Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Phước Đức
Ngày gửi: 17h:07' 23-02-2009
Dung lượng: 312.5 KB
Số lượt tải: 510
Số lượt thích: 0 người
1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dây dẫn có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa 2 đầu dây ?
2. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 12V, thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Nếu tăng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây tăng lên đến 36V, thì cường độ dòng điện qua dây là bao nhiêu?
 Trả lời câu 1. Cường độ dòng điện chạy qua dây dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn đó.
 Trả lời câu 2. I = 1,5A.
Vật lí 9- Kiểm tra bài cũ
 Trong mạch điện như hình:
Nếu sử dụng cùng một hiệu điện thế, thì với những dây dẫn khác nhau, cường độ dòng điện qua chúng có như nhau không?
Vật lí 9- Kiểm tra bài cũ
BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT ÔM
I/. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
1. Xác định thương số
Nêu nhận xét.
0.125
5,0
0,3
C1
C2
với mỗi dây dẫn
đối với mỗi dây dẫn.
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT ÔM
I/. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
1. Xác định thương số
với mỗi dây dẫn
 Với mỗi dây dẫn thì thương số không đổi, với những dây dẫn khác nhau thì thương số khác nhau
2. Điện trở
 Trị số R = không đổi với mỗi dây dẫn , gọi là điện trở của dây dẫn
 Kí hiệu :
 Đơn vị :
Ω , KΩ , MΩ
1Ω =
*1MΩ= 1000 KΩ
*1KΩ = 1000 Ω
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
I/. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
 Trị số R = không đổi với mỗi dây dẫn , gọi là điện trở của dây dẫn
 Đơn vị :
Ω , KΩ , MΩ
BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT ÔM
II/. ĐỊNH LUẬT ÔM (OHM)
* I ~ U ; Với cùng hđt, đặt vào các dây điện trở khác nhau, thì
I~1/R
 Hệ thức của định luật ôm:
 “ Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû cuûa daây”
I: cđdđ (A); U: hđt (V) ;
R: Điện trở (?)
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
I/. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
 Trị số R = không đổi với mỗi dây dẫn , gọi là điện trở của dây dẫn
 Đơn vị :
II/. ĐỊNH LUẬT ÔM (OHM)
 Hệ thức
“ Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû cuûa daây”
Ω , KΩ , MΩ
III/. VẬN DỤNG
C3: Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở R=12Ω , cường độ dòng điện qau dây tóc đèn 0,5A. Tính hđt hai đầu dây tóc?
R=12Ω
I = 0,5A
U?
Từ Hệ thức → U = I.R = 12.0,5 = 6V
 Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn: 0,6V
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT ÔM
I/. ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN:
II/. ĐỊNH LUẬT ÔM (OHM)
 Hệ thức
“ Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû cuûa daây”
III/. VẬN DỤNG
C4: Cùng hiệu điện thế đặt vào 2 đầu các dây dẫn có điệ trở lẩn lượt là R1 và R2 =3R1, Dòng điện qua dây nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bap nhiêu lần?
Ta có:

 Vậy: Dòng điện qaua dây thứ nhất lớn hơn dây thứ hai 3 lần
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
BÀI 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT ÔM
GHI NHỚ
- Hệ thức
" Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây"
Định luật ôm:
 Địên trở của dây dẫn
Đại lựơng được xác định bằng:
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Hiệu điện thế hai đầu một dây dẫn bằng 6V và cường độ dòng điện qua dây là 2A. Điện trở của dây dẫn đó là:
*Chọn câu trả lời đúng
a. 12Ω
b.1/3Ω
c. 3Ω
d. Cả a,b,c đều đúng
Vật lí 9- Đi?n trở dây dẫn- Định luật ôm
 
Gửi ý kiến