vì trong một ngọn núi chỉ có
một độ cao tuyệt đối duy nhất

Vì sao các độ cao ghi trên bản đồ và SGK người ta sử dụng độ cao tuyệt đối?
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
2.Núi già,núi trẻ
HOẠT ĐỘNG THEO CẶP (THỜI GIAN 3 PHÚT)
Quan sát hình dưới đây nêu sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ?
Dốc
Hàng trăm triệu năm
Tròn
Thoải
Rộng
Vài chục triệu năm
Nhọn
Sâu
A
B
Núi trẻ
Núi già
Quan sát hình dưới đây cho biết hình nào là núi già hình nào là núi trẻ?
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
2. Núi già và núi trẻ
3. Địa hình cacxtơ và các hang động
- Núi già: Hình thành cách đây hàng trăm triệu năm: Đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.
- Núi trẻ: Hình thành cách đây vài chục triệu năm: Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.
Địa hình cacxtơ là loại địa hình gì?
Tên loại địa hình cacxtơ bắt nguồn từ đâu?
Bắt nguồn từ vùng núi đá vôi ở vùng cacxtơ thuộc Châu Âu.
- Cacsxtơ: Là loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi.
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
2. Núi già và núi trẻ
3. Địa hình caxtơ và các hang động
- Cacsxtơ: Là loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi.
Quan sát hình em hãy mô tả đặc điểm địa hình núi đá vôi ?
Đặc điểm: Đỉnh nhọn, sắc, lởm chởm, sườn dốc, bên trong lòng núi có hang động thường có những khối thạch nhũ đủ hình dạng và màu sắc.
Quan sát ảnh em hãy mô tả những gì em nhìn thấy trong hang động
Chuông đá
Cột đá
Măng đá
Vì sao địa hình Cácxtơ lại có những đặc điểm độc đáo như vậy?
Địa hình núi đá vôi và hang động có giá trị gì trong phát triển kinh tế?
Núi và độ cao của núi
ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Tiết 15 – Bài 13
2. Núi già và núi trẻ
3. Địa hình caxtơ và các hang động
- Hang động: Là những cảnh đẹp tự nhiên, hấp dẫn khách du lịch.
Động Phong Nha (Quảng Bình)
Nhà thám hiểm Hao-ớt Lim-be trưởng đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh khẳng định Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới. Được xem là “Kì quan đệ nhất động”với 7 cái nhất:1) hang động dài nhất; 2) cửa hang cao và rộng nhất; 3) bãi cát,bãi đá rộng và đẹp nhất; 4) có những hồ ngầm đẹp nhất; 5) hang khô rộng và đẹp nhất; 6) thạch nhũ tráng lệ và kì ảo nhất; 7) sông ngầm dài nhất.
Là học sinh chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường xung quanh của chúng ta?T

Y
U
n
Đ
T
ú
I
g
i
à
N
C
Ơ
T
c
A
x

Đ
H
N
T

R
I
N
ú
H
P
G
N
O
t
H
P

1
2
3
4
5
6
7
vui để họC
đ

A
H
Ì
n
H
Câu 7: Dõy l ụ ch? g?m 4 ch? cỏi: Nỳi cú d? cao
du?i 1000 m l nỳi gỡ?
Câu 6: Dõy l ụ ch? g?m 8 ch? cỏi: Hang d?ng d?p ,
n?i ti?ng ? t?nh Qu?ng Bỡnh?
Câu 5: Dõy l ụ ch? g?m 6 ch? cỏi: Nỳi cú d?nh nh?n ,
su?n d?c, thung lung sõu l nỳi gỡ?
Câu 4: Dõy l ụ ch? g?m 4 ch? cỏi: Noi cao nh?t c?a
m?t ng?n nỳi?
Câu 3: Dõy l ụ ch? g?m 6 ch? cỏi: D?a hỡnh nỳi dỏ vụi
cũn du?c g?i l d?a hỡnh gỡ?
Câu 2: Dõy l ụ ch? g?m 6 ch? cỏi: Nỳi du?c hỡnh thnh
cỏch dõy hng tram tri?u nam du?c g?i l nỳi gỡ ?
Câu 1: Dõy l ụ ch? g?m 8 ch? cỏi:D? cao du?c tớnh theo
chi?u th?ng d?ng t? m?c nu?c bi?n lờn d?nh nỳi?A
H
N

I
Ô CHỮ HÀNG DỌC: GỒM 7 CHỮ CÁI : ĐÂY LÀ DO TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TẠO NÊN
TỔNG KẾT
TIẾT 15. BÀI 13: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
Phần thưởng của em là một tràng pháo
tay và một điểm 10.
Phần thưởng của em là một tràng pháo
tay th?t l?n.
Phần thưởng của em là một tràng pháo
tay và một điểm 10.
Có một trong ba phần thưởng dành cho em, em chọn phần thưởng nào?
Câu 2: Đỉnh nhọn sườn dốc, thung lũng hẹp là đặc đểm của loại núi nào?
b
?
Dng r?i!
a
Núi già.
Núi trẻ.

Sai roài!
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
+ Đối với bài học tiết này:
- Học bài, chú ý so sánh sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ.
- Hoàn thành tập bản đồ.
+ Đối với bài học tiết sau:
- Chuẩn bị tiết ôn tập
+ Ôn lại các sự vận động của Trái Đất.
+ Tác động của nội lực và ngoại lực, núi lửa và động đất.
+ Khái niệm địa hình cacxtơ. Sự khác nhau giữa núi già và núi trẻ.
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
Chào tạm biệt !
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GiỜ THĂM LỚP !
 
Gửi ý kiến