Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 4. Did you go to the party?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Kim Ngân
Ngày gửi: 16h:23' 09-11-2019
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
TO VINH DIEN PRIMARY SCHOOL
Welcome to class B
WARM UP
1. Played hide-and-seek
2. Chatted with friends
3. Watched cartoons
4. Had nice food and drink
What did you do at the party ?
A
B
C
D
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
4. Listen and circle a or b.
Nam’s school had .............

2. Mai bought .......................

3. Phong ...............................
a sports festival
story books
enjoyed the films
b. a book fair
b. comic books
b. enjoyed the food and drink
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
4. Listen and circle a or b.
Nam’s school had .............

2. Mai bought .......................

3. Phong ...............................
a sports festival
story books
enjoyed the films
b. a book fair
b. comic books
b. enjoyed the food and drink
a
a sport festival
b
comic books
b
enjoyed the food and drink
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
5. Write about you.
Where were you yesterday ?

2. What did you do there ?

3. Did you enjoy it ?

Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
5. Write about you.
Where were you yesterday ?


I was at ...
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
5. Write about you.
2. What did you do there ?


I ...
a
b
c
d
e
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
5. Write about you.
3. Did you enjoy it ?


Yes, I did/ No, I didn’t
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
5. Write about you.
Where were you yesterday ?

2. What did you do there ?

3. Did you enjoy it ?

GAME: WHO WANTS TO BE A MILIONAIRE
1. ______ did you do at the party ?
– I ate a lot of food.
A. Where
B. Who
C. What
D. A & B are correct.
C. What
50:50
Who`s a milionaire?
2. I …………….. and danced happily.
A. chatted
B. sang
C. sing
D. B & C are correct
B. sang
50:50
Who`s a milionaire?
3. I ______ TV yesterday.
A. played
B. went
C. watch
D. watched
D. Watched
50:50
Who`s a milionaire?
4. ……….. you enjoy the party ?
. A. Did
B. Do
C. Are
D. Does
A. Did
50:50
Who`s a milionaire?
5. Where ……….. you last weekend ?
. A. are
B. were
C. did
D. was
B. were
50:50
Who`s a milionaire?
Thursday, October 3rd, 2019
Unit 4. Did you go to the party?
Lesson 2 - 4, 5, 6
Consolidation
What did you do at the party ?
1. I had nice food and drink.

2. I played hide-and-seek.

3. I chatted with friends.

4. I watched cartoons.
Good bye!
See you later!
 
Gửi ý kiến