Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Diện tích hình bình hành

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày gửi: 14h:34' 31-12-2018
Dung lượng: 788.0 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích: 0 người
Giáo viênthực hiện: Nguyễn Ngọc Anh
Kiểm tra bài cũ:
 Nêu đặc điểm của hình bình hành?
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 5
Hình 1
Trong các hình bên dưới, hình nào là hình bình hành?
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
Bài: Diện tích hình bình hành
A
B
C
D
Độ dài đáy
* Kẻ AH vuông góc với DC
H
Chiều cao
* DC là đáy của hình bình hành.
* Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành.
A
B
C
D
a
H
h

Gọi a là độ dài đáy của hình bình hành
Gọi h là chiều cao của hình bình hành

Tính diện tích hình bình hành ABCD theo a và h
ta tính như thế nào?

A
B
C
D
H
I
B
A
H
a
a
h
h
Nhận xét:
Diện tích hình chữ nhật ABIH………….diện tích hình bình hành ABCD.
bằng
Chiều dài hình chữ nhật ABIH bằng…………………… của hình bình hành ABCD.
độ dài đáy DC ( a)
Chiều rộng hình chữ nhật ABIH bằng………………của hình bình hành ABCD.
chiều cao ( h )

Diện tích chữ nhật ABIH là…………
a x h
Vậy diện tích hình bình hành ABCD là…………
a x h
C
h
a
Thực hành:
Bài 1: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:
Diện tích hình bình hành là:
x
= 45 (cm2)
Giải
Đáp số: 45cm2
Diện tích hình bình hành là:
x
= 52 (cm2)
Đáp số: 52cm2
Diện tích hình bình hành là:
x
= 63 (cm2)
Giải
Đáp số: 63cm2
9
7
Giải
(2)
(1)
(3)
Bài 3: Tính diện tích hình bình hành, biết:

Độ dài đáy là 4dm,
chiều cao là 34 cm
Đổi: 4dm = 40 cm
Diện tích hình bình hành là:
40 x 34 = 1360 (cm2 )
Đáp số: 1360 cm2
Bài giải:
Thực hành:
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán

A. Bằng độ dài đáy chia cho chiều cao.
B. Bằng độ dài đáy nhân với chiều cao.
C. Bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Quy tắc tính diện tích hình bình hành là:

Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
abc
4
abc
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
Công thức tính diện tích hình bình hành là:
S = a x b

S = a x h

S = a x a
Thi đua
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài cạnh đáy 2 dm cm và chiều cao là 9 cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.
Bài giải
Đổi 2 dm = 20 cm
Diện tích của mảnh bìa là:
14 x 7 = 180 (cm2 )
Đáp số: 180 cm2
Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).
Công thức:
S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao
Thứ ba ngày 8 tháng 01 năm 2019
Toán
 
Gửi ý kiến