Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoàng Thủy
Người gửi: Hoàng Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:25' 31-03-2018
Dung lượng: 383.6 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
BÀI 38: THỰC HÀNH:
SO SÁNH VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN GIỮA VÙNG TÂY NGUYÊN VỚI TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.
Bài tập 1:Cho bảng số liệu
Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005
(Đơn vị: nghìn ha)
b, Nhận xét và giải thích.
* Giống nhau
- Quy mô: Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn của cả nước (Diện tích và sản lượng).
- Hướng chuyên môn hóa:+ Cây công nghiệp lâu năm.
+ Đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Điều kiện phát triển:
+ Điều kiện tự nhiên:  Núi, cao nguyên có diện tích rộng.
 Đất, nước, khí hậu thuận lợi.
+ Điều kiện KT-XH:  Dân cư có truyền thống, kinh nghiệm.
 Chính sách, thị trường….
* Khác nhau
* Khác nhau
- Có nhiều núi cao, đồi núi thấp.
- Trung du rộng, các cao nguyên không lớn.
Cao nguyên xếp tầng với những mặt bằng tương đối bằng phẳng.
- Đất ferarit.
- Đất phù sa cổ
- Đất đỏ badan
- Đất xám.
- Nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
- Phân hóa đa dạng theo độ cao
Cận xích đạo, có một mùa mưa, một mùa khô sâu sắc.
-Mật độ dân số cao hơn (119 ng/km2).
- Nơi cư trú của các dân tộc ít người.
-Mật độ dân số thấp hơn (89 ng/km2).
- Gia tăng cơ học cao.
- Nghèo, tập trung chủ yếu ở Trung du.
- Cơ sở chế biến hạn chế.
- CSHT thiếu nhiều.

- Đang chú trọng phát triển.
- Nhỏ.
- Đứng thứ 3 cả nước.
- Lớn.
- Đứng thứ 2 cả nước.
- Cây cận nhiệt: Chè, quế, hồi…

- Chè là cây chủ lực.
- Cây nhiệt đới: Cà phê,cao su, tiêu, điều.
- Cà phê là cây chủ lực, ngoài ra còn cây chè.
Bài tập 2. Cho bảng số liệu:
Số lượng trâu và bò, năm 2005
(Đơn vị: nghìn con)
a, Tính tỉ trọng.
bảng số liệu:
Tỉ trọng của trâu, bò trong tổng đàn trâu bò của cả nước, Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2005
(Đơn vị: %)


34,5
65,5
65,1
34,9
10,4
89,6
b. Giải thích:
Hai vùng đều có thế mạnh về chăn nuôi gia súc lớn là do:
- Có nhiều đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi.
- Khí hậu:
+ TD.MNBB: nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh ẩm thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn trâu.
+ TN: Cận xích đạo, khô, nóng thích hợp với điều kiện sinh thái của đàn bò.
- Các nguyên nhân khác: thị trường, kinh nghiệm sản xuất…
♦ Thế mạnh được thể hiện trong tỷ trọng của hai vùng so với cả nước:
Tổng số đàn trâu bò của hai vùng chiếm tỷ trọng lớn so với cả nước (trâu 60%, bò 27,3% so với cả nước).

♦ Tạo sao ở TD.MNBB trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn TN thì ngược lại?
- Ở TD.MNBB trâu được nuôi nhiều hơn bò vì: trâu thích hợp với điều kiện khí hậu lạnh, ẩm, chịu rét giỏi hơn bò, thích hợp chăn thả trong rừng.
- Bò được nuôi nhiều ở Tây Nguyên vì: Khí hậu nóng, có mùa khô, có đồng cỏ rộng lớn, tập trung thích hợp chăn nuôi bò thịt, bò sữa với quy mô lớn.
 
Gửi ý kiến