Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Lập
Ngày gửi: 18h:39' 18-12-2015
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 1 người (Bùi Đình Lập)
12/18/2015
1
Giáo viên : BÙI NGỌC TUẤN
12/18/2015
2
Bài 44 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
ĐỊA LÝ 9
1. Vị trí và lãnh thổ.
Xác định vị trí địa lý của tỉnh An Giang ?

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN
- Nằm ở phía tây nam của lãnh thổ.
Diện tích: 3536,76 km2
( năm 2008)
Bản đồ các tỉnh ở ĐB sông Cửu Long
Tiết 47
12/18/2015
3
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
1. Vị trí và lãnh thổ.
- Nằm ở phía tây nam của lãnh thổ.
- Diện tích: 3536,76 km2
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN
Campuchia
AN GIANG
Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang ?
12/18/2015
4
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
1. Vị trí và lãnh thổ.
- Nằm ở phía tây nam của lãnh thổ.
- Diện tích: 3536,76 km2
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN
Campuchia
AN GIANG
*. Ý nghĩa:
- Thuận lợi phát triển giao thương nội vùng
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong tiểu vùng sông Mê công.
- Có chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa và quốc phòng...
12/18/2015
5
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
Gồm có: TP. Long Xuyên, TP Châu Đốc, TX Tân châu và 8 huyện : An Phú, Phú Tân, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn.
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN
1. Vị trí và lãnh thổ.
2. Các đơn vị hành chính trong tỉnh
Bản đồ hành chính
An Giang
12/18/2015
6
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
ĐỊA LÝ 9
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
Bản đồ địa hình An Giang
An Giang có mấy dạng địa hình chính ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?
Địa hình có ảnh hưởng như thế nào đến phân bố dân cư và phát triển kinh tế-xã hội ?
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
12/18/2015
7
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
Địa hình An Giang
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Có 2 dạng chính :
- Đồng bằng phù sa thuộc 4 huyện cù lao và vùng trũng Tứ giác Long Xuyên.
- Đồi núi thấp: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thọai sơn .
12/18/2015
8
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Có 2 dạng chính :
- Đồng bằng phù sa thuộc 4 huyện cù lao và vùng trũng Tứ giác Long Xuyên.
- Đồi núi thấp: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thọai sơn .
2. Khí hậu
12/18/2015
9
0
50
100
150
200
mm
Tháng
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
250
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
25
20
15
10
30
0
12
8
9
10
11
5
6
7
2
3
4
1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0C
29,00C
26,50C
Dựa vào biểu đồ, nhận xét đặc điểm khí hậu ở tỉnh ta ?
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA AN GIANG NĂM 2006
234,7
145,1
239,7
12/18/2015
10
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Có 2 dạng chính :
- Đồng bằng phù sa thuộc 4 huyện cù lao và vùng trũng Tứ giác Long Xuyên.
- Đồi núi thấp: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thọai sơn .
2. Khí hậu
An Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm có 2 mùa rỏ rệt:
+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10
+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
12/18/2015
11
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
2. Khí hậu
An Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm có 2 mùa rỏ rệt:
+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10
+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
3. Thủy văn
An Giang có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch như thế nào ?
Sông ngòi, kênh rạch ở An Giang có vai trò như thế nào trong sản xuất và sinh họat của con người ?
- An Giang có mạng lưới sông ngòi,kênh rạch dày đặc
- Thuận lợi cho phát triển giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…
Thảo luận
2 phút
12/18/2015
12
BẢN ĐỒ TỰ NHIÊN AN GIANG
12/18/2015
13
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
2. Khí hậu
An Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm có 2 mùa rỏ rệt:
+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 10
+ Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau
3. Thủy văn
An Giang có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch như thế nào ?
Sông ngòi, kênh rạch ở An Giang có vai trò như thế nào trong sản xuất và sinh họat của con người ?
- An Giang có mạng lưới sông ngòi,kênh rạch dày đặc
- Thuận lợi cho phát triển giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…
Thảo luận
2 phút
12/18/2015
14
Sạt lỡ đoạn đường QL 91
( tại xã Bình Mỹ- Châu phú)
12/18/2015
15
TỰ NHIÊN AN GIANG
Hồ Soài So
Sông Hậu tại Long Xuyên
Chợ nổi Long Xuyên
Kênh Thoại Hà
12/18/2015
16
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
2. Khí hậu
3. Thủy văn
- An Giang có mạng lưới sông ngòi,kênh rạch dày đặc
- Thuận lợi cho phát triển giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…
4. Thổ nhưỡng
Dựa vào H5.1,cho biết An Giang có mấy nhóm đất chính? Phân bố ở đâu ?
Dựa biểu đồ H 5.3,nhận xét tình hình sử dụng vốn đất ở tỉnh ta ?
12/18/2015
17
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
1. Địa hình
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
2. Khí hậu
3. Thủy văn
4. Thổ nhưỡng
- Diện tích: 353676 ha ( năm 2008)
Có 3 nhóm đất chính:
+ Đất phù sa: chiếm 72,5%
+ Đất phèn: chiếm 18,9%
+ Đất đồi núi: chiếm 8,6%
12/18/2015
18
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
4. Thổ nhưỡng
- Diện tích: 353676 ha ( năm 2008)
Có 3 nhóm đất chính:
+ Đất phù sa: chiếm 72,5%
+ Đất phèn: chiếm 18,9%
+ Đất đồi núi: chiếm 8,6%
5. Tài nguyên sinh vật
Quan sát và nhận xét tài nguyên động, thực vật ở An Giang qua các ảnh sau:
12/18/2015
19
TỰ NHIÊN AN GIANG
Núi Cấm
Đồi Tức Dụp
Núi Két
Núi Ba Thê
12/18/2015
20
TỰ NHIÊN AN GIANG
Cây rừng
Cây đa 400 tuổi – An Phú
Thực vật đồi núi
Thực vật vùng trũng
12/18/2015
21
TỰ NHIÊN AN GIANG
12/18/2015
22
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
ĐỊA LÝ 9
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
4. Thổ nhưỡng
5. Tài nguyên sinh vật
Hiện nay vấn đề cần quan tâm về tài nguyên sinh vật ở tỉnh ta là gì ?
Chúng ta cần có biện pháp gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật đó ?
Thảo luận 2 phút
- Tài nguyên sinh vật tỉnh ta rất phong phú,đa dạng.
- Hiện có nguy cơ bị suy giảm nên chúng ta cần có nhiều biện pháp để bảo vệ chúng.
6. Khoáng sản
Kể tên các loại khóang sản chính ở An Giang ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?
Khoáng sản ở An Giang khá phong phú, song trữ lượng không nhiều, chủ yếu là: đá granit, cát, đất sét, nước khoáng…
2 Phút
12/18/2015
23
12/18/2015
24
-Diện tích
353 676 ha, đa dạng, gồm: đất phù sa ngot (72,5%), đất phèn (18,9%), đất đồi núi (8,6%). Có khí hậu nhiệt đới gió mùa thuận lợi phát triển nông nghiệp.
ĐẤT ,KHÍ HẬU
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
NU?C
KHOÁNG SẢN
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
SINH VẬT
Hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, thuận lợi giao thông, nuôi trồng thủy sản, cung câp nước ngọt, bồi đắp phù sa.


Thực vật phong phú, nhiều chủng loại: căm xe, giáng hương, sao, bạch đàn, gáo, còng…
Động vật: chim, tôm, cá...

Phong phú, trữ lượng không nhiều . Những khoáng sản tiêu biểu: đá granit, cát, đất sét, vỏ sò, nước khoáng…
12/18/2015
25
ĐỊA LÝ 9
CỦNG CỐ
Dựa vào lược đồ : xác định tên các thành phố, thị xã ,huyện trong tỉnh An Giang ?
11
6
5
4
3
2
7
9
10
8
1
TP.Long xuyên
TX. Châu đốc
TX.Tân châu
Phú tân
An phú
Chợ mới
Châu phú
Châu thành
Tri tôn
Tịnh biên
Thoại sơn
12/18/2015
26
ĐỊA LÝ 9
CỦNG CỐ
1.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở An Giang có những thuận lợi gì trong phát triển kinh tế- xã hội ?
A. Thâm canh tăng vụ, khai thác và nuôi trồng thủy sản
C. Phát triển du lịch, giao thông thủy
B. Phát triển công nghiệp
D. Câu A và C đúng
2. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đất ở An Giang, ta cần có các biện pháp nào sau đây ?
A. Chuyển đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp
B. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, cải tạo đất phèn, quy hoạch đất chuyên dùng một cách hợp lí, mở rộng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản.
C. Mở rộng diện tích đất chuyên dùng,đất nhà ở.
D. Tất cả các ý trên đúng.
12/18/2015
27
ĐỊA LÝ 9
Bài 41 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG AN GIANG
Kết luận
An Giang có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu kinh tế với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Công nhưng cũng có những trở ngại như lũ lụt, hạn hán, sâu bệnh, đất chua phèn… Vấn đề hiện nay là tìm các biện pháp thoát lũ kết hợp với quy hoạch nông thôn, cải tạo đất chua phèn, bảo vệ rừng tràm, rừng tự nhiên và tích cực trồng rừng mới, chủ động chung sống đồng thời khai thác lợi thế của lũ trên sông Cửu Long.
12/18/2015
28
ĐỊA LÝ 9
HƯỚNG DẪN HỌC VÀ LÀM BÀI Ở NHÀ
1. Xác định lại vị trí của tỉnh An Giang và các huyện, thị, thành phố
2. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở địa phương. Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất của tỉnh ta
3. Tìm hiểu thêm các giải pháp để khắc phục lại những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế ở tỉnh ta.
4. Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương?
DẶN DÒ
Chuẩn bị bài 42: Tìm hiểu về dân số và kinh tế
- Nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh ta. Dân số có ảnh hưởng gì đến đời sống và kinh tế-xã hội của tỉnh ta?
- Tiềm hiểu về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh ta trong những năm gần đây ?
12/18/2015
29
PHÓNG SỰ VỀ KINH THOẠI HÀ VÀ KINH VĨNH TẾ
 
Gửi ý kiến