Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Cảnh
Người gửi: Phan Văn Cảnh
Ngày gửi: 00h:18' 23-01-2018
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 354
Số lượt thích: 0 người
NHI?T LI?T CHO M?NG CC TH?Y Cễ V? D? GI?
DI?U CH? KH OXI- PH?N ?NG PHN H?Y
Giỏo viờn: Phan Van C?nh

Bài 27:
ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
1. Thí nghiệm:
Nhận xét hiện tượng ?
Đó là chất khí oxi
O2
KMnO4
Bước1: Cho một lượng nhỏ Kali pemanganat vào ống nghiệm.
Bước2: Dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun trên ngọn lửa đèn cồn.
Bước3: Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm.

Bài 27:
ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
Ngoài khí oxi(O2) sinh ra, trong phản ứng còn có 2 chất mới được tạo thành nữa là K2MnO4 và MnO2 .
Em hãy viết phương trình hóa học điều chế oxi từ KMnO4 ?
Phương trình hóa học :
KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
t0
2

Tiết 41:
ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:
b) KClO3 KCl + O2
2
2
3
Khi trộn thêm bột mangan (IV) oxit MnO2 với KClO3 thì phản ứng xảy ra nhanh hơn.Tại sao?
MnO2 : là chất xúc tác
Tuong t? KMnO4, khi dun núng Kaliclorat KClO3 (ch?t r?n, mu tr?ng) cung x?y ra ph?n ?ng, s?n ph?m t?o thnh l Kali clorua (KCl ) v khớ oxi (O2).
Em hóy vi?t phuong trỡnh ph?n ?ng ?
Không khí
Khí Oxi
Cho biết có những phương pháp nào thu khí oxi ?
Quan sát mô hình 1:
Quan sát mô hình 2:
Qua thí nghiệm và mô hình trên các em có nhận xét gì về nguyên liệu, phương pháp điều chế và cách thu khí oxi trong PTN ?
Nu?c
I/ Di?u ch? oxi trong phũng thớ nghi?m:
1/ Thí nghiệm:
a/ V?i KMnO4:
(Thu?c tớm)
PTHH:
t0
K2MnO4 + MnO2 + O2
2
KMnO4
b/ V?i KClO3 : (Kali clorat)
TIẾT 41: ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ
2KClO3 2KCl + 3O2
t0
2/ K?t lu?n:
Trong phòng thí nghiệm:
- Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như KMnO4 và KClO3.
- Khí oxi được thu bằng 2 cách : Đẩy không khí và đẩy nước
Khi thu khí oxi bằng cách đẩy không khí, ta phải để ống nghiệm (hoặc lọ thu khí) như thế nào? Vì sao ?
Vì sao ta có thể thu khí oxi bằng cách đẩy nước?
1. Sản xuất khí oxi từ không khí.
Không khí
Không khí lỏng
Khí Nitơ (-1960C)
Khí Oxi (-1830C)
bay hơi
Hoá lỏng
II. sản xuất khí oxi trong công nghiệp
to thấp, P cao
1. Sản xuất khí oxi từ không khí.
2. Sản xuất khí oxi từ nước.
- Điện phân nước ta thu được khí O2 và khí H2
PTPƯ: 2H2O O2 + 2H2
ĐP
II. sản xuất khí oxi trong công nghiệp
Những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao như: KMnO4, KClO3.
Không khí hoặc nước
Thấp
ít
Nhiều
Cao
Quá trình điều chế khí oxi trong PTN và trong CN có gì khác nhau về nguyên liệu, sản lượng và giá thành sản phẩm.
III. Phản ứng phân huỷ
Trả lời câu hỏi
a. Hãy điền vào chổ trống trong các cột ứng với các phản ứng sau
1
1
1
2
3
2
2. Định nghĩa:
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
Các phản ứng sau có phải là phản ứng phân huỷ không? Vì sao?
2KNO3 2KNO2 + O2
Fe + 2HCl FeCl2 + H2
Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
CaO +H2O Ca(OH)2
Phản ứng phân huỷ
Phản ứng phân huỷ
2 (ho?c nhi?u)
1
1
2 (ho?c nhi?u)
S? ch?t ph?n ?ng
S? ch?t s?n ph?m
Phản ứng hoá hợp
Ph?n ?ng phn hu?
Bài 27 - ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI -
PHẢN ỨNG PHÂN HỦY
So sỏnh ph?n ?ng phõn h?y v?i ph?n ?ng húa h?p v di?n vo b?ng sau:
1. Chất nào sau đây được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm.
A . Fe3O4 C. CaCO3
B. KMnO4 D. H2O
Củng cố
Củng cố
2. Trong PTN khi điều chế người ta có thể thu khí Oxi bằng cách nào sau đây.
Đẩy nước
Đẩy không khí, đặt ng?a bình thu.
Đẩy không khí, đặt úp bình thu.
Cả A và B

Củng cố
3. Cho các phương trình phản ứng:
3Fe + 2O2 Fe3O4
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2
2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
PbO + H2 Pb + H2O
Phản ứng hoá hợp
Phản ứng phân huỷ
Hãy cho biết đâu là phản ứng phân huỷ, đâu là phản ứng hoá hợp?
Học thuộc phần ghi nhớ.
Làm bài tập 4, 5, 6 SGK/T.94
3. Đọc trước nội dung bài: "Không khí -Sự cháy"

 
Gửi ý kiến