Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Diện tích hình tam giác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lam
Ngày gửi: 08h:51' 15-01-2019
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
KI?M TRA BÀI CU:
HÌNH TAM GIÁC
Bài1:Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC.
A
B
C
H
A
B
C
H
Bài1:Hãy ghi tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác ABC.
Đáy và đường cao của
tam giác ABC là:
- Đáy BC , đường cao AH
P
M
N
Bài1:Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng của hình tam giác
- Đáy PN , đường cao MP
A
E
B
C
D
Bài 2:Hãy so sánh diện tích hình tam giác EDC và hình chữ nhật ABCD bằng cách đếm số ô vuông có trong mỗi hình:
Hình chữ nhật ABCD gồm 32 ô vuông.


Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình tam giác ECD
Hình tam giác EDC : 12 ô vuông và 8 nửa ô vuông là 16 ô vuông
Tam giác MNP có đáy NP, chiều cao tương ứng là PK
Để trả lời mỗi câu hỏi, hãy suy nghĩ và giơ thẻ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AH là đường cao của các tam giác: ABC, ACD, AHD
Để trả lời mỗi câu hỏi, hãy suy nghĩ và giơ thẻ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bài mới
Diện tích hình tam giác
Toán
Yêu cầu:
Từ hai hình tam giác bằng nhau, hãy cắt ghép để tạo thành một hình đã biết cách tính diện tích.
So sánh diện tích hình mới tạo thành với diện tích hình tam giác ban đầu.
Lấy 2 hình tam giác bằng nhau trong bộ đồ dùng học toán!
Muốn biết 2 hình tam giác này có bằng nhau hay không, ta làm sao?

2 hình tam giác này bằng nhau vì chồng khít lên nhau.
1) Cắt hình tam giác:
Vẽ một đường cao vào 1 trong 2 hình tam giác bằng nhau.
1) Cắt hình tam
Hãy cắt theo đường cao, để được
2 hình tam giác nhỏ
cắt
?
1
2
1) Cắt hình tam giác:
Hãy cắt theo đường cao, để được 2 mảnh hình tam giác
(Ghi số 1 và 2)
2)Ghép thành hình chữ nhật:
Em hãy ghép 2 mảnh 1 và 2 vào hình tam giác còn lại để thành một hình chữ nhật ABCD
1
2
A
B
C
D
- Vẽ đường cao EH
E
H
2)Ghép thành hình chữ nhật:
Em hãy ghép 2 mảnh 1 và 2 vào hình tam giác còn lại để thành một hình chữ nhật ABCD
1
2
A
B
C
D
E
H
_ Chiều dài hình chữ nhật bằng độ dài đáy của hình tam giác
3)So sánh các yếu tố trong hình vừa ghép:
Em hãy so sánh chiều dài DC của hình chữ nhật và độ dài đáy DC của hình tam giác!
1
2
A
B
C
D
E
H
Em hãy so sánh chiều rộng AD của hình chữ nhật và chiều cao EH của hình tam giác.
- Chiều rộng hình chữ nhật bằng chiều cao của hình tam giác
3)So sánh các yếu tố hình học trong hình vừa ghép:
1
2
A
B
C
D
E
H
Em Hãy so sánh diện tích của hình chữ nhật ABCD và diện tích của hình tam giác DEC:
- Diện tích hình tam giác bằng một nửa diện tích hình chữ nhật
- Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình tam giác
3)So sánh các yếu tố hình học trong hình vừa ghép:
Diện tích hình tam giác
4)Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
- Diện tích hình chữ nhật ABCD:
AD
EH
4)Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
DC ?
DC ? AD
A
B
C
D
E
H
- Diện tích hình chữ nhật ABCD:
DC ? AD
- Vậy diện tích hình tam giác ECD:
=
DC ? EH
DC ? EH
2
4)Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
(cùng một đơn vị đo)
- Diện tích hình chữ nhật ABCD:
DC ? AD
- Vậy diện tích hình tam giác DEC:
=
DC ? EH
DC ? EH
2
rồi chia cho 2.
Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao
Dựa vào kết quả trên, em hãy nêu cách tính diện tích hình tam giác!
4)Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
C
D
E
H
4)Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
(
S là diện tích,
a là độ dài đáy,
h là chiều cao
)
a
h
S
=
a?h
: 2
S
=
a?h
2
hay
C
D
E
H
4) Quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
Luyện Tập
Tam giác ABC có cạnh đáy dài 20 cm, chiều cao là 8 cm. Diện tích tam giác ABC là:
a) 160 cm
2
c) 80 cm
2
b) 14 cm2
d) 320 cm2
Cách thực hiện:
20 x 8
2
=
80 (cm2 )
Chọn đáp án đúng!
Ghi kết quả đúng vào phiếu:
Ai làm nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc!
"Ai nhanh hơn!"
1,5m
8m
6m
6dm
3dm
9dm
10m
0,5m
2,5m
a
h
S
2
2
2
Tính diện tích của hình tam giác có độ dài đáy là a, chiều cao là h
1./ Một miếng đất hình tam giác có đáy là 36m và chiều cao là 14m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
2/ Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 5m và chiều cao 24 dm?
Giải 1 trong 2 bài toán sau đây :
Thứ bảy ngày 05 tháng 11 năm 2016
Toán:
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1: Một miếng đất hình tam giác có đáy là 36m và chiều cao là 14m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
14m
36m
S = ? m
2
Tóm tắt
Giải
Diện tích miếng đất hình tam giác là:
36 x 14
2
=
252
(m )
2
Đáp số: 252 m
2
2) Tính diện tích hình tam giác có :
độ dài đáy 5m và chiều cao 24 dm
Đổi đơn vị đo:
5m =
50 dm
Diện tích hình tam giác là:
50 ? 24 : 2 =
600 (dm2)
Đáp số : 600 dm2
Đổi đơn vị đo:
24dm =
2,4 m
Diện tích hình tam giác là:
5 ? 2,4 : 2 =
6 ( m2 )
Đáp số : 6 m2
Cách 1:
Cách 2:
Bài 1:Một miếng đất hình tam giác có đáy là 35m và chiều cao là 18 m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 4 m và chiều cao 25 dm?
Bài 1: Một miếng đất hình tam giác có đáy là 35 m và chiều cao là 18 m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
18 m
35m
S = ? m
2
Tóm tắt
Giải
Diện tích miếng đất hình tam giác là:
35 x 18
2
=
315
(m )
2
Đáp số: 315 m
2
2) Tính diện tích hình tam giác có :
độ dài đáy 4 m và chiều cao 25 dm
Đổi đơn vị đo:
4m =
40 dm
Diện tích hình tam giác là:
40 ? 25 : 2 =
500 (dm2)
Đáp số : 500 dm2
Đổi đơn vị đo:
25 dm =
2,5 m
Diện tích hình tam giác là:
4? 2,5 : 2 =
5 ( m2 )
Đáp số : 5 m2
Cách 1:
Cách 2:
Bài 1:Một miếng đất hình tam giác có đáy là 32 m và chiều cao là 15 m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 6 m và chiều cao 45 dm?
Bài 1: Một miếng đất hình tam giác có đáy là 35 m và chiều cao là 18 m. Tính diện tích miếng đất hình tam giác đó?
15m
32m
S = ? m
2
Tóm tắt
Giải
Diện tích miếng đất hình tam giác là:
32 x 15
2
=
240
(m )
2
Đáp số: 240 m
2
2) Tính diện tích hình tam giác có :
độ dài đáy 6 m và chiều cao 45 dm
Đổi đơn vị đo:
6m =
60 dm
Diện tích hình tam giác là:
60 ? 45 : 2 =
1350 (dm2)
Đáp số : 1350 dm2
Đổi đơn vị đo:
45 dm =
4,5 m
Diện tích hình tam giác là:
6? 4,5 : 2 =
13,5 ( m2 )
Đáp số : 13,5 m2
Cách 1:
Cách 2:
Đường đến vinh quang
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Tam giác có độ dài đáy là 20cm và chiều cao tương ứng là 25cm. Diện tích tam giác dó là:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tam gi¸c cã ®é dµi ®¸y lµ 1,5 m vµ chiÒu cao t­¬ng øng lµ 20dm. DiÖn tÝch tam gi¸c ®ã lµ:
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cho hình vẽ dưới đây, biết BC = CD.
So sánh diện tích tam giác ABC và diện tích tam giác ACD.
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác.
Công thức tính diện tích hình tam giác.
Củng cố
Dặn dò
Về nhà làm bài tập và ôn lại quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
 
Gửi ý kiến